Вас вітає кафедра загальної хімії !

Штат кафедри: 11 доцентів, 3 асистента, 3 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Медична хімія";
 • "Біоорганічна хімія";
 • "Загальна та неорганічна хімія";
 • "Органічна хімія";
 • "Фізична та колоїдна хімія";
 • "Біогенні елементи".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • фармацевтичного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс);
 • "стоматологія" (І курс);
 • "фармація" (І курс, ІІ курс);
 • "сестринська справа" (І курс)

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • дистанційна.