Вас вітає кафедра загальної хімії !
                


Штат кафедри: 

9 доцентів, 4 асистенти, 1 старший лаборант


Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Медична хімія; 
 • Біоорганічна хімія; 
 • Загальна та неорганічна хімія; 
 • Органічна хімія; 
 • Фізична та колоїдна хімія; 
 • Біогенні елементи


На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • фармацевтичного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс,); 
 • "стоматологія" (І курс, ІІ курс);
 • "фармація, промислова фармація" (І - ІІІ курси);
 • "сестринська справа" (І курс)

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна; 
 • дистанційна