Вас вітає кафедра загальної хімії !


Штат кафедри: 9 доцентів, 4 асистенти, 1 старший лаборант.


Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Медична хімія”; 
 • “Біоорганічна хімія”; 
 • “Загальна та неорганічна хімія”; 
 • “Органічна хімія”; 
 • “Фізична та колоїдна хімія”; 
 • “Біогенні елементи”

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • фармацевтичного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс,); 
 • "стоматологія" (І курс, ІІ курс);
 • "фармація" (І - ІІІ курси);
 • "сестринська справа" (І курс)

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна; 
 • дистанційна.
Слід здійснити вхід, щоб додати видимі лише для вас ґаджети