Професорсько-викладацький склад кафедри

На кафедрі загальної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського працюють: завідувач кафедри – д.біол.н., ст.викл. Г.І. Фальфушинська, доценти – к.х.н. Г.Я. Загричук Г.Я., к.х.н. Л.М. Іванець, к.х.н. А.Є. Демид, к.біол.н Є.Б. Дмухальська, к.біол.н. І.Р. Бекус, к.біол.н. М.В. Кирилів, к.х.н. Польовий Д.О., ст.вик., к.біол.н. Л.О.Кравчук, асистенти к.біол.н. Н.І.Руснак, к.біол.н. Гнатишина Л,Л, к.біол.н. Н. І. Бурмас, старші лаборанти – Ю.Ю. Литвин, О.І.Горин.


Фальфушинська Галина Іванівна

Завідувач кафедри — Фальфушинська Галина Іванівна

Науковий ступiнь — Доктор біологічних наук

falfushynskagi@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Google Scholar Orcid Linkedin

Іванець Людмила Миколаївна

доцент кафедри загальної хімії, завуч — Іванець Людмила Миколаївна

Науковий ступiнь — Кандидат хімічних наук

ivanec@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Google Scholar Mendeley ResearchGate Orcid Linkedin

Загричук Григорій Ярославович

доцент кафедри — Загричук Григорій Ярославович

Науковий ступiнь — Кандидат хімічних наук

zagrichuk@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Google Scholar Linkedin

Демид Анна Євгенівана

доцент кафедри — Демид Анна Євгенівана

Науковий ступiнь — Кандидат хімічних наук

demyd@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Google Scholar Mendeley ResearchGate Linkedin

Дмухальська Євгенія Богданівна

доцент кафедри — Дмухальська Євгенія Богданівна

Науковий ступiнь — Кандидат біологічних наук

dmukhalska@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Google Scholar Mendeley ResearchGate Orcid Linkedin

Бекус Ірина Романівна

доцент кафедри — Бекус Ірина Романівна

Науковий ступiнь — Кандидат біологічних наук

bekus@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Google Scholar Linkedin

Кирилів Марія Володимирівна

доцент кафедри — Кирилів Марія Володимирівна

Науковий ступiнь — Кандидат біологічних наук

chornamv@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Google Scholar Orcid Linkedin

Гнатишина Леся Любомирівна

асистент кафедри — Гнатишина Леся Любомирівна

Науковий ступiнь — Кандидат біологічних наук

gnatyshynall@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Google Scholar Mendeley ResearchGate ResearcherID Orcid Orcid Linkedin Academic Research Microsoft

Кравчук Лариса Олександрівна

старший викладач — Кравчук Лариса Олександрівна

Науковий ступiнь — Кандидат біологічних наук

kravshuklo@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Google Scholar Linkedin

Руснак Надія Ігорівна

асистент кафедри — Руснак Надія Ігорівна

Науковий ступiнь — Кандидат біологічних наук

Cторінка викладача

Бурмас Наталія Іванівна

асистент кафедри — Бурмас Наталія Іванівна

Науковий ступiнь — Кандидат біологічних наук

burmas@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Google Scholar Mendeley ResearchGate Orcid Linkedin

Бойко Лариса Анатоліївна

асистент кафедри — Бойко Лариса Анатоліївна

Науковий ступiнь — Кандидат біологічних наук

bojko@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Польовий Дмитро Олександрович

доцент кафедри — Польовий Дмитро Олександрович

Науковий ступiнь — Кандидат хімічних наук

dpolov@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Google Scholar Orcid Orcid Linkedin

Горин Оксана Ігорівна

старший лаборант — Горин Оксана Ігорівна

gorynoi@tdmu.edu.ua

Cторінка

Linkedin

Литвин Юлія Юріївна

старший лаборант — Литвин Юлія Юріївна

lutvun@tdmu.edu.ua

Cторінка

Comments