Колектив‎ > ‎

Гнатишина Леся Любомирівна

         Закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ) у 2008 р. за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія” та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача хімії, вчителя біології, основ екології та безпеки життєдіяльності. З 2009 по 2012 рр. навчалася в аспірантурі при науково-дослідній лабораторії порівняльної біохімії та молекулярної біології ТНПУ.
        У 2013 р. захистила дисертаційну роботу у спеціалізованій вченій раді Д 76.051.05 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на тему: «Стрес-лімітуючі молекулярні системи прісноводних молюсків в умовах забруднення водного середовища» (наук. керівник, д-р біол. наук, проф. кафедри хімії ТНПУ Столяр О.Б.). Присвоєно науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.
        З 2008 р. і по даний час (за сумісництвом) працює молодшим науковим співробітником при науково-дослідній лабораторії порівняльної біохімії та молекулярної біології ТНПУ (наук. кер. проф. Столяр О.Б.), а з 2013 р. – асистентом кафедри загальної хімії ТДМУ, де викладає медичну хімію, біоорганічну хімію на медичному факультеті та загальну та неорганічну хімію, фізичну та колоїдну хімію  для студентів фармацевтичного спрямування.
        За час виконання науково-дослідної роботи отримала особисті винагороди, серед яких: диплом за кращу усну доповідь на секції біохімії Міжнародної студентської конференції «Молодь та поступ»-2010; двічі поспіль премія за активну участь у конкурсі молодих вчених на конференції "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології" (м. Київ, 2012, 2013 рр.); академічна стипендія імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів Кабінету Міністрів України на 2011/12 навчальний рік (розпорядження від 22 червня 2011 р. № 592-р), Грант Західно-Українського БіоМедичного товариства WUBMRC XVII-ХХ (з 2013 по 2016 рр.); лауреат премії Президента України для молодих вчених, 2012 р. (Указ президента України № 642/2012) та премії НАНУ для молодих вчених (2014 р.).
        Брала участь у виконанні 7 міжнародних науково-дослідних проектів. Проходила стажування у науковій лабораторії у відділі регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України (2010 р.), а також на базі наукової лабораторії Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США) (2014 р.). За результатами наукових досліджень у співавторстві опубліковано 95 праць, у тому числі 28 статей у реферованих журналах з сумарним Імпакт-Фактором більше 30, 6 патенти України на корисну модель, 1 монографія.  Індекс цитування наукових праць становить h=9 згідно наукометричної бази Scopus.
Підсторінки (1): Наукові публікації
Comments