Наукові публікації

1. Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б., Чорна М.В., Бекус І.Р. Впровадження засад кредитно – модульної системи у викладанні хімічних дисциплін для студентів першого курсу медичного факультету // Матеріали навчально – наукової конференції “Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір” – 2006. С. 156 – 158.
2. Вплив комбінації солей кадмію і свинцю на ліпідні компоненти печінки /Я. І. Гонський, І. Р. Бекус, С. О. Ястремська, М. В. Чорна // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: ХLІХ підсумкова науково – практична конф., дата 2006 р.:тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 151 – 153.
3. Вплив поєднаної дії хлоридів кадмію та кобальту на вміст активних форм кисню у щурів / Я. І. Гонський, М. В. Чорна, М. І. Борис, І. Р. Бекус // Роль месенджерних систем у патогенезі патологічних процесів різної етіології: конф., 12-13 лист. 2007 р.: тези доп. — Медична хімія. — 2007. — Т.9,№4. — C. 75.
4. Бекус І. Р. Показники обміну ліпідів за умов гострого отруєння етиловим спиртом на фоні тривалого введення солей кадмію та свинцю / І. Р. Бекус, І. М. Кліщ, М. В. Чорна // Роль месенджерних систем у патогенезі патологічних процесів різної етіології: конф., 12-13 лист. 2007 р.: тези доп. — Медична хімія. — 2007. — Т.9,№4. — С. 74.
5. Гонський Я. І. Динаміка вмісту активних форм кисню і вільнорадикального окиснення ліпідів та білків у щурів уражених хлоридами кадмію та кобальту / Я. І. Гонський, М. В. Чорна // Медична хімія. — 2008. —Т.10, №1. — С. 102-105.
6. Криницька І. Вплив карнітину хлориду на показники протеїназно- інгібіторної системи у щурів за умови гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю / І. Криницька, І. Бекус, М. Чорна // XІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 31 бер.-2 квіт. 2008 р.: тези допов. — Тернопіль, 2008. — С. 177.
7. Викладання хімічних дисциплін за кредитно-модульною системою / Л. В. Вронська, Є. Б. Дмухальська, М. М. Михалків, Н. А. Василишин, Л. М. Іванець, М. В. Чорна, І. Р. Бекус // Досвід та впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України: всеукр. навч.-наук. конф.: тези доп. Тернопіль: ТДМУ, 2008. – С.32-33.
8. Бекус І. Р. Динаміка показників ліпідного обміну за умов гострого алкогольного отруєння на фоні хронічної інтоксикації солями важких металів / І. Р. Бекус, І. М Кліщ, М. В. Чорна // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: підсумкова науково-практична конф., 13 черв. 2008 р.: тези доп. – Тернопіль, 2008. — С. 105-106.
9. Чорна М. В. Вплив хлориду кобальту на генерацію гідроксильного радикалу та стан антиоксидантної системи у тварин / М. В. Чорна, І. Р. Бекус, Н. А. Василишин // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: підсумкова науково-практична конф., 13 черв. 2008 р.: тези доп. – Тернопіль, 2008. —С. 132.
10. Стан прооксидантної та антиоксидантної систем у тварин уражених хлоридами кадмію та кобальту і за їх поєднання / М. В. Чорна, Я. І. Гонський, О. І. Острівка, Н. А. Василишин // Наукові записки Терн. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2008. — №4(38). — С. 128-132. 
11. Чорна М. В. Вплив металокомплексу тирозинату цинку та ентеросорбенту „Фібрабет” на генерацію активних форм кисню та окиснювальну модифікацію білків у щурів уражених хлоридами кадмію та кобальту / М. В. Чорна // Медична хімія. — 2008. — Т.10, №4. — С. 118-122.
12. Чорна М. В. Вплив хлориду кадмію на формування оксидативного стресу у щурів / М. В. Чорна, М. І. Куліцька, І. Р. Бекус // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: 1-а науково- практична конф., 6-7 лист. 2008 р.: тези доп. — Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — 2008. — №2. — С. 160.
13. Куліцька М. І. Вплив нітриту натрію на показники антиоксидантної системи та пероксидного окиснення ліпідів в організмі щурів / М. І. Куліцька, М. В. Чорна, Я. І. Гонський // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: 1-а науково-практична конф., 6-7 лист. 2008 р.: тези доп. — Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — 2008. — №2. — С. 130-131.
14. Чорна М. В. Корекція металокомплексами вільнорадикальних порушень в організмі щурів, уражених кадмію та кобальту хлоридами / М. В. Чорна // Світ біології та медицини. — 2009. — № 2 — С. 102-106.
15. Чорна М. Корекція тирозинатом цинку та ентеросорбентом „Фібрабет” вільнорадикальних порушень в організмі щурів з кадмій-кобальтовою інтоксикацією / М. Чорна, М. Куліцька, І. Бекус // XІІІ  міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 27-28 квітня 2009 р.: тези допов. — Тернопіль, 2009. — С. 259.
16. Бекус І. Ліпідний статус печінки при інтоксикації алкоголем на тлі  тривалого введення солей важких металів / І.Бекус, М.Чорна, О.Острівка, І.Кузьмак // XІІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 27-28 квітня 2009 р.: тези допов. — Тернопіль, 2009. — С. 236.
17. Куліцька М. Вплив ентеросорбенту ентеросгель на процеси вільнорадикального окиснення у щурів з токсичним ураженням організму  ксенобіотиками М. Куліцька, М. Чорна // XІІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 27-28 квітня 2009 р.: тези допов. —Тернопіль, 2009. — С. 244.
18. Чорна М. В. Застосування тирозинату цинку з метою корекції деяких показників антиоксидантної системи у щурів, уражених солями кадмію та кобальту / М. В. Чорна, Я. І. Гонський, І. Р. Бекус // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: підсумкова науково – практична конф., 4 черв. 2009 р.: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 150-151.
19. Бекус І. Р. Застосування карнітину хлориду для корекції токсичної дії етанолу та солей важких металів / І. Р. Бекус, І. М. Кліщ, М. В. Чорна //Здобутки клінічної і експериментальної медицини: підсумкова науково –практична конф., 4 черв. 2009 р.: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 110.
20. Вплив ентеросорбенту “Альгігель” та карнітину хлориду на показники ліпідного обміну у тварин з гострим алкогольним отруєнням на тлі інтоксикації кадмію хлоридом та свинцю ацетатом / І.Р. Бекус, І.М.Кліщ, М.В.Чорна, Н.А.Василишин // Досягнення і перспективи експериментальної і клінічної біохімії: всеукраїнська науково-практична конф., 8-9 жовт. 2009 р.: тези доп. — Медична хімія. — 2009. — Т.11,№3. — С. 166.
21. Чорна М. В. Вплив тирозинату цинку та ентеросорбенту “Фібрабет” на стан антиоксидантної системи у щурів, уражених солями кадмію та кобальту / М. В.Чорна, Я. І. Гонський, І. Р. Бекус // Досягнення і перспективи експериментальної і клінічної біохімії: всеукраїнська науково-практична конф., 8-9 жовт. 2009 р.: тези доп. — Медична хімія. — 2009. — Т.11,№4. —С. 162.
22. Бекус И. Р. Влияние карнитина хлорида и энтеросорбента “Альгигель” на липидный обмен при остром алкогольном отравлении на фоне интоксикации солями тяжелых металлов / И. Р. Бекус, И. Н. Клищ, М. В. Чорна // Студенческая медицинская наука ХХІ века: междунар. научно- практическая конф. посвященная 75-летию образования Витебского 
государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, 29-30 октября 2009 г.: тезисы докл. — Витебск ВГМУ. — 2009. — С.397–398. 
23. Бекус Ірина. Вплив карнітину хлориду та ентеросорбенту “Альгігель” на деякі показники ліпідного обміну за умов токсичної дії солей важких металів та етанолу / Ірина Бекус, Марія Чорна // XІV міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 13-15 квітня 2010 р.: тези допов. — Тернопіль, Укрмедкнига. — 2010. — С. 275.
24. Бекус І. Р. Корекція альгігелем і карнітином порушень ліпідного обміну у щурів за токсичного ураження етанолом і солями важких металів / І. Р. Бекус, І. М. Кліщ, М. В. Чорна, Н. А. Василишин, Є. Б. Дмухальська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: підсумкова науково –практична конф., 17 черв. 2010 р.: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 121-122.
25. Бекус І. Р. Особливості ліпідного обміну у тварин з гострим алкогольним отруєнням на тлі тривалої інтоксикації кадмію хлоридом та свинцю ацетатом за корекції альгігелем та карнітином / І. Р. Бекус, М. В. Чорна // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – №5(10). – С. 40-45. 
26. Криницька І. Я. Вплив комбінації карнітину хлориду та ентеросорбенту “Альгігель” на показники вільнорадикального окиснення білків та ліпідів у щурів за умови госторого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю / І. Я. Криницька, М. В. Чорна // Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”. – 2010. – вип.39. – С. 16-20.
27. Іванець Л. М. Дослідження впливу О,О-дифеніл-N- фенілкарбамотіоїл-фосфорогідразидотіоату на фізіологічну активність озимої пшениці / Л. М. Іванець, М. В. Чорна // Вісник Донецького національного університету, сер. А: Природничі науки. – 2011. – №1. – С. 87-89. 
28. Чорна М. В. Токсичний вплив кобальту хлориду на швидкість утворення активних форм кисню та окиснення ліпідів в організмі білих щурів / М. В. Чорна, І. Я. Криницька. І. Р. Бекус // Медична хімія. — 2011. — Т.13, №1. — С. 100-103.
29. Криницька І.Я. Загальна протеолітична активність плазми крові у щурів з експериментальним гепатопульмональним синдромом / І. Я. Криницька, М. В. Кирилів, І. Р. Бекус // Здобутки клінічної і
експериментальної медицини: підсумкова науково – практична конф., 17 квіт. 2012 р.: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 187.
30. Бекус Ірина. Вплив карнітину на деякі показники ліпідного обміну за умов токсичної дії солей важких металів та етанолу / Ірина Бекус, Марія Кирилів, Інна Криницька // XVІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р.: тези допов. — Тернопіль, Укрмедкнига. — 2012. — С. 253.
31. Бекус І. Р. Спосіб корекції екзотоксикозу карнітином // І. Р. Бекус. І. Я. Криницька. М. В. Кирилів. І. Б. Івануса // “Довкілля і здоров’я”: науково-практична конф., 27-28 квіт. 2012 р.: тези допов. — Тернопіль, Укрмедкнига.
— 2012. — С. 94-95.
32. Кирилів М. В. Зміни активності фосфоліпази А 2 за умов ураження білих щурів солями важких металів / М. В. Кирилів, І. Я. Криницька, І. Р. Бекус // “Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики”: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конф. присвяченій Дню науки 17 трав. 2012 р./ ред. рада Г. Д. Фадєєнко та ін., НАМН України та ін.  — Х., 2012. — С. 75-76.
33. Кирилів М. В. Вільнорадикальні процеси у білих щурів за умов експериментального отруєння солями важких металів / М. В. Кирилів, І. Р.Бекус, І. Я. Криницька // “Хімія природних сполук”: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 жовтня 2012 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 80-81.
34. Бекус І. Р. Корекція карнітином порушень обміну ліпідів у тварин за умов гострого алкогольного отруєння на тлі 30-денного введення солей важких металів / І. Р. Бекус, М. В. Кирилів, Н. А. Василишин, Л.О. Кравчук // “Хімія природних сполук”: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 жовтня 2012 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 60-61.
35. Кирилів М. В. Активність цитохромоксидази при токсичному ураженні солями важких металів та за умов корекції тирозинатом цинку й ентеросорбентом “Фібрабет” / М. В. Кирилів // Перспективи медицини та біології — 2012. — Т.IV, №2. — С. 64-67.
36. Кирилів М. В. Використання тестового контролю знань студентів при вивченні дисципліни “Медична хіміяˮ / М. В. Кирилів // Медична освіта. — 2012. — №4. — С. 56-58.
37. Кирилів М. В. Використання інформаційних технологій при вивченні хімічних дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчання / М. В. Кирилів, І. Р. Бекус, І. Б. Івануса // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18–19 квіт .2013 р.): у 2 ч./ Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. –Тернопіль: ТMДУ , 2013. – Ч. 1. – С. 318-319.
38. Івануса І. Б. Вплив ацетамінофену на організм самок-щурів на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів /І. Б. Івануса, М. М. Михалків, І. Р. Бекус, М. В. Кирилів // Теоретичні та практичні підходи до вирішення сучасних питань фармацевтичної та медичної науки: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (18 квіт. 2013 р.) - Укр. мед. альманах. – 2013. – Т.16, №1 (додаток). – С.176-177.
39. Патогенетична роль активних форм кисню у перебігу синдрому гострого пошкодження легень /І. М.Кліщ, І. Я.Криницька, Г. Г. Габор, М. В. Кирилів, І. Р. Бекус// Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VI наук.-практ. конф. 31 жовт.-1 лист. 2013 р.: тези доп. — Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. – №2. – С. 250.
40. Кирилів М. В. Оксидативний стрес у білих щурів за умов токсичного впливу іонів кадмію/ М. В. Кирилів// Медична хімія. — 2013. — №4. — С. 74-78.
41. Кирилів М. В. Організація навчальної діяльності у формі малих груп при вивченні хімічних дисциплін у вищій школі / М. В.Кирилів, І. Р. Бекус., А. Є. Демид //Медична освіта. — 2013. — №4. — C.40-42.
42. Кирилів М. В. Спосіб корекції активності фосфоліпази А 2 та процесів ліпопероксидації у білих щурів за умов комбінованого ураження солями кадмію та кобальту/ М. В. Кирилів// Вісник проблем біології та медицини. — 2014. — №1 (106). — С. 129-133.
43. Бекус І. Р. Вплив алкогольної інтоксикації на ліпідний профіль печінки та крові білих щурів/ І. Р. Бекус, М. В. Кирилів, І. Я. Криницька, І. Б. Івануса// Український біофармацевтичний журнал. — 2014. — №1 (30).— С. 4-8.
44. Бекус І. Р. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі на заняттях хімії / І. Р. Бекус, М. В. Кирилів, Н. А. Василишин, І. Я. Криницька// “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар.участю (Тернопіль, 15–16 травн. 2014 р.): у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – Ч. 1. – С.149.
45. Бекус І.Р. Вивчення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів у печінці тварин, уражених солями важких малів та за корекції карнітином / І.Р. Бекус, М.В. Кирилів, І.Б. Івануса // “Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології”. Наук-практ. конф.9-10 жовт. 2014 р.: тези доп. – Медична хімія. – 2014. – Т. 16, №3. – С.119.
46. Кирилів М. В. Динаміка продуктів окисненої модифікації білків за умов токсичного ураження білих щурів солями кадмію та кобальту /М. В. Кирилів, І. Р. Бекус, І. Б. Івануса// “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм”: VIІ наук.-практ. конф. 30-31жовт. 2014 р.: тези доп. — Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – №2. – С.238.
47. Бекус І. Р. Лекція, як основна форма проведення навчальних занять з хімії у вищій школі / І. Р. Бекус, М. В. Кирилів, А. Є. Демид, Н. А.Василишин // “Реалізація Закону України “Про вищу освіту” у вищій медичній та фармацевтичній освіті України” (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали Всеукр.навч.-наук. конф. з міжнар. участю, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21–22 травн. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я.
Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С.75.
48. Кирилів М. В. Проблеми організації самостійної роботи студентів- медиків при вивченні хімічних дисциплін/ М. В. Кирилів, І. Р. Бекус//“Актуальні питання якості медичної освіти”(з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського.– Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2. – C.119.
49. Криницька І. Я. Показники клітинного імунітету у щурів за умови токсичного ураження солями кадмію та свинцю/ І. Я. Криницька, Г. Г. Габор, М. В. Кирилів, І. Р. Бекус, Т. Я. Ярошенко// Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т.18, №2. – С.71-75.
Comments