Наукові публікації


1. Г. Я. Загричук, В. П. Марценюк, І. Р. Миcула Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах україни в сучасних умовах на основі компетентнісного підходу//Медична освіта. – № 1. – 2013. – с. 8-11.

2. Іванець Л.М., Поляк О.Б., Загричук Г.Я. Дослідження механізму реакції гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом //Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Биология, химия". – Т. 27 (66). –2014. - № 1. – С. 277-282.

3. Г.І. Фальфушинська, Л.М. Іванець, Г.Я. Загричук. Оптимізація процесу вивчення блоку хімічних дисциплін у медичних закладах шляхом використання віртуальних програм //Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи в організації навчального процесу у вищому медичному (фармацевтичному) закладах України. – Тернопіль, 2014. – С. 394.

4. Г. І. Фальфушинська Л. М. Іванець Г. Я. Загричук Віртуальні навчальні програми з хімічних дисциплін в організації навчального процесу в медичних закладах //Медична освіта. – № 4. – 2014. – с. 115-117. 2015 р.

5. Г.І. Фальфушинська, Л.М. Іванець, Г.Я. Загричук. Порівняльна характеристика навчальних планів блоку базових хімічних дисциплін підготовки фахівців за спеціальністю “Фармація” та “Лікувальна справа” у медичних ВНЗ країн- асоційованих партнерів Еразмус //Медична освіта. – № 4. – 2015. – с. 60-63.

6. Корда М.М., Шульгай А.Г., Кічаєва Т.М., Загричук Г.Я. Анкетування випускників університету як один із засобів вивчення ефективності діяльності вищого навчального закладу //Х міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», 19-21 листопада 2015 року.

7. Аркадій Шульгай, Григорій Загричук Реалізація окремих положень закону України «Про вищу освіту» щодо освітніх програм та стандартів освітньої діяльності у вищих медичних навчальних закладів як шлях до підвищення якості медичної освіти /І Міжнародна конференція "Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій", 28-29 травня 2015, м. Київ.2016 р.

8. А Шульгай, Г Загричук, А Машталір. Організація освітньої діяльності для студентів- іноземців у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ України» //Матеріали ІІІ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“. – 5 травня 2016 року. - Стор. 97-102.
ĉ
Григорiй Ярославович Загричук,
13 лист. 2016 р., 12:52
Comments