Наукові публікації

  1. Вікові особливості зміни вмісту молекул середньої маси у фракціях плазми крові щурів з кадмій-гідразиновим токсикозом та за корекції дипептидом / Дмухальська Є.Б., Ястремська С.О., Криницька І.Я., Бекус І.Р. // Медична хімія. – 2004, т. 6, № 3. С. 38-40.

  2. Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б., Ястремська С.О. Функціональна активність дезінтоксикаційної систем мікросом печінки та стан мембран за умов інтоксикації гідразин хлоридом, кадмій хлоридом та за їх поєднання // Медична хімія. –2005, т. 7, № 2. С. 79-81.

  3. Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б. Вплив ксенобіотиків та металокомплексів гістидину на проникність еритроцитів // Буковинський медичний вісник. – 2005. – т. 9, № 2. – С. 60-63.

  4. Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б., Ястремська С.О., та ін.. Стан детоксикаційної системи та процесів ліпопероксидації за умов токсичного ураження тварин різного віку // Здобутки клініч. та експерим. медиц. - Тернопіль: Укрмедкнига. – Вип. 10. – 2005. – С. 168-169.

  5. Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б., Ястремська С.О. Навчально-науковий інститут медичної і фармацевтичної хімії // Медична освіта. – 2005. – № 3. – С. 35-37.

  6. Ya. Honsky, Ye. Dmukhalska, S. Yastremska, o. Ostrivka. The influence of liposomes on functional state of membranes and lypoperoxidation at toxicosis caused by cadmium / Annales universitatis mariae Curie-Sklodowska. – Lublin-Polonia. – 2006. – vol. XIX, 1, 47. – P. 219-222.

  7. Вронська Л.В., Михалків М.М., Дмухальська Є.Б., та ін. Перший досвід впровадження Z-системи у викладанні хімічних дисицплін на кафедрі фармацевтичної хімії //Медична освіта. – 2008. – № 1. – с. 37-40.

  8. Дмухальська Є.Б., Гонський Я.І., Куліцька М.І. Морфологічні зміни печінки за умов поєднаної дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів. // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. № 4 том 2 (97). – С. 182-185.
Comments