ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ, ВИДАНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ

1. Гробовий П.М., Загричук Г.Я., Фальфушинська Г.І. Основи хімії елементів – Тернопіль: В-во Капюка, 2001 – 267 с.

2. Загричук Г.Я. Неорганічна хімія (за напрямком підготовки “Фармація” заочна форма навчання). Робочий зошит . / Загричук Г.Я.. – Тернопіль: Вид. центр Темр. – 2011. – 168 с.

3. Іванець Л.М. Фізична та колоїдна хімія (за напрямком підготовки “Фармація” заочна форма навчання). Робочий зошит . / Іванець Л.М. – Тернопіль: Вид. центр Темр. – 2016. – 75 с.

4. Загричук Г.Я. Органічна хімія (за напрямком підготовки “Фармація” заочна форма навчання). Робочий зошит . / Загричук Г.Я.. – Тернопіль: Вид. центр Темр. – 2017. – 136 с.

5. Демид А.Є., Загричук Г.Я. Загальна та неорганічна хімія (за напрямком підготовки “Фармація, промислова фармація” очна форма навчання). Робочий зошит у 2 частинах. / Демид А.Є., Загричук Г.Я.. – Тернопіль: Вид. центр Темр. – 2017. – 136 с; 112 с.