• 0115U001530 Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів», (2015-2019 рр., керівник проф. Т. А. Грошовий);
  • 0117U003263 Екотоксикологічна оцінка впливу гідроелектростанцій на довкілля (2018-2019 рр.) ;
  • 0118U004982 Пошук нових видів лікарських рослин, фармакогностичне та фармакологічне обґрунтування ефективності їх біологічно активних речовин (2018-2020 рр., керівник проф. С. М. Марчишин);
  • Фармакологічні та фармакогенетичні аспекти протекторного впливу імунобіологічних препаратів, ентеросорбентів, речовин природнього та синтетичного походження за різних патологічних станів (2016-2018 рр. керівник проф. О. М. Олещук);
  • 0116U003353 Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходжень до організму токсикантів різного генезис ( 2017-2019 рр., керівник проф. Л. С. Фіра).