Наукові публікації

1. Кирилів М. В. Оксидативний стрес у білих щурів за умов токсичного впливу іонів кадмію/ М. В. Кирилів// Медична хімія. — 2013. — №4. — С. 74-78.

2. Кирилів М. В. Організація навчальної діяльності у формі малих груп при вивченні хімічних дисциплін у вищій школі / М. В.Кирилів, І. Р. Бекус., А. Є. Демид //Медична освіта. — 2013. — №4. — C.40-42.

3. Кирилів М. В. Спосіб корекції активності фосфоліпази А 2 та процесів ліпопероксидації у білих щурів за умов комбінованого ураження солями кадмію та кобальту/ М. В. Кирилів// Вісник проблем біології та медицини. — 2014. — №1 (106). — С. 129-133.

4. Бекус І. Р. Вплив алкогольної інтоксикації на ліпідний профіль печінки та крові білих щурів/ І. Р. Бекус, М. В. Кирилів, І. Я. Криницька, І. Б. Івануса// Український біофармацевтичний журнал. — 2014. — №1 (30).— С. 4-8.

5. Криницька І. Я. Показники клітинного імунітету у щурів за умови токсичного ураження солями кадмію та свинцю/ І. Я. Криницька, Г. Г. Габор, М. В. Кирилів, І. Р. Бекус, Т. Я. Ярошенко// Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т.18, №2. – С.71-75.

6. Бурмас Н. І. Дослідження навчальної мотивації у студентів першого курсу Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського / Н. І. Бурмас, Л. А. Бойко, І. Р. Бекус, М. В. Кирилів// Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 31-33.

7. Криницька І.Я.  Ліпідний профіль крові у щурів різної статі за умови токсичної кардіоміопатії, зумовленої введенням натрію нітриту/ І. Я. Криницька, М. І. Марущак, І. О. Стахурська, І. Р. Бекус, М. В. Кирилів// Медична та клінічна хімія. - 2016. - Т. 18. № 4. – С.91-94

8. Bekus  I. R., Kyryliv M. V., Ivanusa I. B., Furka O. B., Krynytska I. Ya., Marushchak M. I. Biochemical parameters of lipid metabolism in animals affected by heavy metal salts and treated with carnitine chloride and sodium alginate. International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016.- Volume 2, Issue 2, - p. 42-46.

9. Бекус І. Р. Самостійна робота студентів – важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі/ І. Р. Бекус, М. В. Кирилів, А.Є. Демид, І. Я. Криницька, Л. А. Бойко// Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – Т.17, №2(58) – С. 287-289.

10. Husak L, Dakhym I, Marchyshyn S, Demydyak O,  Kyryliv M. Determination of phenolic compounds from Stachys sieboldii MIQ. herb and tubers. The Pharm  Innov J. 2017; 6(9): 450-453

11.  Shcherba Vitaliy, Miz Andriy, Kyryliv Mariia, Bekus Iryna, Krynytska Inna, Korda Mykhaylo. Correlative linkages between indices of bone metabolism and thyroid hormones in rats with periodontitis. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(12):184-196.

 

Comments