Професорсько-викладацький склад кафедри

Загричук Григорій Ярославович

ЗАГРИЧУК ГРИГОРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

Науковий ступінь - кандидат хімічних наук

Вчене звання – доцент

Посада: доцент, завідувач кафедри загальної хімії

E-mail: zagrichuk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Google Scholar Orcid Orcid ResearchGate Linkedinhttp://www.researcherid.com/rid/Q-6055-2016

Іванець Людмила Миколаївна

ІВАНЕЦЬ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь — кандидат хімічних наук

Вчене звання – доцент 

Посада: доцент кафедри загальної хімії

E-mailivanec@tdmu.edu.ua 

                        Cторінка викладача

Наукові публікації

Google Scholar Mendeley ResearchGate Orcid Linkedinhttp://www.researcherid.com/rid/Q-6800-2016

Демид Анна Євгенівана

ДЕМИД АННА ЄВГЕНІВНА

Науковий ступінь - кандидат хімічних наук

Вчене звання – доцент

Посада: доцент кафедри загальної хімії

E-mail: demyd@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Google Scholar Mendeley ResearchGate Orcid Linkedin http://www.researcherid.com/rid/Q-5662-2016

Дмухальська Євгенія Богданівна

ДМУХАЛЬСЬКА ЄВГЕНІЯ БОГДАНІВНА

Науковий ступінь - кандидат біологічних наук

Вчене звання – доцент

Посада: доцент кафедри загальної хімії

E-mail: dmukhalska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Google Scholar Mendeley ResearchGate Orcid http://www.researcherid.com/rid/Q-5662-2016Linkedin

Бекус Ірина Романівна

БЕКУС ІРИНА РОМАНІВНА

Науковий ступінь - кандидат біологічних наук

Вчене звання – доцент

Посада: доцент кафедри загальної хімії

E-mail: bekus@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Google Scholar Orcid Linkedin ResearchGate http://www.researcherid.com/rid/Q-5662-2016

КИРИЛІВ МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Науковий ступінь - кандидат біологічних наук

Вчене звання – доцент

Посада: доцент кафедри загальної хімії

E-mail: chornamv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Google Scholar Orcid Linkedin ResearchGatehttp://www.researcherid.com/rid/Q-6147-2016

Гнатишина Леся Любомирівна

ГНАТИШИНА ЛЕСЯ ЛЮБОМИРІВНА

Науковий ступінь - кандидат біологічних наук

Вчене звання –

Посада: асистент, завуч кафедри

E-mail: gnatyshynall@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Google Scholar Mendeley ResearchGate ResearcherID Orcid Orcid Linkedin

КРАВЧУК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Науковий ступінь - кандидат біологічних наук

Вчене звання –

Посада: старший викладач кафедри загальної хімії

E-mail: kravshuklo@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Google Scholar ResearchGate Orcid Linkedin ResearcherID

Бурмас Наталія Іванівна

БУРМАС НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Науковий ступінь - кандидат біологічних наук

Вчене звання –

Посада: асистент кафедри загальної хімії

E-mail: burmas@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Google Scholar Mendeley ResearchGate Orcid Linkedin ResearcherID

Бойко Лариса Анатоліївна

                          БОЙКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА

Науковий ступінь - кандидат біологічних наук

Вчене звання –

Посада: асистент кафедри загальної хімії

E-mail: bojko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Google Scholar ResearchGate ResearcherID Orcid Linkedin

Польовий Дмитро Олександрович

ПОЛЬОВИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Науковий ступінь - кандидат хімічних наук

Вчене звання – доцент

Посада: доцент кафедри загальної хімії

E-mail: dpolov@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Google Scholar Orcid Orcid ResearchGate Linkedin ResearcherID

Коваль Марія Іванівна

КОВАЛЬ МАРІЯ ІВАНІВНА

Науковий ступінь - кандидат біологічних наук

Вчене звання – доцент

Посада: доцент кафедри загальної хімії

E-mail: kovalmi@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Google Scholar Orcid ResearchGate Linkedin ResearcherID

Криськів Любомир Степанович

КРИСЬКІВ ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ

Науковий ступінь - кандидат фармацевтичних наук

Вчене звання – 

Посада: асистент кафедри загальної хімії

E-mail: kruskivls@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Google Scholar Orcid ResearchGate Linkedin ResearcherID


БАРТКІВ ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Науковий ступінь - 

Вчене звання – 

Посада: старший лаборант кафедри загальної хімії

E-mail: bartkiv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Google Scholar Orcid ResearchGate Linkedin ResearcherID