Вас вітає кафедра загальної хімії !

Штат кафедри:

9 доцентів, 4 асистенти, 1 старший лаборант

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Медична хімія;
 • Біоорганічна хімія;
 • Загальна та неорганічна хімія;
 • Органічна хімія;
 • Фізична та колоїдна хімія;
 • Біогенні елементи

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • фармацевтичного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс,);
 • "стоматологія" (І курс, ІІ курс);
 • "фармація, промислова фармація" (І - ІІІ курси);
 • "сестринська справа" (І курс)

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • дистанційна