Кафедра загальної хімії створена у 2013 р. На її базі навчаються студенти медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та ННІ медсестринства, яким викладаються понад 10 дисциплін. Теоретичнi й практичнi знання студенти здобувають на трьох мовах: українськiй, англiйськiй та росiйськiй.

На базі кафедри загальної хімії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 08 лютого 2023 року відбувся перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медична хімія», а також спільно із кафедрою медичної біохімії 09 лютого 2023 року була проведена олімпіада з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» для здобувачів вищої освіти медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультету.

У зв’язку із складною ситуацією, пов’язаною із військовим станом, олімпіада проходила в дистанційному режимі з використанням платформи СДО MOODLE з дотриманням правил академічної доброчесності.

В олімпіаді з медичної хімії (відповідальні за підготовку та проведення олімпіади доц. Григорій Загричук та доц. Леся Гнатишина) загалом взяли участь 40 здобувачів вищої освіти 1-ого курсу медичного та стоматологічного факультетів. Було запропоновано для виконання тестові та творчі завдання, що полягали у вирішенні хімічних завдань щодо складання рівнянь реакцій та розрахунку багаторівневих хімічних задач, що мають прикладне застосування у медицині.

Отже, за результатами проведення першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з медичної хімії на основі кількості набраних балів, визначено наступних переможців:

1 місце - Загричук Олеся (ММ-103)

2 місце - Слободян Анастасія (ММ-121)

3 місце - Генсіцька Вікторія (ММ-124);

3 місце - Оніщук Дмитро (ММ-101);

3 місце - Волянська Дарина (ММ-102);

3 місце - Жовтюх Вікторія (ММ-107);

3 місце - Сливчук Ілона (ММ-101).

В олімпіаді з біологічної та біоорганічної хімії взяли участь 15 здобувачів вищої освіти медичного (2-ий курс) та фармацевтичного факультетів (2 та 3-ій курс). Відповідальні за підготовку та проведення олімпіади доц. Григорій Загричук, доц. Марія Кирилів, доц. Ірина Бекус, проф. Петро Лихацький, доц. Марія Куліцька підготували дворівневі завдання, які допомогли перевірити рівень знань та вмінь для розв’язування різноманітних нестандартних задач з біологічної та біоорганічної хімії. Отже, завдання були представлені у вигляді тестів та творчих завдань, які спрямовані на аналізі відповідності структури біоорганічних сполук метаболічним перетворенням, які відбуваються в організмі людини.

Відтак, за підсумками проведення першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біологічної та біоорганічної хімії на основі кількості набраних балів, визначено наступних переможців:

1 місце – Коржовська Вікторія (ФФ-303)

2 місце – Карпюк Олександра (ММ-284)

2 місце – Матящук Юліан (ФФ-201)

3 місце – Фіра Владислав (ММ-207)

3 місце – Кіндратів Христина (ФФ-204)

3 місце – Прокопович Світлана (ФФ-205)

Підбиття підсумків та оголошення результатів олімпіади було проведено 21 лютого 2023 року під час церемонії нагородження переможців. Зі словами вдячності виступив завідувач кафедри загальної хімії доц. Григорій Загричук. Усі учасники олімпіади отримали відповідні дипломи та пам’ятні подарунки від організаційного комітету – фірмовий блокнот та ручку нашого вишу. 

Нагородження переможців Всеукраїнської студентської олімпіади (2023 рік) 

Студенти 2 курсу фармацевтичного факультету на занятті з фізичної та колоїдної хімії обговорюють питання із бази тестів ліцензійного іспиту Крок-1 . Тема заняття "Хімічна рівновага"  (2021 рік) 

Студенти 2 курсу фармацевтичного факультету на занятті з фізичної та колоїдної хімії обговорюють питання із бази тестів ліцензійного іспиту Крок-1 . Тема заняття "Термодинаміка"  (2021 рік) 

Доц. М. В. Кирилів  проводить заняття з біологічної та біоорганічної хімії  з іноземними студентами  1 курсу (2021 рік)

Доц. Д.О.Польовий проводить заняття з  фізичної та колоїдної хімії зі студентами  2 курсу фармацевтичного  факультету (2021 рік)

Асист. О. І. Качур  проводить заняття з медичної хімії  зі студентами  1 курсу медичного факультету (2021 рік)

Іноземні студенти 1 курсу на занятті з медичної хімії проводять дослід "Якісні реакції на катіон Ca 2+" (2021 рік)

Студенти 1 курсу фармацевтичного факультету на занятті із загальної та неорганічної хімії (2020 рік)

Студенти 1 курсу фармацевтичного факультету на занятті із загальної та неорганічної хімії проводять дослід "Вимірювання густини" (2020 рік)

Доц. Є. Б. Дмухальська проводить заняття з органічної хімії з іноземними студентами 2 курсу фармацевтичного факультету (2018 рік)

Доц. М. В. Кирилів проводить заняття з біоорганічної хімії з іноземними студентами 1 курсу медичного факультету (2016 рік)

В основу організації педагогiчного процесу на кафедрi покладенi положення та рекомендацiї, оформленi у виглядi «Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського"».

Доц. А. Є. Демид проводить заняття з неорганічної хімії зі студентами 1 курсу фармацевтичного факультету (2017 рік)

Асист. Л. Л. Гнатишина проводить заняття з неорганічної хімії  з іноземними студентами 1 курсу фармацевтичного факультету (2016 рік)

    На кафедрі загальної хімії впроваджено систему викладання, яка направлена на те, щоб студентам уже початкових курсів надавалась інформація, яка необхідна у практичній роботі медика, стоматолога, провізора першого столу. Так, на кафедрі стоврено протужну Web-сторінку, де розміщено інформацію щодо проведення кожного практичного занття та лекцій.  Такий підхід дає можливість з перших курсів навчання виробити у студентів навички мислення. Необхідно відмітити, що кожне робоче місце студента укомплектоване наборами реактивів, хімічного посуду та обладнання. Вони мають можливість практично проводити дослідження, використовуючи сучасні методи.

Доц. Д. О. Польовий проводить заняття з органічної хімії зі студентами 2 курсу фармацевтичного факультету (2016 рік)

Доц. Л. М. Іванець проводить заняття з фізичної та колоїдної хімії  зі студентами 2 курсу фармацевтичного факультету (2016 рік)

Велика кількість дисциплін, що викладаються на кафедрі, а також специфіка проведення практичних занять вимагають спеціально підготовленого лаборантського складу, який забезпечує навчальний процес та наукові дослідження необхідними хімічними реактивами та посудом. Для забезпечення високого рівня практичної підготовки студентів на кафедрі загальної хімії розроблено перелік матрикул та створено умови для їх застосування. Викладачами кафедри створено відеофільми з їх виконанням, які постійно доповнюються.

    Матеріально-технічна база кафедри постійно оновлюється це дає можливість проводити практичні заняття на високому професійному рівні, формувати у студентів практичні навички, здійснювати компетентісний підхід до навчального процесу.

Студент 2 курсу фармацевтичного факультету на занятті з органічної хімії. Тема "Рефрактометричне визначення показника заломлення в органічних речовинах" (2020 рік)

Студенти 2 курсу фармацевтичного факультету на занятті з органічної хімії.  Тема "Поляриметричне визначення кута обертання в органічних речовинах" (2020рік)

Навчальні кімнати кафедри загальної хімії (2019 рік)

У 2015 викладачі кафедри отримали 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (А. Демид, Г. Загричук). Створено віртуальні навчальні програми з курсу загальної та неорганічної хімії. Зокрема, це програми "Спостереження осмосу", "Створення гальванічного елементу", "Добування галогенів", "Добування оксидів Нітрогену та вивчення їх властивостей".

Віртуальні навчальні програми (2015 рік)    

Сучасні інформаційні технології дозволяють перейти на новий рівень існуючої системи освіти від традиційних до новітніх інформаційно-комунікаційних технологій навчання і віртуального освітнього простору. На заняттях студенти застосовують мультимедійну техніку, вчаться працювати віртуально.

Впровадження інтерактивного навчання. Навчальна кімната кафедри загальної хімії (2019 рік)

Студентка 1 курсу фармацевтичного факультету Копель Віолета  на занятті з елективного курсу "Біогенні елементи" презентує доповідь (2018 рік)

 Студенти 1-2 курсів, вивчаючи  медичну, біоорганічну, неорганічну, органічну та фізичну хімії, отримують базові знання для вивчення біохімії, фармацевтиної, косметичної, токсикологічної хімії, стандартизації фармацевтичної продукції. Навички роботи з хімічним посудом та обладнанням, отримані на кафедрі загальної хімії, студенти нашого вузу успішно застосовують у подальшому навчальному процесі.

Асист. Л. А. Бойко проводить заняття з біоорганічної хімії зі студентами 1 курсу медичного факультету (2018 рік)

Асист. Н. І. Бурмас на занятті з біоорганічної хімії зі студентами 1 курсу медичного факультету (2020 рік)

Для підвищення ефективності контролю знань і раціонального використання часу студент має можливість здати комп’ютерний  тестовий контроль дистанційно (тобто напередодні заняття) за системою Moodle. Для цього на кафедрі створено базу тестових завдань, яка введена в університетську систему Internet. 

У рамках підготовки до ліцензованих тестових іспитів «Крок-1» та «Крок-2» викладачі постійно обговорюють найскладніші питання та ситуаційні задачі, проводять підготовчі контрольні роботи (відповідальні доц. Бекус І.Р., Гнатишина Л.Л., Фальфушинська Г.І. (2013-2015 рр.)). Висока якість підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» та професійність науково-педагогічних кадрів сприяла вкюченню працівників кафедри доц. Загричука Г.Я. («Органічна хімія») та доц. Іванець Л.М. («Фізична та колоїдна хімія») у комісію з фахової експертизи «Крок-1. Фармація» підготовки завдань для ліцензійного іспиту при МОЗ України. Співробітники кафедри у 2008 р. видали посібники для підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1» та методичні розробки для студентів заочної форми навчання з неорганічної, органічної, фізичної та колоїдної хімії.Зусиллями викладачів кафедри для студентів очної та заочної форм навчання було видано ряд інформаційних матеріалів з неорганічної хімії, загальної та неорганічної хімії, органічної хімії та фізичної та колоїдної хімії.

Видавнича діяльність кафедри (2002-2018 роки)

На базі кафедри медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О.Богомольця 12-13 квітня 2018 року відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медична хімія». Учасниками стали 23 студенти медичних ВНЗ зі всіх куточків України (Тернопіль, Чернівці, Вінниця, Донецьк, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Львів, Полтава, Суми), які продемонстрували найкращі результати під час першого туру олімпіади у своїх університетах. 

Учасники студентської олімпіади Рега О.Р. та Мудь О.І.(2018 рік)

Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського представляли студенти першого курсу медичного факультету Рега О.Р. та Мудь О.І. Робота олімпіади розпочалася 12 квітня з урочистого відкриття. Студенти після жеребкування отримали завдання та упродовж чотирьох годин розв’язували їх. Другий день олімпіади розпочався 13 квітня на кафедрі медичної та загальної хімії з оголошення регламенту виконання робіт під час експериментального етапу та нагадування учасникам правил техніки безпеки виконання робіт у лабораторії. Підбиття підсумків та оголошення результатів олімпіади було проведено під час церемонії закриття та нагородження переможців. Зі словами вдячності від оргкомітету виступив член журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади, доцент кафедри загальної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського – доц. Григорій Ярославович Загричук. 

За результатами роботи конкурсної комісії студенти нашого університету продемонстрували високий рівень знань і вмінь. Зокрема, друге місце в наполегливій боротьбі виборола студентка першого курсу Рега Оксана Романівна. Учасники олімпіади отримали пам’ятні подарунки від організаційного комітету. Також студенти мали нагоду відвідати Національний музей медицини України. 

На базі кафедри медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О.Богомольця 4-5 квітня 2019 року відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медична хімія». Учасниками стали 24 студенти медичних вишів зі всіх куточків України (Тернопіль, Чернівці, Вінниця, Донецьк, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Львів, Одеса, Харків), які продемонстрували найкращі результати під час першого туру олімпіади у своїх університетах. Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського представляли студенти першого курсу стоматологічного факультету Сірко С.В., Лясковець А.І. та медичного факультету Симко К.Є. 

Учасники студентської олімпіади Сірко С.В., Лясковець А.І. та Симко К.Є. (2019 рік)

Робота олімпіади розпочалася 4 квітня з урочистого відкриття. Студенти після жеребкування отримали завдання та упродовж чотирьох годин розв’язували їх. Другий день олімпіади розпочався 5 квітня на кафедрі медичної та загальної хімії з оголошення регламенту виконання робіт під час експериментального етапу та нагадування учасникам правил техніки безпеки виконання робіт у лабораторії. Підбиття підсумків та оголошення результатів олімпіади було проведено під час церемонії закриття та нагородження переможців. Зі словами вдячності від оргкомітету виступив член журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади, доцент кафедри загальної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського – доц. Григорій Ярославович Загричук. За результатами роботи конкурсної комісії студенти нашого університету продемонстрували високий рівень знань і вмінь. Зокрема третє місце в наполегливій боротьбі виборов студент першого курсу Сірко Станіслав Володимирович. Під час закриття олімпіади учасники та призери отримали цінні подарунки. Учасники олімпіади отримали пам’ятні подарунки від організаційного комітету. Також студенти мали нагоду відвідати Національний музей медицини України.