студентський науковий гурток

  
Найголовніше прищепити смак і любов до науки:
 інакше ми виховаємо просто віслюків, 
навантажених книжною премудрістю”
М. Монтень
      На кафедрі загальної хімії активно працює студентський науковий гурток. Під керівництвом викладачів студенти проводять дослідження за науковими напрямками кафедри, результати яких постійно доповідають на студентських наукових конференціях.
     Зокрема, у 2014/2015 н.р. студенти медичного факультету доповідали результати своїх досліджень на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук  (наук. керівник: д.б.н. Фальфушинська Г.І.), який відбувся у Запорізькому державному медичному університеті (26-27 березня, 2015 р.):
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, 
технічних та гуманітарних наук  
(Запорізький державний медичний університет, 26-27 березня 2015 року)

1. Глушак Павлина Степанівна (на даний час студентка 5 курсу медичного факультету, 17 група). Тема: «Особливості депонування мікроелементів визначають стан стресочутливих систем та рівень молекулярних ушкоджень у щитоподібній залозі хворих на однобічний ендемічний вузловий колоїдний зоб»
 
2. Міщанчук Віктор Анатолійович (на даний час студент 4 курсу медичного факультету, 21 група). Тема: «Стан стресочутливих систем та прояви молекулярних ушкоджень у хворих на рак яйників» (був нагороджений дипломом І ступеня  та здобув перше місце у секції "Теоретична медицина. Патологічна фізіологія".
   Гуртківці працюють над екстракцією ефірних олій (лімонену) із цитрусових, а також удосконалюють навички титриметричного аналізу для визначення вмісту вітаміну С. 
   
Студентський науковий гурток  (ТДМУ, 2016 року)

    Учасники гуртка Кравців О.В., Городинська А.В., Побігушка О.І.  під керівництвом кураторів гуртка  взяли участь у роботі  XХI міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (м. Тернопіль, 24-26 квітня 2017 р.) із стендовою доповіддю  «Порівняльне визначення вмісту вітаміну С у зразках фруктових і овочевих фабричних соків та фрешів».


Конгрес студентів і молодих вчених (м. Тернопіль, 24-26 квітня 2017 року)


                                                            Планування засідань наукового гуртка на 2017-2018 н.р.

Дата

Тема

Відповідальний

1.      

10.2017

Фізіологічні та токсикологічні характеристики біогенних елементів на прикладі Купруму та Цинку

доц. Демид А.Є.

2.      

11.2017

Субклітинний розподіл біогенних елементів на прикладі Цинку та Купруму в організмі людини та їх біологічне значення

к.б.н. Гнатишина Л.Л.

3.      

12.2017

Вплив важких металів і фосфорорганічних пестицидів на активність ферментів

доц. Духальська Є.Б.

4.      

01.2018

Роль ентеросорбентів на прикладі ентеросгелю в умовах інтоксикації хімічного генезу

к.б.н. Бойко Л.А

5.      

02.2018

Сучасні фізико-хімічні методи у дослідженні структури та властивостей біоорганічних молекул

доц. Загричук Г.Я.

6.      

02.2018

Вплив солей Кадмію і Кобальту на ліпідний обмін в організмі тварин та корекція  вищевказного ураження

доц. Бекус І.Р.

7.      

03.2018

Вивчення рівня активних форм Оксигену в організмі тварин за впливу солей Кадмію та Кобальту

доц. Кирилів М.В.

8.    

04.2018

Ендемічні захворювання, спричинені мікроелементозом Купруму.

к.б.н. Гнатишина Л.Л.

9.      

05.2018

Роль активних форм Оксигену у патологічних процесах в організмі людини.

к.б.н. Бурмас Н.І.


Староста студентського наукового гуртка кафедри загальної хімії на 2017-2018 н. р  студентка медичного факультету I-го курсу Вегера І.А. (10 група)
 Куратор гуртка: доцент кафедри загальної хімії, к.б.н.  Л.Л.Гнатишина

        Учасники гуртка Вегера Інна, Козіцький Василь, Хмара Володимир, Дарморис Ірина, Підлісна Ірина, Бахадір Енес, Українець Віталій (студенти 1 курсу медичного  факультету) під керівництвом куратора гуртка Л.Л. Гнатишиної  взяли участь у роботі  XХIІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених ( 23-25 квітня 2018 р., м. Тернопіль) із стендовою доповіддю  «ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПОШИРЕНИХ АДСОРБЕНТІВ».

За презентацію результатів даної роботи Вегера Інна, Козіцький Василь були відзначені дипломом ІІ ступеня у секції "Фармакологія і Фармація"


Comments