Наукові публікації


1.     Дмухальська Є. Б. Вікові особливості зміни вмісту молекул середньої маси у фракціях плазми крові щурів з кадмій-гідразиновим токсикозом та за корекції дипептидом / Є. Б. Дмухальська, С. О. Ястремська, І. Я. Криницька, І. Р. Бекус // Медична хімія. — 2004. — Т.6, № 3. — С. 38 – 40.

2.     Гонський Я. І. Стан детоксикуючої системи та процесів ліпопероксидації за умов токсичного ураження тварин різного віку / Я. І. Гонський, Є. Б. Дмухальська, С. О. Ястремська, І. Я. Криницька, С. Р. Підручна, І. Р. Бекус, О. І. Острівка // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: підсумкова науково-практична конф., 3 черв. 2005 р. : тези доп. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – С. 168-169.

3.     Криницька І. Я. Вплив карнітину хлориду на показники білкового обміну у щурів за умов гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю / І. Я. Криницька, І. М. Кліщ, І. Р. Бекус // Медична хімія. – 2006. – Т. 8, № 3. – С. 122-125.

4.     Вплив комбінації солей кадмію та свинцю на ліпідні компоненти печінки / [Гонський Я. І., Бекус І. Р., Ястремська С. О., Чорна М. В.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : ХLІХ підсумкова науково-практична конф., 2 черв. 2006 р. : тези доп. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 151-153.

5.     Динаміка вмісту середніх молекул за умови гострого алкогольного ураження печінки / І. Криницька, І. Бекус, І. Демків, О. Побер // Х Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених, 11-13 травня. 2006 р. : тези доп. – Тернопіль, 2006. – С. 186.

6.     Вплив солей кадмію та свинцю при їх комбінованому введенні на інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) у плазмі крові щурів / [Бекус І. Р., Криницька І. Я., Демків І. Я., Євчук О. В.] // Х міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених, 11-13 трав. 2006 р.: тези доп. – Тернопіль, 2006. – С. 177.

8. Демків І. Я. Стан антиоксидантної системи за умов гострого алкогольного отруєння на фоні хронічної інтоксикації солями свинцю і кадмію / [Демків І. Я., Кліщ І. М., Бекус І. Р., Криницька І. Я.] // ІІ міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів Молодь і поступ біології, 21-24 бер. 2006 р. : тези доп. – Львів, 2006. – С. 46-47.

9.                Бекус І. Р. Особливості ліпідного статусу печінки за умов гострого алкогольного отруєння на фоні хронічної інтоксикації солями кадмію та свинцю / І. Р. Бекус, І. М. Кліщ, І. Я. Криницька // Медична хімія. – 2007. – Т 9, № 1. – С. 53-56.

10.            Демків І. Я., Бекус І. Р., Кліщ І. М. Вплив ентеросорбенту  «Альгігель» на показники антиоксидантної системи організму білих щурів з гострим отруєнням етанолом на фоні хронічної інтоксикації солями важких металів / І. Я. Демків, І. Р. Бекус, І. М.  Кліщ // Медична хімія. – 2007. – Т 9, № 4. – С. 73.

11.            Гонський Я. І., Чорна М. В., Борис М. І., Бекус І. Р. Вплив поєднаної дії хлоридів кадмію та кобальту на вміст активних форм кисню у щурів / Я. І.Гонський, М. В. Чорна, М. І. Борис, І. Р. Бекус // Медична хімія. – 2007. – Т 9, № 4. – С. 75.

12.            Бекус І. Р. Показники обміну ліпідів за умов гострого отруєння етиловим спиртом на фоні тривалого введення солей кадмію та свинцю / І. Р. Бекус, І. М. Кліщ, М. В. Чорна // Медична хімія : Роль месенджерних систем у патогенезі патологічних процесів різної етіології : конф., 12-13 лист. 2007 р. : тези доп. – 2007. – Т. 9, № 4. – С. 74.

13.            Криницька І., Бекус І., Чорна М. Вплив карнітину хлориду на показники протеїназо-інгібіторної системи у щурів за умов гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю / І. Криницька, І. Бекус, М. Чорна  // ХІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 31 березня – 2 квітня 2008 р. : тези доп. – Тернопіль, 2008. – С. 177.

14.            Бекус І. Р. Вплив гострого алкогольного отруєння на фоні хронічної інтоксикації солями важких металів на стан вільнорадикального окиснення / І. Р. Бекус // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – Т. 1, № 8. – С. 26-29.

15.           Бекус І. Р. Динаміка показників ліпідного обміну за умов гострого алкогольного отруєння на фоні хронічної інтоксикації солями важких металів / І. Р. Бекус, І. М. Кліщ, М. В. Чорна // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: підсумкова науково-практична конф., 13 черв. 2008 р. : тези доп. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 105-106.

16.           Чорна М.В. , Бекус І.Р., Василишин Н.А. Вплив хлориду кобальту на генерацію гідроксильного радикалу та стан антиоксидантної системи у тварин / М.В. Чорна, І.р. Бекус, Н.А. Василишин // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 2008. – С. 132.

17.            М.В. Чорна, М.І. Куліцька, І.Р. Бекус Вплив хлорид кадмію на формування оксидативного стресу у щурів / М.В. Чорна, М.І. Куліцька, І.Р. Бекус // Актуальні питання патології ха умов дії надзвичайних факторів на організм  - 1-а науково-практична конференція, 6-7 листо. 2008 р .,тези доп. – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2008. - №2. – С.160

18.Чорна М. Корекція тирозинатом цинку та ентеросорбентом „Фібрабет” вільнорадикальних порушень в організмі щурів з кадмій-кобальтовою інтоксикацією / М. Чорна, М. Куліцька, І. Бекус // XІІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 27-28 квітня 2009 р.: тези допов. — Тернопіль, 2009. — С. 259.

19.Бекус І., Чорна М., Острівка О., Кузьмак І. Ліпідний статус печінки при інтоксикації алкоголем на тлі тривалого введення солей важких металів / І. Бекус, М. Чорна, О. Острівка, І. Кузьмак // XІІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 27-28 квітня 2009 р.: тези допов. — Тернопіль, 2009. — С. 236.

20.Бекус І. Р. Застосування карнітину хлориду для корекції токсичної дії етанолу та солей важких металів / І. Р. Бекус, І. М. Кліщ, М. В. Чорна // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: підсумкова науково–практична конф., 4 черв. 2009 р. : тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 110.

21.Чорна М. В. Застосування тирозинату цинку з метою корекції деяких показників антиоксидантної системи у щурів, уражених солями кадмію та кобальту / М. В. Чорна, Я. І. Гонський, І. Р. Бекус // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: підсумкова науково – практична конф., 4 черв. 2009 р.: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 150-151.

22.Бекус І.Р. Вплив карнітину хлориду на показники ліпідного обміну у тварин з гострим алкогольним отруєнням на тлі тривалої інтоксикації кадмію хлоридом та свинцю ацетатом / І. Р. Бекус // Медична хімія. — 2009. — Т.11, № 2. — С. 115 – 121

23.Бекус І.Р. Вплив ентеросорбенту “Альгігель” та карнітину хлориду на показники ліпідного обміну у тварин з гострим алкогольним отруєнням на тлі інтоксикації кадмію хлоридом та свинцю ацетатом / І.Р. Бекус, І.М.Кліщ, М.В.Чорна, Н.А.Василишин // Досягнення і перспективи експериментальної і клінічної біохімії: всеукраїнська науково-практична конф., 8-9 жовт. 2009 р.: тези доп. — Медична хімія. — 2009. — Т.11,№3. — С. 166.

24.М.В. Чорна Вплив тирозинату цинку та ентеросорбенту «Фібрабет» на стан антиоксидантної системи у щурів, уражених солями кадмію та кобальту / М.В. Чорна, Я.І. Гонський, І.Р. Бекус, Н.А. Василишин // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, №4. – С.162.

23. Бекус И. Р. Влияние карнитина хлорида и энтеросорбента "Альгигель" на липидный обмен при остром алкогольном отравлении на фоне интоксикации солями тяжелых металлов / И. Р. Бекус, И. Н. Клищ, М. В. Чорна // IX международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию образования Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, 29-30 окт. 2009 г. : тезисы док. – Витебск, 2009. – С. 397-398.

24. Ліпідний статус печінки при інтоксикації алкоголем на тлі тривалого введення солей важких металів / [Бекус І., Чорна М., Острівка О., Кузьмак І.] // ХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 27-29 квіт. 2009 р. : тези доп. – Тернопіль, 2009. – С. 236.

25. Бекус І. Вплив карнітину хлориду та ентеросорбенту "Альгігель" на деякі показники ліпідного обміну за умов токсичної дії солей важких металів та етанолу / І. Бекус, М. Чорна // ХІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 13-15 квіт. 2010 р. : тези доп. – Тернопіль, 2010. – С. 275.

26. Бекус І. Р. Корекція альгігелем і карні тином порушень ліпідного обміну у щурів за токсичного ураження етанолом і солями важких металів / І. Р. Бекус, І. М. Кліщ,  М. В. Чорна, Н. А. Василишин, Є. Б. Дмухальська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: підсумкова науково – практична конф., 17 черв. 2010 р.: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 121-122.

27. Бекус І.Р., Чорна М.В. Особливості ліпідного обміну у тварин з гострим алкогольним отруєнням на тлі тривалої інтоксикації кадмію хлоридом та свинцю ацетатом за корекції альгігелем та карнітином. / І. Р. Бекус, М. В. Чорна // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – № 5 (10). – С. 40 – 45.

28. Чорна М. В. Токсичний вплив кобальту хлориду на швидкість утворення активних форм кисню та окиснення ліпідів в організмі білих щурів / М. В. Чорна, І. Я. Криницька, І. Р. Бекус// Медична хімія. – 2011. – Т. 13, №1. – С.100 -103.

29. Криницька І. Я. Загальна протеолітична активність плазми крові у щурів з експериментальним гепатопульмональним синдромом / І. Я. Криницька, М. В. Кирилів, І. Р. Бекус // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумкова науково – практична конф., 17 квіт. 2012 р.: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 187.

30. Бекус І. Вплив карнітину на деякі показники ліпідного обміну за умов токсичної дії солей важких металів та етанолу / І. Бекус, М. Кирилів, І. Криницька // ХVІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 23-25 квіт. 2012 р. : тези доп. – Тернопіль, 2012. – С. 253.

31. Бекус І. Р. Спосіб корекції екзотоксикозу карнітином / І. Р. Бекус, І. Я. Криницька, М. В. Кирилів, І. Б. Івануса // Довкілля і здоровя: підсумкова науково – практична конф., 27 – 28 квіт. 2012 р.: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 94-95.

32. Кирилів М. В. Зміни активності фосфоліпази А2 за умов ураження білих щурів солями важких металів / М. В. Кирилів, І. Я. Криницька, І. Р. Бекус // Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики: всеукраїнська науково – практична конф., 17 трав. 2012 р.: тези доп. – Харків, 2012. – С. 75-76.

33. Кирилів М. В. Вільнорадикальні процеси у білих щурів за умов експериментального отруєння солями важких металів / М. В. Кирилів, І. Р.Бекус, І. Я. Криницька // “Хімія природних сполук”: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 жовтня 2012 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 80-81.

34. Бекус І. Р. Корекція карнітином порушень обміну ліпідів у тварин за умов гострого алкогольного отруєння на тлі 30-денного введення солей важких металів / І. Р. Бекус, М. В. Кирилів, Н. А. Василишин, Л.О. Кравчук // “Хімія природних сполук”: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 жовтня 2012 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 60-61.

35.  Івануса І. Б. Окиснювальна модифікація білків і стан ендогенної інтоксикації при гострому токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів. / І. Б. Івануса, І. Р. Бекус, М. М. Михалків // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. ХІ, №1. – С. 66 – 75.

36. Бекус І. Р. Активність ентеросорбенту «Альгігель» (Альгінату натрію) та карнітину при токсичному ураженні печінки / І. Р. Бекус // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. ХІ, №4. – С. 27 – 29.

37.           Бекус І. Р. Патоморфологічні зміни печінки щурів з токсичним ураженням етанолом та солями важких металів / І. Р. Бекус //Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Т. 1, №4. – С. 231 – 234.

38.           Бекус І. Р. Карнітин – його роль при дії ксенобіотиків / І. Р. Бекус // Медична хімія. – 2012. – Т. 14, № 4. – С. 118 – 122.

39.           Бекус І. Р. Корекція карнітином порушень обміну ліпідів у тварин за умов гострого алкогольного отруєння на тлі 30-денного введення солей важких металів / І. Р. Бекус, М. В. Кирилів, Н. А. Василишин, Л.О. Кравчук // “Хімія природних сполук”: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 жовтня 2012 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 60-61.

40.           Кирилів М. В. Вільнорадикальні процеси у білих щурів за умов експериментального отруєння солями важких металів / М. В. Кирилів, І. Р.Бекус, І. Я. Криницька // “Хімія природних сполук”: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 жовтня 2012 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 80-81.

41. Бекус І.Р. Корекція карнітином порушень обміну ліпідів у тварин за умов гострого алкогольного отруєння на тлі 30-денного введення солей важких металів / І.Р. Бекус, М.В. Кирилів, Н.А. Василишин, Л.О. Кравчук // «Хімія природних сполук». Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 жовтня 2012р. - Тернопіль:

42.  Бекус І. Вплив карнітину на деякі показники ліпідного обміну за умов токсичної дії солей важких металів та етанолу / І. Бекус, М. Кирилів, І. Криницька // ХVІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 23-25 квіт. 2012 р. : тези доп. – Тернопіль, 2012. – С. 253.

28.           Івануса І. Б. Окиснювальна модифікація білків і стан ендогенної інтоксикації при гострому токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів. / І. Б. Івануса, І. Р. Бекус, М. М. Михалків // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. ХІ, №1. – С. 66 – 75.

29.           Бекус І.Р. Активність сорбенту «Альгігель» (альгінату натрію) та карнітину при токсичному ураженні печінки // І.Р. Бекус Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. ХІ, №4. – С. 27 – 29.

30.  Івануса І.Б. Вплив ацетамінофену на організм самок щурів на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів // Івануса І.Б., Бекус І.Р. Український медичний альманах. ІІІВсеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Сучасні можливості стоматології» 11-12 квітня. Луганськ. – 2013. – С.176-177.

31.           І. М. Кліщ Патогенетична роль активних форм кисню у перебігу синдрому гострого пошкодження легень // Кліщ І. М., Криницька І. Я., Габор Г. Г. , Кирилів М. В. , Бекус І. Р. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VI наук.-практ. конф. 31 жовт.-1 лист. 2013 р.: тези доп. — Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. – №2. – С. 250.

31. Бекус І.Р. Вивчення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів у печінці тварин, уражених солями важких малів та за корекції карнітином // Бекус І.Р., Кирилів М.В., Івануса І.Б., “Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології”. Наук-практ. конф.9-10 жовт. 2014 р.: тези доп. – Медична хімія. – 2014. – Т. 16, №3. – С. 119.

  32. Кирилів М.В. Динаміка продуктів окисненої модифікації білків за умов токсичного ураження білих щурів солями кадмію та кобальту // М. В. Кирилів, І. Р. Бекус, І. Б. Івануса, “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм”: VIІ наук.-практ. конф. 30-31жовт. 2014 р.: тези доп. — Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – №2. – С.238.

33. Бекус І.Р. Вплив алкогольної інтоксикації на ліпідний профіль печінки та крові білих щурів // Бекус І. Р. , Кирилів М. В. , Криницька І. Я.  Івануса І. Б. Український біофармацевтичний журнал. — 2014. — №1 (30). — С. 4-8.

34. Криницька І.Я. Показники клітинного імунітету в щурів за умови токсичного ураження солями кадмію та свинцю // І.Я. Криницька, Г.Г. Габор, М.В. Кирилів, І.Р. Бекус, Т.Я. Ярошенко, Медична та клінічна хімія – 2016. Т.18, №2. – С. 71 – 75.

35. Гонський Я. І. Впровадження засад кредитно-модульної системи у викладанні хімічних дисциплін для студентів першого курсу медичного факультету // Гонський Я. І., Дмухальська Є. Б., Чорна М. В., Бекус І. Р., Василишин Н. А. Матеріали навчально-наукової конференції «Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір». – 15-16 травня. Тернопіль. –  2006. – С. 156-158.

36.           Фіра Л. С. Організація самостійної роботи іноземних студентів на кафедрі фармацевтичної хімії // Фіра Л. С., Дмухальська Є. Б., Мосула Л. М., Бекус І. Р. Матеріали науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій». – 23 вересня. Тернопіль. –  2010. – С. 29-30.

37.           Саварин Т. В. Використання тестового контролю та тестових завдань у навчанні іноземної мови студентів немовних вищих навчальних закладів / Т. В. Саварин, І. Р. Бекус// Медична освіта. – 2012. – №1. – С.15 -18.

38.           Бекус І. Р. Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу на кафедрі фармацевтичної хімії /І. Р.Бекус// Фармацевтичний часопис. 2012. –  № 4. – С. 175 – 177. 

39. Кирилів М.В. Використання інформаційних технологій при вивченні хімічних дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчання // М.В. Кирилів, І.Р. Бекус, І.Б. Івануса, Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно –модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному ) навчальних закладах України на новому етапі» - 18-19 квітня. Тернопіль. – 2013. – С. 318 – 319.

40. Кирилів М.В. Організація навчальної діяльності у формі малих груп при вивченні хімічних дисциплін у вищій школі // М. В.Кирилів, І. Р. Бекус, А. Є. Демид, Медична освіта. — 2013. — №4. — C.40-42.

41. Бекус І.Р. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі на заняттях хімії // І. Р. Бекус, М. В. Кирилів, Н. А. Василишин, І. Я. Криницька, “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар.участю (Тернопіль, 15–16 травн. 2014 р.): у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – Ч. 1. – С.149.

42. Бекус І.Р. Лекція, як основна форма проведення навчальних занять з хімії у вищій школі // І. Р. Бекус, М. В. Кирилів, А. Є. Демид, Н.А. Василишин. “Реалізація Закону України “Про вищу освіту” у вищій медичній та фармацевтичній освіті України” (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21–22 травн. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С.75.

43. Пат. 74083 України, МПК51 A 61 B 10/00. Спосіб оцінки цитодеструкції нейтрофілів при патологічному процесі  / Марущак М. І., Криницька І. Я., Бекус І. Р.; заявл. 31.05.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.

Comments