Виховання — це насамперед "вбирання в себе" кожною особистістю культури рідного народу, що допомагає передачі, освоєнню і творчому використанню нині сущими поколіннями досвіду попередніх поколінь, забезпечує продовження у віках культурно-історичних традицій батьків, творить з вихованця людину цієї епохи, вводить його у сферу загальнолюдських цінностей. Як писав видатний мислитель XIX століття Й. Гійо, виховання — це мистецтво, яке добуває з глибини душі людини і пробуджує до життя все, що в ній дрімає; яке розвиває одночасно всі її сили і допомагає їй прямувати до мети, словом освічує людину. В. Сухомлинський підкреслював, що "виховання в широкому розумінні цього слова — це багатогранний процес духовного збагачення й оновлення і тих, кого виховують, і тих, хто виховує". Він розумів виховання як самостійну бажану соціальну дію. Виховання в сучасному навчальному закладі має поєднувати виховання потреб нації, держави, людської цивілізації і особистості.

Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об'єднавчого, консолідуючого фактора в суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави.

Сучасне виховання в Україні має забезпечувати прилучення молоді до світової культури й загальнолюдських цінностей. За формами й методами воно спирається на народні традиції, кращі надбання національної та світової педагогіки.

Важливе місце в роботі кафедри загальної хімії належить виховній роботі викладачів серед студентів, що спрямована на формування у них моральних якостей, громадської активності та відповідальності за долю України, дбайливого ставлення до національного багатства країни, любові до рідної мови.

При плануванні виховної роботи наставники передбачають вивчення здібностей студентів кураторських груп до навчання; ставлення до обраної спеціальності та плани на майбутнє; стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів; вивчають житлово-побутові умови студентів, а також приділяють належну увагу студентам-сиротам.

Особлива увага приділяється організації виховної роботи в закладах освіти у Концепції національної системи виховання. Національна система виховання є умовою цілісного формування особистості; це створена упродовж століть самим народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій та професійної діяльності, що має на меті формування світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій молоді, передачу їй соціального досвіду, надбань попередніх поколінь. Науково обґрунтоване, належно організоване виховання відображає духовний поступ народу, процес збереження й збагачення його культури.

Гуманістичний характер виховання передбачає побудову всього його змісту й форм на основі глибокого розуміння вихователем природи вихованця, його індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, турботи про її гармонійний розвиток.

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно свідома людина, наділена глибокою громадянською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими, фізичними і духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю, підприємливістю й ініціативою.

Національно-патріотичне виховання

 • Розвиток у студентів національної самосвідомості, патріотичних настроїв та ідей.

 • Проведення бесід зі студентами закріплених груп з питань поваги до державної символіки, Конституції, законодавства України, готовності до праці в ім’я своєї країни;

Для втілення цього пункту куратори разом зі студентами брали участь у загальноуніверситетських та міських заходах, що стосуються національно-патріотичного виховання, обговорювали питання національної свідомості на зустрічах, круглих столах зі студентами кураторських груп.

Студенти групи ІМ 146 з куратором Бекус Іриною Романівною провели круглтй стіл на тему: «Постаті України, які увійшли в історію» (березень 2019 року)

Вивчаємо історію рідного краю (повстанська криївка)

13.10.2021 р. в день українського козацтва і день створення УПА на базі навчально-оздоровчого комплексу “Червона калина” відбулось офіційне відкриття повстанської криївки. У театралізованому дійстві взяли участь студенти першої групи першого курсу стоматологічного факультету разом із куратором доц. Кравчук Л.О. Дана криївка є краплиною історії боротьби українського народу за свою незалежність. Кожна молода людина повинна берегти пам’ять про героїчне минуле. Подвиги українців тих часів, героїзм воїнів УПА є прикладом для наслідування для нашого молодого покоління. На героїзмі молодих дівчат і хлопців, які боронили і боронять українську землю виховується сучасна студентська молодь. Музей- криївка стане місцем шани полеглих героїв Української повстанської армії.

Учасників дійства привітав ректор ТНМУ Михайло Корда, який зауважив, що Українська повстанська армія була одна із потужних партизанських рухів світу і яскравим феноменом історії України ХХ століття. Вокальний квартет “Акорд” Тернопільської обласної філармонії виконав декілька українських повстанських пісень. Володимир Росоловський, начальник управління з питань соціальної роботи сімейної та гендерної політики протидії торгівлі людьми департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації, продекламував поетичний твір “Скажи, бабусю, чи даремно вмирали повстанці”.

Студенти 26 групи медичного факультету разом зі своїм куратором доц. Кравчук Л.О. на відкритті повстанської криївки (жовтень 2021 року)

Студенти 27 групи медичного факультету разом зі своїм куратором доц. Бекус І.Р. святкують день Вишиванки (травень 2017 року)

Інтелектуально-духовне виховання

 • Формування позитивного ставлення до набуття знань, вироблення умінь і навичок, у студентів І курсу, які лише формуються як студенти і «вчаться вчитися» під час бесід, зустрічей з кураторами;

 • Розвиток інтелектуальної культури особистості, пізнавальних мотивів, навичок мислительної діяльності, культури мислення, раціональної організації навчальної праці;

Втіленням цього пункту було відвідування драматичного театру, дитячого будинку «Малятко», часть у благодійній акції до Дня Св. Миколая, ознайомлення студентів 1 курсу кураторських груп з роботою університетської бібліотеки, участь у благодійній акції «Нагодуй та зігрій», участь у загальноуніверситетських та міських заходах цього спрямування.

Викладачі кафедри проводили захід "1 вересня - День знань" , який відбувався у гідропарку ”Топільче”. Для гостей свята були проведені досліди: фараонові змії, хімічна веселка, природній індикатор, розмалюй та прояви, магічний пісок.

Викладачі кафедри проводять захід "1 вересня - День знань" (2019 рік)

Куратор Гнатишина Леся Любомирівна провела цікаву екскурсію студентам грипи ІФ 109 по місту та в підземеллях Тернопільського замку (квітень 2019 року)

Студенти ІМ-145 групи іноземного деканату з куратором Бурмас Наталією Іванівною відвідали Тернопільський обласний краєзнавчий музей (квітень 2019 року)

Студенти 27 групи медичного факультету разом зі своїм куратором доц. Бекус І.Р. відвідали будинок «Малятко» (вересень 2017 року)

Студенти 5 групи І курсу фармацевтичного факультету в Тернопільському історико-меморіальному музеї політичних в'язнів (листопад 2017 року)

Громадсько-правове виховання, профілактика правопорушень

 • Формування правової культури студентів шляхом подолання правового нігілізму, ознайомлення із державними законами, нормативними актами.

Куратори разом зі студентами проводили бесіди щодо:

А) девальвації моральних та загальнолюдських цінностей в світлі зниження життєвого рівня населення спричинюють поширення кримінальних зразків поведінки, які проникають у молодіжне середовище;

Б) «Механізми реалізації людиною і громадянином своїх прав, свобод і обов’язків»;

В) «Громадянське суспільство як основа правової держави»,

брали участь у загальноуніверситетських та міських заходах цього спрямування.

26 жовтня 2021 у рамках угоди про наукову та академічну співпрацю між Тернопільським національним медичним університетом імені І.Я. Горбачевського МОЗ України та Тернопільським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України фахівці Тернопільського НДЕКЦ МВС провели ознайомчо-пізнавальну екскурсію студентам фармацевтичного факультету даного навчального закладу.

Судові експерти з різних експертних спеціальностей розповіли студентам про особливості проведення судових експертиз та експертних досліджень. Студенти фармацевтичного факультету та студенти хімічного наукового гуртка разом із кураторами доц. Гнатишиною Л.Л., доц. Демид А.Є. та асист. Мілян І.І. відвідали наступні відділи:

У відділі вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень ознайомились із порядком надходження вибухових пристроїв на дослідження та етапи проведення дослідження;

Студенти фармацевтичного факультету на екскурсії у відділі вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень (2022 рік)

У відділі автотехнічних досліджень студентів ознайомили з основними причинами скоєння дорожньо-транспортних пригод, та методами запобігання цьому. У секторі почеркознавчих досліджень продемонстрували натурну колекцію підроблених грошових знаків та документів, що супроводжують транспортні засоби.

Студенти фармацевтичного факультету на екскурсії у відділі автотехнічних та почеркознавчих досліджень (2022 рік)

У дактилоскопічному відділі ознайомили із комплектацією криміналістичної валізи та можливостями вилучення слідів дактилоскопічного і трасологічного походження під час огляду місць скоєння злочинів.

Студенти фармацевтичного факультету на екскурсії у відділі дактилоскопічних досліджень (2022 рік)

У відділі дослідження матеріалів речовин та виробів ознайомили зі специфікою проведення досліджень матеріалів, речовин і виробів та встановлення їх загальної родової (групової) приналежності чи загального джерела їх походження.

Студенти фармацевтичного факультету на екскурсії у відділі дослідження матеріалів речовин та виробів (2022 рік)

Куратори академічних груп СС 105 та СС 102 проводили бесіди із студентами, надавали допомогу у навчанні.

Куратори Гнатишина Леся Любомирівна з групою СС-102 та Гарліцька Наталя Іванівна з групою СС-105 (2021 рік)

Робота з іноземними студентами

 • Проведення кураторами іноземних груп бесід та круглих столів за напрямками:

А) зміна звичного оточення;

Б) культурні особливості поведінки в Україні (у громадських місцях, транспорті);

В) нові соціальні умови і соціальні ролі (нова роль студента і пов'язані з нею функції);

Г) мовний бар'єр.

 • Проведення бесіди на тему «Про вимоги, підготовку та процес складання Кроку-1 для студентів спеціальності «Фармація»;

 • Провести бесіду на тему “Відвідування занять студентами групи»;

 • Провести бесіду на тему “Правила внутрішнього розпорядку».

Знайомство куратора Бурмас Н.І. зі студентами кураторської 35 групи (вересень 2017 року)

Знайомство куратора Гнатишиної Л.Л. зі студентами кураторської 35 групи (вересень 2016 року)

Естетичне виховання

 • Відвідування зі студентами кураторських груп заходів, спрямованих на естетичне виховання.

Для втілення цього пункту куратори разом зі студентами планують:

А) проведення екскурсії в культурно-історичні пам’ятки Тернопільщини;

Б) відвідування зі студентами кураторських груп драматичного театру;

В) відвідування зі студентами кураторських груп краєзнавчого музею;

Г) відвідування зі студентами кураторських груп мистецьких заходів;

Д) брати участь у загальноуніверситетських та міських заходах цього спрямування.

Цікава подорож відбулась зі студентами 23 та 24 груп Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського разом з кураторами Кирилів Марією Володимирівною та Бекус Іриною Романівною. Учасники занурились у минуле Тернополя. Екскурсія почалась на вулиці – біля макету міста.

Студенти 24 та 25 груп медичного факультету разом з кураторами Бекус Іриною Романівною та Кирилів Марією Володимирівною відвідали Катедральний собор (лютий 2020 року)

Студенти 5 групи фармацевтичного факультету разом з куратором Демид Анною Євгенівною у Тернопільську обласну організацію національної спілки художників України (лютий 2018 року)

Студенти 26 групи разом з куратором Кирилів Марією Володимирівною у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка (лютий 2018 року)

Студенти 28 групи разом з куратором Бойко Ларисою Анатоліївною в бібліотеці – музеї «Літературне Тернопілля» (січень 2018 року)

Студенти 26 групи І курсу медичного факультету разом з куратором Кирилів Марією Володимирівною на святковому концерті (17 жовтня 2017 року)

Екологічне виховання.

 • Сприяти формуванню екологічної культури як інноваційної сфери інвайронментальної освіти (“environmental education”), поширеної у країнах ЄС та США.

Для втілення цього пункту куратори разом зі студентами планують:

А) Проводити зі студентами кураторських груп бесіди, круглі столи, спрямовані на формування екологічної культури;

Б) брати участь у загальноуніверситетських та міських заходах цього спрямування.

Трудове виховання

 • Сприяти трудовому вихованню студентів нашого університету.

Для втілення цього пункту куратори разом зі студентами планують:

А) Залучати студентів кураторських груп до щорічних прибирань території м. Тернопіль;

Б) брати участь у загальноуніверситетських та міських заходах цього спрямування.

Моральне виховання

 • Аналіз кураторами груп морально-психологічного клімату в академічних групах;

 • Проведення бесід на теми: "Типові кризи, пов’язані з циклом навчання у вищому навчальному закладі”; "Фактори виникнення агресивної поведінки”.

Благодійна діяльність, волонтерство

 • Залучення студентів кураторських груп до волонтерської діяльності нашого університету.

З нагоди Дня захисників і захисниць Украї́ни, свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва та дня створення УПА в нашому університеті традиційно проводиться благодійний ярмарок. Долучились до цього дійства і студенти першого курсу медичного факультету ММ-101 разом з куратором Іриною Романівною Бекус.

Група ММ-101 разом з куратором Іриною Романівною Бекус на благодійному ярмарку (жовтень 2021 року)

Викладачі кафедри загальної хімії в черговий раз відвідали Будинок Милосердя святої Вероніки (с. Петрики). На зібрані кошти були закуплені необхідні ліки та продукти.

Викладачі кафедри відвідали Будинок Милосердя святої Вероніки (серпень 2021 року)

Напередодні свята святого Миколая кураторами кафедри загальної хімії були зібрані кошти та закуплені гостинці для Будинку Милосердя святої Вероніки. Молочні продукти, риба та фрукти стали приємною несподіванкою для літніх людей. Бабусі, які проживають у будинку, є одинокими людьми тому дуже тепло вітали гостей. Сестри – монахині розповідали відповідальним за виховну роботу на кафедрі викладачам про маленьку церкву створену на території Дому Милосердя.

Куратори кафедри відвідали відвідали Будинок Милосердя святої Вероніки (вересень 2020 року)

Викладачі кафедри напередодні дня Святого Миколая Чудотворця відвідали центр соціально-психологічної реабілітації для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. В умовах карантину спілкування з дітьми було обмеженим, проте відповідальна за виховну роботу на кафедрі загальної хімії Мілян Іванна Іванівна обговорила основні проблеми та напрям подальшої співпраці з наставниками центру.

Викладачі кафедри відвідали центр соціально-психологічної реабілітації для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки (лютий 2021 року)

Студенти 5 групи разом з куратором Демид Анною Євгенівною. Доброчинний ярмарок (жовтень 2019 року)

Студенти 27 групи разом з куратором Кравчук Ларисою Олександрівною. Доброчинна акція на підтримку дітей з обмеженими фізичними можливостями. Тернопільський обласний навчальний-реабілітаційний центр (жовтень 2017 року)

Викладачі кафедри загальної хімії зі студентами кураторських груп на благодійному ярмарку (жовтень 2016 року)

Соціальний захист, відвідування гуртожитків

 • Надання кураторами груп консультацій щодо місця розташування навчальних корпусів та проведення дисциплін;

 • Відвідування гуртожитків згідно з кафедральним графіком;

 • Консультування студентів щодо надання медичної допомоги в нашому університеті, правил отримання медичних довідок та їх реєстрації у деканаті.

Фізичне виховання та спорт

 • Відвідування зі студентами кураторських груп спортивних заходів;

 • Проведення бесід про роль спорту у формуванні фізичного здоров’я.

Здоровий спосіб життя

 • Обговорення зі студентами актуальності ведення здорового способу життя;

 • Обговорення проблем зі здоров’ям, що виникають в результаті куріння, вживання спиртних напоїв, наркотиків тощо.

Студенти групи ФФ 205 ведуть активний спосіб життя (лютий 2019 року)

Студенти 27 групи II курсу медичного факультету на зустрічі з куратором доц. Бекус Іриною Романівною (лютий 2018 року)