Наукові публікації

 1. Кравчук Л.В. Через мислення і мову до розвитку почуття національної приналежності./ Л.В.Кравчук, Л.О. Кравчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2012.- С. 29-30. 
 2. Бекус І. Р. Корекція кармітином порушень обміну ліпідів у тварин за умов гострого отруєння на тлі 30-денного введення солей важких металів. / І.Р. Бекус, М.В. Кирилів, Н.А. Василишин, Л.О. Кравчук // Хімія природних сполук: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2012.- С.60-61. 
 3. Василишин Н.А. Викладання медичної хімії за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. / Н.А.Василишин, Є.Б.Дмухальська, Л.О.Кравчук // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю. - Тернопіль: Укрмедкнига , 2013.-С.224-225. 
 4. Медвідь І.І. Вивчення цукрознижувальної настойки з листя шовковиці чорної / І.І Медвідь, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький, Л.О.Кравчук. // Материалы Международной междисциплинарной научной конференции. Биологически активные вещества и материалы: Фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения.- Новый Свет, АР Крым, Украина, 2013. -С.54-58. 
 5. Кравчук Л.О. Природа допитливості та формування почуття істини у студентства. / Л.О.Кравчук, Т.Б.Кадобний , Л.В.Кравчук. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю « Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних /фармацевтичному/ навчальних закладах України». -Тернопіль: Укрмедкнига, 2014.-С.631-632. 
 6. Кравчук Л.В. Моральні почуття і моральний закон як домінуючий фактор в процесі виховання. / Л.В. Кравчук, Л.О. Кравчук, О.В. Лабівка/ Матеріали регіональної наукової конференції освіта і медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2014.-С.47-48. 
 7. П’ятницький Ю.С. Вплив кріоксенодерми на показники перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи за умов алергічного дерматиту./ Ю.С. П’ятницький, С.Р. Підручна, Л.О.Кравчук// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’ я України. Київ-2014, Тернопіль-2014. №2(60).-С.117-120. 
 8. Підручна С.Р. Рівень активності каталази і відновленого глутатіону на тлі тяжкої та комбінованої травми./ С.Р.Підручна, Л.О.Кравчук// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології». Медична хімія 3(60),том 16,2014.-С.131. 
 9. Маврутенков В.В. Рівень протеїну s100b в сироватці крові хворих з ко-інфекцією віл/туберкульоз, як нейроспецифічний біомаркер ятрогенної нейротоксичності / В.В. Маврутенков, Н.В. Жукова, Л.О. Кравчук// Медична та клінічна хімія.-2015.-Т.17,№2.-С.24-28. 
 10. Кравчук Л.В. Реформування медицини Тернопільщини в 40-х роках як здоров’язберігаючий фактор нової радянської політики. // Л.В. Кравчук, Л.О. Кравчук, Н.Д. Островська// Матеріали регіональної науково-практичної конференції « Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження».- Тернопіль: Укрмедкнига,2015.-С.23-27. 
 11. Кравчук Л.В. Здоров’язберігаючі аспекти розбудови медицини на Тернопільщині в період 1939-1941 років./Л.В.Кравчук, Л.О.Кравчук, О.В. Лабівка// Медична освіта – 2015.- №3.- С.145-147. 
 12. Кравчук Л.О. Формування і розвиток позитивних почуттів у студентів у процесі навчання. / Л.О.Кравчук , Т.Б.Кадобний , Н.А.Василишин // Матеріали Х111 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю , 12-13 травня 2016р.-Тернопіль : Укрмедкнига , 2016. -С. 193. 
 13. Кадобний Т.Б., Кравчук Л.О., Мельникова К.М. Передумови , завдання і форми ра- радянізації освіти на Тернопільщині:вереснь 1939 - червень 1941 року. Медична освіта – 2016. - №3.- С.114-117. 
 14. N.Kopchak , O.S.Pokotylo, O.O.Pokotylo, L.O.Kravshuk. Effekt of free iodine on free-radikal oxidation in blood of rats with alimentary obesite. The ukrainial biochemical journal. N3,May-June, 2017.- p.98.
Comments