Наукові публікації

 1.  Демид А.Є. Вербозілля лучне (LYSIMACHIA NUMMULARIA L.) як джерело для одержання лікарських засобів / А.Є.Демид // Фармацевтичний часопис. — 2013. – №1(25) — С. 208–213.
 2.  Демид А.Є. Вивчення флавоноїдів трави вербозілля лучного / А.Є.Демид // Фармацевтичний часопис. — 2013. – №2(26) — С. 17–22.
 3.  Демид А.Є. Визначення вмісту органічних кислот у траві вербозілля лучного / А.Є. Демид, М. Б. Чубка, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. — 2014. – №1(29) — С. 18–22.
 4.  Демид А.Є. Компонентний склад ефірної олії вербозілля лучного (Lysimachia nummularia L.) / А.Є. Демид // Медична хімія. — 2014. – №1 — С. 58–61.
 5.  Вронська Л.В. Дослідження щодо стандартизації трави меліси лікарської / Л.В. Вронська, А.Є. Демид // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації — 2014. – №2(34) — С. 10–15.
 6.  L.V. Vronska, M.B. Chubka, A.Ye. Demyd Development of phenolic compounds chromatographic identification in blueberry shoots  // Фармацевтичний часопис. — 2015. – №3(26) — С. 2833.
 7.  L.V. Vronska, A.Ye. Demyd, M. A. Ezhned  Development ofstandertization methodology of elecampane rhizomes and roots (inula helenium L.) for the hydroxycinnamic acids content  // Фармацевтичний часопис. — 2016. – №2 — С. 26–31.
 8.  IV Kozak, LV Vronska, AYe Demyd, TA Hroshovyy Identification and quantitative determination of flavonoid in Agrimonia Eupatoria // Фармацевтичний часопис. - 2017. - №2 - P. 38-46.
 9.  Реалізація міждисциплінарної інтеграції при вивченні хімічних дисциплін студентами фармацевтичного факультету / М.М. Михалків, А.Є. Демид, М.Б. Чубка, І.Б. Івануса // Медична освіта. – 2013. –  № 4. – С. 61-65.
 10. Кирилів М.В., Бекус І.Р., Демид А.Є. Організація навчальної діяльності у формі малих груп при вивченні хімічних дисциплін у вищій школі / М.В. Кирилів, І. Р. Бекус, А.Є. Демид // Медична освіта. – 2013. –  № 4. – С. 40-42.
 11.  І.Б. Івануса, М.М. Михалків, А.Є. Демид Роль розрахункових задач при вивченні аналітичної хімії у фармацевтичній освіті // Медична освіта. – 2015. –  № 4. – С. 24-26.
 12. Загричук Г.Я., Демид А.Є. Організація практичної підготовки студентів-провізорів при вивченні органічної хімії // Медична освіта. - 2016ю - №3. -С.56-61.
 13.  ІР Бекус, МВ Кирилів, АЄ Демид, ІЯ Криницька, ЛА Бойко Самостійна робота студентів – важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії 2017 17 2 (58) С. 287 – 288.

ĉ
Анна Євгенiвна Демид,
13 лют. 2018 р., 00:00
Comments