МАЦЬКІВ ТЕТЯНА

У 2017р. закінчила Тернопільський національний педагогічний

університет імені Володимира Гнатюка, отримавши ступінь бакалавра за

спеціальністю «Біологія». З 2017р. навчається в магістратурі Тернопільського

національного педагогічного університету за спеціальностями «Біологія» та

«Соціальна робота». Являється автором та співавтором наукових статей у

галузі біохімії та фізіології вищої нервової діяльності.

Коло наукових інтересів стосується фізіології центральної нервової

системи, зокрема, фізіологічні механізми пам’яті та уваги. Робота на здобуття

ступеня магістра присвячена вивченню характеристиці нервових процесів у

осіб різного типу тілобудови.