Історія кафедри загальної хімії нерозривно пов’язана з розвитком фармацевтичного факультету, що був створений у 2000 р. Хімічні дисципліни для студентів фармацевтичного факультету викладалися спочатку на курсі хіміко-фармацевтичних дисциплін, який у 2001 р. був реорганізований у однойменну кафедру. В зв’язку із зростанням кількості студентів у грудні 2002 р. кафедру хімічних дисциплін було розділено на дві: кафедру фармацевтичних дисциплін і кафедру неорганічної та органічної хімії. На кафедрі викладалися наступні дисципліни: неорганічна хімія, органічна хімія, фізичні методи аналізу, фізична і колоїдна хімія. Кафедру очолювала д.пед.н., проф. Л.М. Романишина. Викладацький склад кафедри на той час: професор, д.пед.н., Л.М. Романишина, доц., к.х.н. Г.Я. Загричук, доц., к.х.н. О.В. Криховець, доц., к.х.н. В.П. Бодров, доц., к.т.н. О.І. Гулай, асист. Н.І. Руснак (Лацік), ст. лаборанти М.І. Борис, П.Г. Лихацький, С.І. Сабат. 

Через рік, у 2003 р. цю кафедру очолив доц., к.х.н. Г.Я. Загричук. В період з 2003 по 2006 рр. Григорій Загричук здобував другу вищу освіту у Національному фармацевтичному університеті і одержав диплом за спеціальністю «Фармація», кваліфікація – провізор. У цьому ж році викладацький склад кафедри поповнила асист. А.Є. Демид. У 2005 р. на посаді старшого лаборанта почала працювати Л.М. Іванець, яка згодом (у 2006 р.) була переведена на посаду асистента кафедри. Робота кафедри у період з 2002 по 2006 р. була направлена на організацію та вдосконалення навчального процесу, створення навчально-методичних матеріалів, розробці тестових завдань на трьох мовах: українській, російській, англійській. Викладачі кафедри брали активну участь у виховній роботі зі студентами. Улюбленим видом діяльності у цій сфері були екскурсії.

Екскурсія у Збаразький замок.  Колектив кафедри неорганічної та органічної хімії (зліва направо): асист. М.І. Борис, доц. О.І. Гулай, ст. лаборант П.Г. Лихацький, асист. А.Є. Демид, ст. лаборант С.І. Сабат, асист. Н.І. Руснак,  доц. О.В. Криховець, доц. Г.Я. Загричук, проф. Л.М. Романишина (2003 рік)

Екскурсія у Золочівський замок.  Колектив кафедри неорганічної та органічної хімії (зліва направо):  ст. лаборант М.І. Борис,  асист. Н.І. Руснак, ст. лаборант П.Г. Лихацький, доц. О.В. Криховець, асист. А.Є. Демид, доц. О.І. Гулай (2004 рік)

Викладачі кафедри неорганічної та органічної хімії брали активну участь у науковій діяльності факультету. Особливу увагу було звернуто на наукову роботу асистентів без наукового ступеня і як результат – кандидатські дисертації захистили асистенти Л.М. Іванець, Н.І. Руснак та А.Є. Демид.

Науково-практична конференція у НОК "Червона калина".  Колектив кафедри неорганічної та органічної хімії (зліва направо):  ст. лаборант С.І.Сабат, ст. лаборант П.Г. Лихацький, асист. А.Є. Демид, ст. лаборант М.І. Борис,  доц. В.П. Бодров (2005 рік)

У липні 2006 р., в зв’язку із зменшенням числа студентів, кафедра неорганічної та органічної хімії була об’єднана з кафедрою фармацевтичної хімії з аналітичною і токсикологічною хімією у кафедру фармацевтичної хімії, до якої передали курси медичної та біоорганічної хімії, що викладалися для студентів І курсу медичного та стоматологічного факультетів. У 2006–2009 р.р. завідувачем кафедри була к. х. н., доц. Л.В. Вронська.

 Колектив кафедри фармацевтичної хімії (зліва направо) сидять: Л. П. Яворська, М. М. Михалків, Н. А. Василишин, Л. В. Вронська, Н. І. Бронецька, І. Б. Івануса, О. Б. Ковальська, О. Р. Тушич; стоять:  Л. М. Іванець, А. Є. Демид, І. Р. Бекус, М. В. Чорна, Є. Б. Дмухальська, Г. Я. Загричук, О. Б. Поляк, Д. Б. Коробко,    В. І. Гнідець, С. І. Сабат, О. Г. Павлішина (2006 рік)

    З вересня 2009 р. кафедру очолила д. б. н., проф. Л.С. Фіра. В цей період, відповідно до діючих положень про організацію навчального процесу в університеті, розроблялись, змінювались та удосконалювались навчально-методичні матеріали у відповідності до методики проведення занять за системою «єдиного дня» – було оновлено всю навчально-методичну базу та тести для щоденного та екзаменаційного контролю знань для студентів українською, російською та англійською мовами.

З 2010 р. на кафедрі працює асистент Л. С. Логойда, а з 2011 р. – асистент Г. І. Фальфушинська. Також за сумісництвом на посаді асистента працює старший лаборант Л. А. Бойко.

  Колектив кафедри фармацевтичної хімії (зліва направо) сидять: Н. А. Василишин, В. І. Гнідець,  Л. В. Вронська, Л. С. Фіра, Л. А. Бойко, І. Б. Івануса; стоять:  Л. С. Логойда, Л. М. Мосула, О. Б. Поляк, Г. Я. Загричук, Л. М. Іванець, Н. О. Зарівна, І. І. Медвідь, О. Б. Бондарук, І. Р. Бекус, Г. І. Фальфушинська, Є. Б. Дмухальська, О. В. Бача, О. Б. Торопило, І. І. Паньків, П. Г. Лихацький, М. М. Михалків, І. Б. Піжицький (2010 рік)

З вересня 2013 р. кафедра фармацевтичної хімії знову була розділена на дві: кафедру загальної хімії та кафедру фармацевтичної хімії. Кафедру загальної хімії очолила д. б. н., ст. викладач Г.І.Фальфушинська. 

 Колектив кафедри загальної хімії (зліва направо) сидять: О. Б. Торопило,  І. Б. Піжицький, І. Р. Бекус; стоять:  Н. А. Василишин, Є. Б. Дмухальська, Г. І. Фальфушинська, Г. Я. Загричук, Л. М.  Іванець, Л. О. Кравчук, А. Є. Демид  (2013 рік)

       Доцент Н. А. Василишин проводить заняття з медичної хімії (2013 рік)

Завідувач кафедри загальної хімії д.б.н., Фальфушинська Г.І. за час професійної кар'єри здобула низку персональних нагород, зокрема: 2011 р. – Грант Президента України для молодих вчених на виконання досліджень (ДФФД України); 2013 – Премія Президента України для молодих вчених; 2014 р. – премія НАН України для молодих вчених, особисті гранти Всеукраїнського Біомедичного товариства на 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 рр, а також диплом за кращу усну доповідь в конкурсі молодих вчених в рамках 7-ї Міжнародної Парнасівської конференції з біохімії та молекулярної біології (2009); диплом за кращу усну доповідь в конкурсі молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2010», присвяченої 125-річчю від дня народження академіка О.В. Палладіна. Має досвід участі у дев'яти білатеральних міжнародних науково-дослідних проектах з інституціями Греції, Франції, Австрії, Кореї, Білорусії, Угорщини, Індії, США. Проходила стажування у провідних наукових лабораторіях України, Європи та США, в тому числі відділі регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України (2010), лабораторії Нейрофізіології (Лімнологічний інститут Угорської академії наук) (2009), Лабораторії молекулярної біології Інституту Зоології (Університет Інсбруку, Австрія) (2009, 2013), л біологічному факультеті Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США, 2014). У період 2015-2016 рр. Галина Фальфушиська проходила стажування на базі біологічного факультету Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США) як Фулбрайтівський стипендіат за програмою Fulbright Scholar. Є членом редколегії журналу «International Journal of Medicine and Biomedical Science» та рецензентом низки фахових видань, у т.ч. Aquatic Toxicology, Marine Environmental Research, Chemosphere, Journal of Comparative Physiology – B, Ecotoxicology and Environmental Safety, Comparative Biochemistry and Physiology Part C, Polish Journal of Fishery Science.

Викладацький склад: ст. викладач, д.б.н. Г.І. Фальфушинська, доц., к.х.н. Г.Я. Загричук, доц., к.б.н. Є.Б. Дмухальська, доц., к.х.н. Л.М. Іванець, доц., к.б.н. І.Р. Бекус, доц., к.х.н. А.Є. Демид, доц., к.б.н. М.В. Кирилів, доц., к.х.н. Василишин Н.А. (до вересня 2014 р.), асист., к.б.н. Л.О. Кравчук, асист., к.б.н. Руснак Н.І. та ст. лаборант Н.І. Бурмас, ст. лаборант О.Б. Торопило (до лютого 2014 р.), ст. лаборант І.Б. Піжицький (до вересня 2014 р.)

Згодом штат кафедри поповнили: асист., к.б.н. Гнатишина Л.Л. (з листопада 2013 р.), ст. лаборанти О.І. Горин і Ю.Ю. Литвин (з квітня 2015 р.), доц., к.х.н. Д.О. Польовий (з вересня 2015 р.) та асист. Л.А. Бойко (з січня 2016 р.).

Колектив кафедри загальної хімії (зліва направо) сидять: О. І. Горин,  Ю. Ю. Литвин, Н. І. Бурмас, М. В. Кирилів, Д. О. Польовий; стоять:  Л. М. Іванець, Л. Л. Гнатишина, Є. Б. Дмухальська, Г. Я. Загричук, І. Р. Бекус, А. Є. Демид, Л. О. Кравчук (2015 рік)

           З липня 2017 року кафедру очолив кандидат хімічних наук, доцент Григорій Ярославович Загричук.     Відповідальними за вивчення «Неорганічної хімії» в окремі роки були к.х.н., доц. Криховець О.В. та к.х.н., доц. Загричук Г.Я., а з 2012 р. – к.х.н., доц. Демид А.Є.

Доц. А. Є. Демид проводить заняття з неорганічної хімії зі студентами 1 курсу фармацевтичного факультету (2016 рік)

З 2006 р. відповідальною за дисципліну «Фізична та колоїдна хімія» є к.х.н., доц. Іванець Л.М. Коли навчальний процес здійснювався за системою «єдиного дня», було створено практично всю методичну базу для студентів українською та російською мовами. Матеріали для англомовних студентів розробляли асист. Козачок С.С., д.б.н., ст. викл. Фальфушинська Г.І. та асист., к.б.н Гнатишина Л.Л.

Доц. Л. М. Іванець проводить заняття з фізичної та колоїдної хімії зі студентами 2 курсу фармацевтичного факультету (2016 рік)

Відповідальним за дисципліну «Органічна хімія» є доц., к.х.н. Загричук Г.Я. Окрім роботи на кафедрі, Григорій Ярославович працював начальником навчального відділу, виконував обов’язки помічника першого проректора. З 2013 по 2016 виконував обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії нашого університету.  На даний час а даний час є членом підкомісії 226 Фармація НМК 12 з охорони здоров’я та соціального забезпечення.

Матеріали для англомовних студентів розробляли асист. Медвідь І.І., доц., к.б.н.  Дмухальська Є.Б.

Доц. Є. Б. Дмухальська проводить заняття з органічної хімії зі іноземними студентами 2 курсу (2016 рік)

Відповідальною за дисципліни «Медична хімія» і «Біоорганічна хімія» була доц., к.х.н. Василишина Н.А., а з 2014 р. – ст. викл., д.б.н. Фальфушинська Г.І. Для російськомовних студентів матеріали готувала доц., к.б.н., Кирилів М.В., а для англомовних – доц., к.б.н. Дмухальська Є.Б. і доц., к.б.н. Бекус І.Р.

Доц. М. В. Кирилів проводить заняття з біоорганічної хімії з іноземними студентами 1 курсу медичного факультету (2017 рік)

Доц. І. Р. Бекус проводить заняття з медичної хімії зі студентами 1 курсу медичного факультету (2017 рік)

За дистанційну форму навчання з медичної хімії для бакалаврів ННІ медсестринства українською та російською мовами відповідає асистент, к. біол.н. Н.І.Бурмас.

Асист. Н. І. Бурмас проводить заняття з біоорганічної хімії зі студентами ННІ медсестринства (2017 рік)

Доц. Д. О. Польовий проводить заняття з органічної хімії зі студентами 2 курсу фармацевтичного факультету (2021 рік)

Навчальний процес на кафедрі здійснювався та здійснюється у відповідності з «Положеннями про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Так, з 2006 р. впроваджено практично-орієнтовану систему викладання, яка направлена на те, щоб студентам надавати інформацію, яка необхідна в практичній роботі лікаря та провізора. У період 2010-2015 рр. викладання всіх дисциплін кафедри проводилося за кредитно-модульною системою навчання відповідно до вимог Болонської декларації, а у 2015 р. навчально-методичну базу було приведено у відповідність до вимог ЄКТС. Перехід у 2015-2016 н.р. до «стрічкової» системи навчання привів до перегляду робочих навчальних програм та методичних матеріалів та системи оцінювання знань студентів. Навчально-методичні матеріали кафедри дістають схвальну оцінку загальноуніверситеціької комісії по контролю якості, у склад якої з 2016 р. входить і працівник кафедри доц. Бекус І.Р. У період 2010-2015 рр. Доц. І. Бекус була головою технічного секретаріату приймальної комісії ТДМУ.

У рамках підготовки до ліцензованих тестових іспитів «Крок-1» та «Крок-2» викладачі постійно обговорюють найскладніші питання та ситуаційні задачі, проводять підготовчі контрольні роботи (відповідальні доц. Бекус І.Р., Гнатишина Л.Л., Фальфушинська Г.І. (2013-2015 рр.)). Висока якість підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» та професійність науково-педагогічних кадрів сприяла вкюченню працівників кафедри доц. Загричука Г.Я. («Органічна хімія») та доц. Іванець Л.М. («Фізична та колоїдна хімія») у комісію з фахової експертизи «Крок-1. Фармація» підготовки завдань для ліцензійного іспиту при МОЗ України.

Співробітники кафедри активно працюють на видавничому поприщі, і з 2008 р. видали посібники для підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1» та методичні розробки для студентів заочної форми навчання з неорганічної, органічної, фізичної та колоїдної хімії.

В 2012 р. спільно з кафедрою фармакогнозії з медичною ботанікою була проведена конференція «Хімія природних сполук».

У квітні 2011 р. кафедра активно долучилася до проведення на базі нашого університету XV ювілейної Всеукраїнської олімпіади з міжнародною участю за фахом «Фармація». Наші студенти стали переможцями або призерами практично з усіх навчальних дисциплін.

Протягом 2009-2011 рр. доц. Кирилів (Чорна) М.В. працювала членом секретаріату всеукраїнських наукових навчально-методичних конференцій «Досвід та впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-IV рівнів акредитації».