Інститут кураторів

Куратори кафедри загальної хімії

План з виховної роботи кафедри загальної хімії

1. Національно-патріотичне виховання.

· Розвиток у студентів національної самосвідомості, патріотичних настроїв та ідей.

· Проведення бесід зі студентами закріплених груп з питань поваги до державної символіки, Конституції, законодавства України, готовності до праці в ім’я своєї країни;

Для втілення цього пункту куратори разом зі студентами планують:

ü брати участь у загальноуніверситетських та міських заходах, що стосуються національно-патріотичного виховання;

ü обговорювати питання національної свідомості на зустрічах, круглих столах зі студентами кураторських груп.

2. Інтелектуально-духовне виховання.

· Формування позитивного ставлення до набуття знань, вироблення умінь і навичок, у студентів І курсу, які лише формуються як студенти і «вчаться вчитися» під час бесід, зустрічей з кураторами;

· Розвиток інтелектуальної культури особистості, пізнавальних мотивів, навичок мислительної діяльності, культури мислення, раціональної організації навчальної праці;

Для втілення цього пункту куратори разом зі студентами планують:

ü відвідування драматичного театру;

ü відвідування дитячого будинку «Малятко»;

ü взяти участь у благодійній акції до Дня Св. Миколая;

ü ознайомити студентів 1 курсу кураторських груп з роботою університетської бібліотеки;

ü взяти участь у благодійній акції «Нагодуй та зігрій»;

ü брати участь у загальноуніверситетських та міських заходах цього спрямування.

3. Громадсько-правове виховання, профілактика правопорушень.

· Формування правової культури студентів шляхом подолання правового нігілізму, ознайомлення із державними законами, нормативними актами.

Для втілення цього пункту куратори разом зі студентами планують:

ü Проведення бесід зі студентами кураторських груп щодо:

А) девальвації моральних та загальнолюдських цінностей в світлі зниження життєвого рівня населення спричинюють поширення кримінальних зразків поведінки, які проникають у молодіжне середовище;

Б) «Механізми реалізації людиною і громадянином своїх прав, свобод і обов’язків»;

В) «Громадянське суспільство як основа правової держави».

ü брати участь у загальноуніверситетських та міських заходах цього спрямування.

4. Робота з іноземними студентами

· Проведення кураторами іноземних груп бесід та круглих столів за напрямками:

ü зміна звичного оточення;

ü культурні особливості поведінки в Україні (у громадських місцях, транспорті);

ü нові соціальні умови і соціальні ролі (нова роль студента і пов'язані з нею функції);

ü мовний бар'єр.

· Провести бесіду тему «Про вимоги, підготовку та процес складання Кроку-1 для студентів спеціальності «Фармація»;

· Провести бесіду на тему “Відвідування занять студентами групи»;

· Провести бесіду на тему “Правила внутрішнього розпорядку».

5. Естетичне виховання.

· Відвідування зі студентами кураторських груп заходів, спрямованих на естетичне виховання.

Для втілення цього пункту куратори разом зі студентами планують:

ü проведення екскурсії в культурно-історичну пам’ятку Тернопільщини «Збаразький замок»;

ü відвідування зі студентами кураторських груп драматичного театру;

ü відвідування зі студентами кураторських груп краєзнавчого музею;

ü відвідування зі студентами кураторських груп мистецьких заходів;

ü брати участь у загальноуніверситетських та міських заходах цього спрямування.

6. Екологічне виховання.

· Сприяти формуванню екологічної культури як інноваційної сфери інвайронментальної освіти (“environmental education”), поширеної у країнах ЄС та США.

Для втілення цього пункту куратори разом зі студентами планують:

ü Проводити зі студентами кураторських груп бесіди, круглі столи, спрямовані на формування екологічної культури;

ü брати участь у загальноуніверситетських та міських заходах цього спрямування.

7. Трудове виховання.

· Сприяти трудовому вихованню студентів нашого університету.

Для втілення цього пункту куратори разом зі студентами планують:

ü Залучати студентів кураторських груп до щорічних прибирань території м. Тернопіль;

ü брати участь у загальноуніверситетських та міських заходах цього спрямування.

8. Моральне виховання.

· Аналіз кураторами груп морально-психологічного клімату в академічних групах;

· Проведення бесід на теми: "Типові кризи, пов’язані з циклом навчання у вищому навчальному закладі”; "Фактори виникнення агресивної поведінки”.

9. Благодійна діяльність, волонтерство.

· Залучення студентів кураторських груп до волонтерської діяльності нашого університету.

10. Соціальний захист, відвідування гуртожитків.

· Надання кураторами груп консультацій щодо місця розташування навчальних корпусів та проведення дисциплін;

· Відвідування гуртожитків згідно з кафедральним графіком;

· Консультування студентів щодо надання медичної допомоги в нашому університеті, правил отримання медичних довідок та їх реєстрації у деканаті.

11. Фізичне виховання та спорт.

· Відвідування зі студентами кураторських груп спортивних заходів;

· Проведення бесід про роль спорту у формуванні фізичного здоров’я.

12. Здоровий спосіб життя.

· Обговорення зі студентами актуальності ведення здорового способу життя;

· Обговорення проблем зі здоров’ям, що виникають в результаті куріння, вживання спиртних напоїв, наркотиків тощо.

Завідувач кафедри загальної хімії к.х.н., доц. Загричук Г.Я.

Відповідальний за виховну роботу к.х.н., доц., Демид А.Є.