Навчальна робота

    Кафедра загальної хімії створена у 2013 р. На її базі навчаються студенти медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та ННІ медсестринства, яким викладаються наступні дисципліни:
   •   Медична хімія (медичний та стоматологічний факультет І курс)
    •   Біологічна та біоорганічна хімія (медичний факультет І курс) 
   •  Неорганічна хімія (фармацевтичний факультет І курс)
   •  Біогенні елементи (фармацевтичний факультет І курс)
   •  Органічна хімія (фармацевтичний факультет ІІ курс) 
   •  Фізична та колоїдна хімія (фармацевтичний факультет ІІ-ІІІ курси)
   •  Медична хімія (ННІ медсестринства І курс) 
     Теоретичнi й практичнi знання студенти здобувають на трьох мовах: українськiй, англiйськiй та росiйськiй.
 
Доц. Дмухальська Євгенія Богданівна проводить заняття з органічної хімії з іноземними студентами 2 курсу фармацевтичного факультету
Доц. Кирилів Марія Володимирівна 
проводить заняття з біоорганічної хімії з іноземними студентами 1 курсу медичного факультету

В основу організації педагогiчного процесу на кафедрi покладенi положення та рекомендацiї, оформленi у виглядi «Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського"».

  
  Доц. Демид Анна Євгенівна проводить заняття з неорганічної хімії зі студентами
1 курсу фармацевтичного факультету
  Асист. Гнатишина Леся Любомирівна проводить заняття з неорганічної хімії з іноземними студентами 1 курсу фармацевтичного факультету
    На кафедрі загальної хімії впроваджено систему викладання, яка направлена на те, щоб студентам уже початкових курсів надавалась інформація, яка необхідна у практичній роботі медика, стоматолога, провізора першого столу. Так, на кафедрі стоврено протужну Web-сторінку, де розміщено інформацію щодо проведення кожного практичного занття та лекцій.  Такий підхід дає можливість з перших курсів навчання виробити у студентів навички мислення. Необхідно відмітити, що кожне робоче місце студента укомплектоване наборами реактивів, хімічного посуду та обладнання. Вони мають можливість практично проводити дослідження, використовуючи сучасні методи.

  Доц. Польовий Дмитро Олександрович проводить заняття з органічної хімії зі студентами 2 курсу фармацевтичного факультету Доц. Іванець Людмила Миколаївна проводить заняття з фізичної та колоїдної хімії зі студентами 2 курсу фармацевтичного факультету