Наукові публікації

1. Кравчук Л.В., Кравчук Л.О. Правове регулювання відносин громадських структур з органами державної влади в умовах становлення громадянського

суспільства /Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конcференції, 6-8 жовтня 2011р.-Сімферополь:ЦРОНІ .

2. Кравчук Л.О. Законодавче регулювання взаємодії громадських структур з органами місцевого самоврядування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Инновации и научные исследования, а также их применение на практике», 29.05-31.05.2012.- Варшава, 2012, с.42-45.

3. Кравчук Л.В, Кравчук Л.О. Через мислення і мову до розвитку почуття національної приналежності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної

конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, 9-10 жовтня 2012р.,- Тернопіль: Укрмедкнига, 2012,- с. 29-30.

4. І.Р.Бекус , М.В. Кирилів, Н.А. Василишин, Л.О. Кравчук // Хімія природних сполук: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-прктичної конференції, 30-31 жовтня 2012р.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2012,- с.60-61.

5. Н.А.Василишин, Є.Б.Дмухальська, Л.О.Кравчук. Викладання медичної хімії за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю. 18-19 квітня 2013р.- Тернопіль: Укрмедкнига , 2013, с.224-225.

6. Л.В.Кравчук , Л.О.Кравчук. Фізичне виховання як фактор формування здоров*я людини. Збірник тез науково –методологічного семінару. 14 червня 2013р.- Тернопіль, с.26-29.

7. Медвідь І.І., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Кравчук Л.О. Вивчення  цукрознижувальної настойки з листя шовковиці чорної / Материалы 
Международной междисциплинарной научной конференции. Биологически активные вещества и материалы: Фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения. 27 мая-1июня 2013, Новый Свет, АР Крым, Украина.

9. Л.О.Кравчук, Т.Б.Кадобний , Л.В.Кравчук. Природа допитливості та формування почуття істини у студентства. Матеріали Всеукраїнської навчально-

наукової конференції з міжнародною участю « Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних /фармацевтичному/ навчальних закладах України». 15-16 травня 2014р.- Тернопіль: Укрмедкнига,2014,.с.631-632.

10. Кравчук Л.В., Кравчук Л.О. Формування фізичної культури ,як засіб здоров’я- збереження Міжнародний науково-методологічний семінар , 26 червня2014р.- Тернопіль,с.29-30.

11. Кравчук Л.В.,Кравчук Л.О. Мова як засіб формування та розвитку мислення.Матеріали регіональної науково-практичної конференції, 26-27 червня

2014р.-Тернопіль: Укрмедкнига,2014, с.35.

12. П’ятницький Ю.С.,Підручна С.Р.,Кравчук Л.О.Вплив кріоксенодерми на показники перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи за умов

алергічного дерматиту.Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’ я України.2(60),Київ-2014, Тернопіль-2014,с.117- 120.

13. С.Р.Підручна, Л.О.Кравчук. Рівень активностІ каталази і вІдновленого глутатіону на тлі тяжкої та комбінованої травми. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології». Медична хімія 3(60),том 16,2014р.,-с.131.

14. В.В. Маврутенков 1 , Н.В. Жукова 2 , Л.О. Кравчук 3 Рівень протеїну s100b в сироватці крові хворих з ко-інфекцією віл/туберкульоз, як нейроспецифічний біомаркер ятрогенної нейротоксичності Медична хімія -2015

15.Кравчук Л.В.,Кравчук Л.О.,Островська Н.Д. Реформування медицини Тернопільщини в 40-х роках як здоров’язберігаючий фактор нової радянської

політики. Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Філософія,методологія,психолого-педагогічні аспекти формування культури

здоров’язбереження”.24-25вересня 2015р.-Тернопіль:Укрмедкнига,2015,с.23- 27.

16.Леонід Кравчук, Лариса Кравчук, Оксана Лабівка. Здоров’язберігаючі аспекти розбудови медицни на Тернопільщині в період 1939-1941 років. Медична

освіта – 2015.- №3, с.145-147.

17.Л.О.Кравчук , Т.Б.Кадобний , Н.А.Василишин. Формування і розвиток позитивних почуттів у студентів у процесі навчання. Матеріали Х111 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю , 12-13 травня 2016р.-Тернопіль : Укрмедкнига , 2016, с.193.

 18. Марія Павлович,Олег Покотило,Лариса Кравчук Зміна рН і ОВП у фруктових      соках при охолодженні та заморожуванні. Матеріали IV міжнародної науково- технічної конференції 11-12 жовтня 2017р. Тернопіль: 2017.с.94

 19. Анастасія Лялик,Лариса Криськова,Лариса Кравчук Концепція функціональних харчових продуктів”.Матеріали IV Міжнародної науково-технічної концентрації 11-12 жовтня 2017р. Тернопіль:2017.с.114-115

 20. Л.В.Кравчук ,Т.Б.Кадобний, Л.О.Кравчук , І.Д.Садовник . Посібник ‘’Філософія.Семінарські заняття’’. Тернопіль: ТДМУ ‘’Укрмедкнига ‘’, 2017.- 164с.                                

21.  N.Kopchak , O.S.Pokotylo, O.O.Pokotylo, L.O.Kravshuk. Effekt of free iodine on free-radikal oxidation in blood of rats with alimentary obesite. The ukrainial biochemical journal. N3,May-June, 2017.- p.98.  
Comments