Колектив‎ > ‎

Іванець Людмила Миколаївна

Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка у 2000 р. (спеціальність „Хімія та біологія”). У 2001 р.  одержала диплом магістра зі спеціальності „Хімія”. З 2001 по 2004 рр.  навчалася в аспірантурі на кафедрі хімії Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

У 2007 р. захистила дисертаційну роботу "Дослідження реакційної здатності гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот в реакції з фенілізотіоціанатом" у спеціалізованій вченій раді Інституту фізико-органічної хімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України (м. Донецьк). Присвоєно науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

З 2006 р. працювала асистентом кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я Горбачевського, а з 2009 р. – старшим викладачем цієї ж кафедри. У 2010 р. переведена на посаду доцента кафедри фармацевтичної хімії. У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента.

Є автором і співавтором понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій.

          На кафедрі загальної хімії відповідає за дисципліну "фізична та колоїдна хімії" для студентів 2 і 3 курсів фармацевтичного факультету. Виконує обов'язки завуча кафедри.

Підсторінки (1): Наукові публікації
Comments