Наукові публікації

1.     Бойко Л. А. Розвиток ендогенної інтоксикації в організмі щурів, уражених карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Український біофармацевтичний журнал. — 2014. — №1 (30). — С. 9—14.

2.   Бойко Л. А. Проникність плазматичних мембран гепатоцитів  та еритроцитів в динаміці  ураження щурів карбофосом/ Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький, Н. А. Василишин // Вісник проблем біології і медицини. — 2014. — Вип. 2, том 3 (109). — С. 285—287.

3.   Бойко Л. А. Активність біоенергетичних процесів в органах щурів після ураження їх тетрахлорметаном і карбофосом/ Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2014. — №2(21). —С. 29—31.

4.   Бойко Л. А. Динаміка активності антиоксидантної системи після застосування мексидолу в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Наукові записки. Біологія. — 2014. — №4 (61). — С. 128 — 32.

5.    Бойко Л. А. Ефективність застосування ентеросгелю в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном /Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. — 2014. — №5 (2). — С.125—130.

6.   Бойко Л. А. Использование мексидола в условиях токсического поражения крыс тетрахлорметаном и карбофосом/ Л. А. Бойко, Л. С. Фира, П. Г. Лихацкий // Проблемы биологии и медицины . — 2015. — №3 (84). — С. 8287.

7.    Бурмас Н. І. Дослідження навчальної мотивації у студентів першого курсу Тернопільського державного медичного університету імені

 І. Я. Горбачевського / Н. І. Бурмас, Л. А. Бойко, І. Р. Бекус, М. В. Кирилів// Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 31-33.

 8.   Бойко Л.А.   Особливості перебігу окиснювальних процесів у щурів, уражених тетрахлорметаном на тлі інтоксикації карбофосом /Л.А. Бойко, Л.С. Фіра, Н.І. Бурмас, І.Р. Бекус // Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – №2 (49). – С.9-13.

9.   Бекус І.Р. Самостійна робота студентів – важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі                       /І.Р. Бекус, М.В. Кирилів, А.Є. Демид, І. Я. Криницька,   Л.А. Бойко// Актуальні  проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017, –  Т.17, №2 (58), С. 287 – 289.

10.          Лихацький П. Г. Розвиток цитолітичного синдрому в організмі щурів різного віку, уражених тютюновим димом                     / П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, Л.А. Бойко, У.М. Федорович // Український журнал клінічної та лабораторної медицини – 2017, том 12, – №2 (49). – С.12-17.

 22. Пат. UA 116626 МПК А A61К 31/00, A61P 3/00, A61P 17/18 (2006.01), A61P 39/00. Спосіб корекції метаболічних порушень в організмі тварин за умов комбінованого впливу тетрахлорметану та карбофосу /Л.А. Бойко, Л.С. Фіра,  П.Г. Лихацький, Н.І. Бурмас — № 116626 ; опубл. 25.05.17, Бюл. № 10.

Comments