Колектив‎ > ‎

Дмухальська Євгенія Богданівна

Кандидат біологічних наук, доцент Дмухальська Євгенія Богданівна, доцент кафедри загальної хімії

У 1997 р. закінчила хімічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. З 1997 – асистент кафедри медичної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, у 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Детоксикаційна функція печінки у щурів різного віку за ураження кадмію хлоридом і солянокислим гідразином та способи її корекції”, з 2005 р. доцент кафедри медичної хімії.

З 2006 р. працює доцентом кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського,

У 2008 році запланувала докторську дисертацію на тему: “Особливості порушень білково-ліпідного обміну, антиоксидантного й імунного статусу в щурів уражених солями свинцю, міді й фосфорорганічними пестицидами та способи їх корекції” (науковий консультант – проф. Я.І. Гонський).

Опублікувала понад 40 робіт наукового та навчально-методичного характеру.  Сфера наукових інтересів – вивчення вікових особливостей стану антиоксидантної та імунної систем за ураження печінки ксенобіотиками; розробка нових способів корекції порушень, викликаних хімічними чинниками, в основі яких лежить застосування металокомплексів та пептидів.

Підсторінки (1): Наукові публікації
Comments