Наукові публікації

 1. Аксіментьєва О.І. Синтез і властивості гібридних композитів поліаніліну з нанодисперсним селенідом галію / Аксіментьєва О.І., Корень Я.М., Демченко П.С., Стахіра П.Й., Польовий Д.О. // Фізика і хімія твердого тіла Т. 10, № 4 (2009) С. 885-888.

 2. Vertsimakha Ya.I. Thin-film heterostructures based conducting polymers and organic semiconductors, Semiconductor Physic / Vertsimakha Ya.I., Aksimentyeva O.I., Perminov R.J., Polivyi D.O. // Quantum Electronic & Optoelectronics, -2009, -Vol.12(N3), -P.218-223.
   
 3. Мартинюк Г. Електрохімічний синтез і оптичні властивості композитів спряжених поліаміноаренів з поліметилметакрилатом / Г. Мартинюк, О. Аксіментьєва, О. Конопельник, Д. Польовий // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2010. – Вип.51. – С. 366-371.

 4. Aksimentyeva O. I. Electrosynthesis of Electrochromic Poly-3,4-ethylenedioxythiophene – Polyaniline Hybrid Layers / O. I. Aksimentyeva, O. I. Konopelnyk, D. O. Poliovyi // Mol. Cryst. Liq. Cryst., Vol. 536: pp. 160–165, 2011.
   
 5. Конопельник O. Електростатичне пошарове нанесення функціональних наноплівок полі-3,4-етилендіокситіофену / O. Конопельник, О. Аксіментьєва, І. Опайнич, Д. Польовий // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2013. – Вип.54. Ч. 2. – С. 336–342.

 6. Патент на корисну модель №90337 від 26.05.2014р. Спосіб отримання полімерного електрохромноо матеріалу. / Аксіментьєва О.І., Польовий Д.О., Конопельник О.І., Горбенко Ю.Ю.

 7. Konopelnyk O. I. Layer-by-layer assembly and thermal sensitivity of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) nanofilms / O. I. Konopelnyk, O. I. Aksimentyeva, Yu. Yu. Horbenko, D. О. Poliovyi, I. Ye. Opaynych // Mol. Cryst. Liq. Cryst., Vol. 640: P. 158-164, 2016.

 8. Electrooptic Phenomena in Conjugated Polymeric Systems Based on Polyaniline and Its Derivatives / О. І. Aksimentyeva, О. І. Konopelnyk, and D. О. Poliovyi. – In : Computational and Experimental Analysis of Functional Materials. – Apple Academic Press, 2017. – P. 91-150.
Comments