Вас вітає кафедра загальної хімії !

Штат кафедри: 13 доцентів, 1 асистент, 2 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: