науково-дослідні роботи

У період 2015-2016 рр. Галина Фальфушиська проходила стажування на базі біологічного факультету Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США) як Фулбрайтівський стипендіат за програмою Fulbright Scholar. Є членом редколегії журналу «International Journal of Medicine and Biomedical Science» та рецензентом низки фахових виданьу т.ч. Aquatic Toxicology, Marine Environmental Research, Chemosphere, Journal of Comparative Physiology – BEcotoxicology and Environmental Safety, Comparative Biochemistry and Physiology Part C, Polish Journal of Fishery Science.


Наукова робота кафедри є складовою частиною загальнофакультетської наукової теми. Наразі к.х.н., доц. Демид А.Є. працює у рамках теми "Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів", затвердженої Вченою радою університету (15.04.2015 р.). Результатом цієї роботи є дослідження вмісту біологічно активних речовин у вітчизняних зразках ЛРС, розробка методик її стандартизації, розробка технології екстрактів на основі вибраних видів ЛРС, внаслідок чого опубліковано 5 статей у фахових виданнях України, взято участь у ряді міжнародних конференцій (4th International conference and workshopPlant – the source of research material’ – Lublin, 2015; International Scientific Congress ‘Modern directions in chemistrybiologypharmacyand biotechnology’– Lviv, 2015; Міжнародна науково-практична internet-конференція “Аналітична хімія у фармації” – Харків, 2015; ІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція “Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин” – Харків, 2016; IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Хімія природних сполук» :– Тернопіль, 2016).

Comments