науково-дослідні роботи

Наукова робота кафедри є складовою частиною міжкафедральної наукової теми. Наразі к.х.н., доц. Демид А.Є. працює у рамках теми «Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів», керівник д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А. Період виконання 2015-2019 рр. Результатом цієї роботи є дослідження вмісту біологічно активних речовин у вітчизняних зразках ЛРС, розробка методик її стандартизації, розробка технології екстрактів на основі вибраних видів ЛРС, внаслідок чого опубліковано 8 статей у фахових виданнях України, взято участь у ряді міжнародних конференцій (4th International conference and workshop ‘Plant – the source of research material’ – Lublin, 2015; International Scientific Congress‘Modern directions in chemistry, biology, pharmacy, and biotechnology’– Lviv, 2015; Міжнародна науково-практична internet-конференція “Аналітична хімія у фармації” – Харків, 2015; ІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція “Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин” – Харків, 2016; IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Хімія природних сполук» :– Тернопіль, 2016, 5th International conference and workshop ‘Plant – the source of research material’ – Lublin, 2017;).У період 2015-2016 рр. Галина Фальфушиська проходила стажування на базі біологічного факультету Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США) як Фулбрайтівський стипендіат за програмою Fulbright Scholar. Є членом редколегії журналу «International Journal of Medicine and Biomedical Science» та рецензентом низки фахових видань, у т.ч. Aquatic Toxicology, Marine Environmental Research, Chemosphere, Journal of Comparative Physiology – B, Ecotoxicology and Environmental Safety, Comparative Biochemistry and Physiology Part C, Polish Journal of Fishery Science.

Також працівники кафедри беруть участь у виконанні міжвузівських науково-дослідних робіт. Зокрема, к.б.н. Л.Л. Гнатишина є співвиконавцем наступних науково-дослідних тем:

*** 2018-2019 р.р. НДР МОН України № 132Б "Екотоксикологічна оцінка впливу гідроелектростанцій на довкілля" № 0118U003123;

***2017-2018 р.р. НДР МОН України № М/70-2017 «Мультимаркерний підхід для оцінки впливу гідроелектростанцій на довкілля» спільно з Латвійським університетом, Латвія, 0117U003263.