Наукові публікації

1.  Гонський Я.І. Вплив солей важких металів та фосфорорганічних пестициів на обмін білків в уражених білих щурів. / Я.І. Гонський, Є.Б. Дмухальська, М.І. Куліцька // Медична хімія. – 2011. – № 4 (49), Т. 13. – С. 100-103.

2.  Дмухальська Є.Б. Морфологічні зміни печінки за умов поєднаної дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів / Є.Б. Дмухальська, Я.І. Гонський, М.І. Куліцька // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – № 4 (97), Т. 2. – С. 182-185.

3.  Гонський Я.І. Біохімічні показники функціонального стану печінки за умов поєднаної дії важких металів і раундапу / Я.І. Гонський, Є.Б. Дмухальська, Т.Я. Ярошенко // Медична хімія. – 2014. – № 3 (60), Т. 16. – С. –73-78.

4.  Дмухальська Є. Б. Структурні  зміни внутрішніх органів у молодих щурів, уражених солями важких металів та фосфорорганічними пестицидами / Є. Б. Дмухальська // Медична та клінічна хімія. – 2015. – № 2 (63), Т. 17. – С. – 47-51.

5.  Dmukhalska Ye.B. Antioxidant system of rats with heavy metals and phospoorganic pesticides intoxication and peptides applying / Ye.B. Dmukhalska, Ya.I. Honskyi // Медична та клінічна хімія. – 2015. – № 3 (64), Т. 17. – С. 47-51.

6.  Дмухальська Є.Б. Вплив важких металів, фосфорорганічних пестицидів і пептиду на активність ферментів глутатіонової системи / Є.Б. Дмухальська, Я.І. Гонський // Медична та клінічна хімія. – 2016. № 1 (66), Т 18. – С. 71-74.

7.  Dmukhalska Ye.B. Effect of peptides on antioxidant system enzymes in rats with heavy metals, phosphoorganic pesticides intoxication / Ye.B. Dmukhalska, Ya.I. Honskyi // Медична та клінічна хімія. – 2016. № 2 (67), Т 18. – С. 22-27.

8.  Дмухальська Є.Б. Вплив пептиду цистеіл-гістидил-тирозил-гістидил-ізолейцин на структурні зміни печінки в щурів уражених солями важких металів та фосфорорганічними пестицидами / Є.Б. Дмухальська // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – 2016. – 7 (11), V.3. – P. 66-71.

9,  Кузьмак І.П. Окиснювальна модифікація білків у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки / І. П. Кузьмак, Є. Б. Дмухальська, С.Р. Підручна, Т.Я. Ярошенко, І.Я. Криницька, М.І. Куліцька // Медична та клінічна хімія. – 2017. № 1 (70), Т 19. – С. 114-118.

Comments