Наукові публікації

1.    Роль системи оксиду азоту в механізмах ураження печінки та нирок при експериментальному панкреатиті / К. А. Посохова, О. З. Яремчук, М. І. Коваль та ін. // Медична хімія. 2011. Т. 13. № 4. С. 222

2.    Ліпогенез і холестерологенез у головному мозку лабораторних тварин після навантаження холестеролом / О. С. Покотило, М. Д. Кухтин, М. І. Коваль, Т. Я. Ярошенко // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія. – 2014. - № 4 (61). – С. 147 – 153.

3.    Lipogenesis in adipose tissue of laboratory animals after loading cholesterol / О. С. Покотило, М. Д. Кухтин, О. О. Покотило, Т. Я. Ярошенко, М. І. Коваль // Медична хімія. – 2015. – Т. 17 – № 1. – С. 31 – 35.

4.    Використання генно-інженерних технологій з позицій медичної біоетики / М. І. Коваль, Т. І. Толокова, О. Й. Зарічна, О. Ю. Бідованець // Довкілля і здоровʼя: збірник матеріалів науково-практичної конференції (23 квітня 2015 року). Тернопіль ТДМУ, 2015 – С. 27 – 28.

5.    Коваль М. І. Використання продуктів генно-інженерних технологій з позицій біоетики / М. І. Коваль, Т. І. Толокова // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 17 черв. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. –Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 232.

6.    Коваль М. І. Вікові особливості активності ферментів цитолізу за умов токсичного ураження парацетамолом і його корекція в експерименті / М. І. Коваль // Медична та клінічна хімія. – 2015. – V. 17. – № 3. – С. 114 – 118.

7.    Коваль М. І. Контрміра евтаназії – паліативне лікування / М. І. Коваль // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. –2015. – № 3 (65). – С. 54 – 58.

8.    Коваль М. І.  Вікові особливості змін вмісту ω-3 і ω-6 ПНЖК у плазмі крові щурів при інтоксикації парацетамолом / М. І. Коваль // Вісник проблем біології і медицини. 2015. – Т. 1 (124), № 4. – С. 95 – 99.

9.    Lipogenesis in adipose tissue of laboratory animals after loading cholesterol / О. О. Покотило, М. Д. Кухтин, О. О. Покотило, М. І. Коваль та ін. //  Медична хімія. – 2015. – Т. 17, № 1. – С. 31 – 35.

10.                       Олещук О. М.  Виховна робота на кафедрі фармакології / О. М. Олещук, А. С. Вольська, М. І. Коваль //  Медична освіта. – 2015. –№ 4 (68). – С. 106 – 108.

11.                       Роль національної комісії України Кодекс Аліментаріус щодо безпечності харчових добавок / О. С. Покотило, Д. В. Козак, М. І. Коваль, О. В. Матіяш // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Тези доповідей (Тернопіль 8-9 жовтня 2015 року) / МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – С. 146.

12.                       Покотило О. С. Генетично модифіковані продукти: економічна революція чи біологічна загроза / О. С. Покотило, М. І. Коваль // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Тези доповідей (Тернопіль 8-9 жовтня 2015 року) / МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – С. 147.

Коваль М. І. Лікар і пацієнт:етика взаємодії / М. І. Коваль, Т. І. Толокова // Людина та ліки: матеріали міжнародного конгресу. Тези доповідей (Київ 31 березня – 1 квітня 2016 р.) / МОЗ України, НАМН України, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Київський медичний університет, ГС «Українська асоціація міждисциплінарної медицини». – Київ, 2016. – С. 30.

Волкова Н. М. Оптимізація викладання дисципліни «Основи біоетики і біобезпеки» в медичному університеті / Н. М. Волкова, Т. І. Толокова, м. І. Коваль // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевсько-го. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 143.

Вплив риб’ячого жиру на використання [1-14с] пальмітинової кислоти в синтезі ліпідів у тканинах морських свинок з гіперхолестеринемією in vitro / О. С. Покотило, О. О. Покотило. Т. Я. Ярошенко, М. І. Коваль // Медична та клінічна хімія. 2016. Т. 18, № 1. С. 66 – 69.

Вбивство як біотична проблема / о. Михайло Лучків, о. Полікарп Марцелюк, М.І Коваль // За матеріалами шостого національного конгресу з біоетики з міжнародною участю (Київ 27 – 30 вересня 2016 р.). – С. 30.

Коваль М. І. Загроза використання зловмисниками спалаху природної хвороби для заподіяння шкоди / М. І. Коваль, Т. І. Толокова // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедк- нига, 2017. – С. 182 – 183.

Comments