Наукові публікації

1. Бурмас Н.І. Активність окиснювальних процесів за умов одночасного отруєння щурів сполук шестивалентного хрому, ізоніазиду та рифампіцину / Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г. // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : біологія. – 2013. – Т.15, № 1 (54). – С.91–95.

2. Бурмас Н.І. Застосування сорбексу за умов одночасного ураження тварин ізоніазидом, рифампіцином та сполуками шестивалентного хрому / Бурмас Н. І., Фіра Л. С. //Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – №2 (25). – С. 54–60.

3. Бурмас Н.І.  Дослідження метаболічних порушень у печінці щурів в умовах ураження туберкулостатиками та сполуками шестивалентного хрому / Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г. //Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 5 (28). – С. 4–8.

4. Бурмас Н.І. Ендогенна інтоксикація в організмі тварин за умов поєднаного впливу ізоніазиду, рифампіцину та сполук шестивалентного хрому / Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Руснак Н. І.// Актуальні проблеми транспортної медицини : навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2013. – №4 (34). – С. 132–136.

5. Бурмас Н.И. Исследование антиоксидантных свойств тиотриазолина в условиях одновременного поражения животных изониазидом, рифампицином и соединениями шестивалентного хрома / Н.И. Бурмас, Л.С. Фира, П.Г. Лихацкий, И.И. Герасимец [и др.] // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2014. – № 5. – С. 44–50.

6. Бурмас Н. І. Структура та функції печінки в умовах хромово-ізоніазидо-рифампіцинового ураження щурів після застосування сорбексу / Н. І. Бурмас, Л. С. Фіра // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. – 2014. – № 5 (2). – С. 94–98.

7. Burmas N. I. Enzyme markers activity and bile formation function of liver in cases of  tuberculostatics and hexavalent chromium compounds affection in rats / N. Burmas, L. Fira, P. Lyhackyy // International Journal of Medicine and Medical Research / – 2016. – Volume 2, Issue 1. P. 32–38.   

8. Бурмас Н. І. Стан антиоксидантної системи та жовчоутворювальної функції в організмі щурів, уражених сполуками шестивалентного хрому / Н. І. Бурмас // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 1. – С. 89–93.

9. Бурмас Н. І. Дослідження навчальної мотивації у студентів першого курсу Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського / Н. І. Бурмас, Л. А. Бойко, І. Р. Бекус, М. В. Кирилів// Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 31-33.

10. Бойко Л.А.   Особливості перебігу окиснювальних процесів у щурів, уражених тетрахлорметаном на тлі інтоксикації карбофосом /Л.А. Бойко, Л.С. Фіра, Н.І. Бурмас, І.Р. Бекус // Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – №2 (49). – С.9-13. 


Comments