Колектив‎ > ‎

Бекус Ірина Романівна

Бекус Ірина Романівна закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Хімія і біологія». Захистила кандидатську дисертацію на тему „ Порушення обміну ліпідів і його корекція за умов гострої інтоксикації етанолом у щурів на тлі тривалої дії солей кадмію та свинцю” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (науковий керівник д.б.н. проф.. Кліщ І.М.). На даний час доцент кафедри загальної хімії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університеті ім. І. Я. Горбачевського».

       Є автором і співавтором 35 наукових та навчально-методичних публікацій. Сфера наукових інтересів – дослідження патогенезу хімічного ураження печінки, розробка нових способів корекції порушень, викликаних хімічними чинниками, в основі яких лежить застосування металокомплексів та ентеросорбентів.
Підсторінки (1): Наукові публікації
Comments