Наукові публікації

1. Бекус І. Р. Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу на кафедрі фармацевтичної хімії /І. Р. Бекус// Фармацевтичний часопис. –  2012. –  № 4. – С. 175 – 177. 

2. Саварин Т. В. Використання тестового контролю та тестових завдань у навчанні іноземної мови студентів немовних вищих навчальних закладів / Т. В. Саварин, І. Р. Бекус// Медична освіта. – 2012. – №1. – С.15 -18.

3. Кирилів М.В. Організація навчальної діяльності у формі малих груп при вивченні хімічних дисциплін у вищій школі / М. В.Кирилів, І. Р. Бекус, А. Є. Демид // Медична освіта. — 2013. — №4. — C.40-42.

4. Бекус І.Р. Вплив алкогольної інтоксикації на ліпідний профіль печінки та крові білих щурів/І.Р. Бекус, М.В. Кирилів, І.Я. Криницька, І.Б. Івануса// Український біофармацевтичний журнал. – 2014. №1(30). – С. 4-8.

5. Бурмас Н. І. Дослідження навчальної мотивації у студентів першого курсу Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського / Н. І. Бурмас, Л. А. Бойко, І. Р. Бекус, М. В. Кирилів// Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 31-33.

6. Bekus I.R., Kyryliv M.V., Ivanusa I.B.,  Furka O.B., Krynytska I.Y., Marushchak M.I. Biochemical parameters of lipid metabolism in animals affected by heavy metal salts and treated with carnitine chloride and sodium alginate/ International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. –Volume 2, Issue2, - p. 42-46.

7. Криницька І. Я. Показники клітинного імунітету у щурів за умови токсичного ураження солями кадмію та свинцю/ І. Я. Криницька, Г. Г. Габор, М. В. Кирилів, І. Р. Бекус, Т. Я. Ярошенко// Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т.18, №2. – С.71-75.

8. Криницька І.Я.  Ліпідний профіль крові у щурів різної статі за умови токсичної кардіоміопатії, зумовленої введенням натрію нітриту/ І. Я. Криницька, М. І. Марущак, І. О. Стахурська, І. Р. Бекус, М. В. Кирилів//Медична та клінічна хімія. – 2016, Т. 18. № 4. – С. 91-94.

9. Бекус І.Р. Самостійна робота студентів – важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі/ І.Р. Бекус, М.В. Кирилів, А.Є. Демид, І. Я. Криницька, Л.А. Бойко// Актуальні  проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. -   Т.17, №2 (58) –  С. 287 – 289.

10. Бойко Л.А. Особливості перебігу окислювальних процесів у щурів, уражених тетрахлоретаном на тлі інтоксикації карбофосом/ Л.А. Бойко, Л.С. Фіра, Н.І. Бурмас, І.Р. Бекус// Український біофармацевтичний журнал. – 2017.  - №2 (49). – С. 9-13.

11. Shcherba Vitliy, Miz Andriy, Kyryliv, Kyryliv Mariia, Bekus Iryna, Krynytska Inna, Korda Mykhaylo. Correlative linkages between indices of bone metabolism and thyroid hormones in rats with periodontitis. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(12):184-196.


Comments