Вас вітає кафедра загальної хімії !

Штат кафедри: 12 доцентів, 2 асистента, 3 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Медична хімія";

 • "Біоорганічна хімія";

 • "Загальна та неорганічна хімія";

 • "Органічна хімія";

 • "Фізична та колоїдна хімія";

 • "Біогенні елементи";

 • "Біоактивність неораганічних сполук";

 • "Теоретичні основи органічного синтезу";

 • "Прикладна хімія в медицині";

 • "Прикладна хімія в стоматології";

 • "Медична та біологічна хімія";

 • "Біологічна та біоорганічна хімія".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • стоматологічного факультету ;

 • фармацевтичного факультету ;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (І , ІІ курс);

 • "стоматологія" (І курс);

 • "фармація, промислова фармація" (І курс, ІІ курс);

 • "сестринська справа" (І курс)

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.