• 01115U001530 Дослідження із створення лікарських засобів напраленої дії, їхньої стандартизації, маркетингового і фармакоекономічного аналізу, фармакологічної і клінічної активності (2020-2023 рр., керівник проф. Т. А. Грошовий) ;

  • 0120U103537 українсько-литовська НДР МОН України №М/19-2020 «Розробка набору біопроб-біомаркерів для оцінки впливу фармацевтичних препаратів на водні екосистеми» (2020-2021 рр.) ;

  • 0118U004982 Пошук нових видів лікарських рослин, фармакогностичне та фармакологічне обґрунтування ефективності їх біологічно активних речовин (2018-2020 рр., керівник проф. С. М. Марчишин);

  • 0120U104148 Експериментальне дослідження метаболічних порушень в організмі за дії екзогенних токсикантів та при різних патологічних станах (2020–2021 рр., керівник проф. Л. С. Фіра) .