Колектив‎ > ‎

Демид Анна Євгенівана

    Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка у 2000 р. (спеціальність „Хімія та біологія”). 

    З 2000 по 2003 рр.  навчалася в аспірантурі на кафедрі хімії Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка за спеціальністю 02.00.02. - "Аналітична хімія".
    У 2009 р. Демид Анна Євгенівна захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.02 – аналітична хімія на тему «Використання властивостей діетилдитіокарбамінату натрію в амперметричному аналізі катіонних сумішей» у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Присвоєно науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія.
    З 2003 р. працювала асистентом кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я Горбачевського. У 2012 р. переведена на посаду доцента кафедри фармацевтичної хімії. 
    29 червня 2013 року рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної хімії.  
        На кафедрі загальної хімії відповідає за дисципліну "Неорганічна хімія"  та курсу за вибором "Біогенні елементи"для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету. 
     Працювала в рамках загально-факультетської наукової теми: “Пошук, створення, стандартизація, фармакоекономіка лікарських препаратів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп”.  
    Наразі доц. Демид А.Є. працює у рамках теми "Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів", затвердженої Вченою радою університету (15.04.2015 р.). Результатом цієї роботи є дослідження вмісту біологічно активних речовин у вітчизняних зразках ЛРС, розробка методик її стандартизації, розробка технології екстрактів на основі вибраних видів ЛРС, внаслідок чого опубліковано 5 статей у фахових виданнях України, взято участь у ряді міжнародних конференцій (4th International conference and workshop ‘Plant – the source of research material’ – Lublin, 2015; International Scientific Congress ‘Modern directions in chemistrybiologypharmacyand biotechnology’– Lviv, 2015; Міжнародна науково-практична internet-конференція “Аналітична хімія у фармації” – Харків, 2015; ІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція “Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин” – Харків, 2016; IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Хімія природних сполук» :– Тернопіль, 2016).
 Анна Євгенівна є автором понад 50 статей у фахових виданнях , 4 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір .
Підсторінки (1): Наукові публікації
Comments