Польовий Д.О. разом із студентами відвідав виставу “Вуйцьо Ангел” у тернопільському драматичному театрі (2022 рік)

Студенти групи СС - 102 разом із куратором доц. Бойко Л.А. відвідали презентацію книги “Страшна книжка” (2022 рік)

Студенти 1-5 курсів фармацевтичного факультету на екскурсії у хімічній лабораторії Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (2022 рік)

Студенти 1-5 курсів фармацевтичного факультету на екскурсії у Тернопільському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України (відділ дослідження матеріалів речовин та виробів) (2022 рік)

Студенти 1 курсу фармацевтичного факультету Шевців Марко-Тарас і Синіцький Юрій на занятті студентського наукового гуртка. Виконання роботи "Очистка рідин методом перегонки при атмосферному тиску" (2021 рік)

Студенти 1 курсу фармацевтичного факультету Москалюк Надія, Гураль Софія і Семчишин Софія на занятті з загальної та неорганічної хімії. Виконання роботи "Експериментальне визначення розчинності калій біхромату" (2021 рік)

Студенти 2 курсу медичного факультету на занятті з медичної хімії. Тема лабораторного заняття "Приготування розчинів" (2021 рік)

Іноземні студенти 1 курсу на занятті з медичної хімії. Тема лабораторного заняття "Структура та властивості корбонільних сполук. Альдегіди та кетони" (2021 рік)

Студент 2 курсу фармацевтичного факультету на занятті з органічної хімії. Тема лабораторного заняття "Рефрактометрія" (2020 рік)

Студенти 2 курсу фармацевтичного факультету на заняття з органічної хімії. Тема лабораторного заняття "Поляриметрія" (2020 рік)

доц. Михалків М.М, доц. Загричук Г.Я., доц. Івануса І.Б. на стажуванні у Люблінському медичному університеті (2019 рік)

Викладачі кафедри проводять захід "1 вересня - День знань" (2019 рік)

Дослід "Магічний пісок", захід "1 вересня - День знань" (2019 рік)

Дослід "Фараонові змії", захід "1 вересня - День знань" (2019 рік)

Дослід "Магія вогню", захід "1 вересня - День знань" (2019 рік)

Студентка фармацевтичного факультету Михайловська Катерина (2 гр.) на занятті з неорганічної хімії проводить дослід "Добування водню при взаємодії алюмінію та лугу" (2018 рік)

Студент фармацевтичного факультету Богданець Максим (1 гр.) на занятті з курсу "Біогенні елементи" доповідає на тему "Біоелементи - органогени" (2018 рік)

6-ті наукові пікніки. Дослід "Природний рН-метр" (2018 рік)

Команда ТДМУ на 6-тих наукових пікніках (2018 рік)

6-ті наукові пікніки. Дослід "Змішуване та незмішуване" (2018 рік)

6-ті наукові пікніки. Дослід "Природне фільтрування" (2018 рік)

6-ті наукові пікніки. Дослід "Хімічний свтлофор" (2018 рік)

6-ті наукові пікніки. Дослід "Тектонічна суміш" (2018 рік)

Студент фармацевтичного факультету 1 гр. Лимар Артем на занятті з неорганічної хімії проводить дослід "Отримання водню та дослідження його властивостей" (2017 рік)

Студентка фармацевтичного факультету 1 гр. Третяк Катерина на занятті з неорганічної хімії проводить дослід "Відновлення воднем CuO" (2017 рік)

Студентка фармацевтичного факультету 5 гр. Левицька Лідія на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводить дослід "Характеристика хімічного складу природних вод" (2017 рік)

Студенти фармацевтичного факультету 5 гр. Когут Мар'яна та Леськів Олена на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводять дослід "Визначення окиснюваності води" (2017 рік)

Студенти фармацевтичного факультету 4 гр. Блажко Іванна та Гусейнова Юлія на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводять дослід "Визначення тимчасової твердості води". Робота до т.е. (2017 рік)

Студенти фармацевтичного факультету 4 гр. Блажко Іванна та Гусейнова Юлія на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводять дослід "Визначення тимчасової твердості води". Робота після т.е. (2017 рік)

Студенти фармацевтичного факультету Павловська Анна та Панасюк Тетяна (5 гр.) на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводять дослід "Колориметричне визначення іонів феруму (ІІІ) у воді" (2017 рік)

Студенти медичного факультету 35 групи I курсу на занятті з медичної хімії проводять дослід "Визначення кислотності шлункового соку" (2017 рік)

Студенти фармацевтичного факультету 2 гр. Боса Оксана та Гвоздик Наталія на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводять дослід "Визначення тимчасової твердості води" (2017 рік)

Студентка фармацевтичного факультету 3 гр. Басенко Оксана на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводить дослід "Визначення фосфатів у природних водах" (2017 рік)

Студенти фармацевтичного факультету Партола Дарія (3 гр.) та Гадуп' як Мирослав (4 гр.) на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводять дослід "Визначення загальної твердості води". Робота до т.е. (2017 рік)

Студенти фармацевтичного факультету Партола Дарія (3 гр.) та Гадуп' як Мирослав (4 гр.) на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводять дослід "Визначення загальної твердості води". Робота після т.е. (2017 рік)

Студенти фармацевтичного факультету 3 гр. Люшин Лілія та Юрчик Віталій на занятті з неорганічної хімії проводять дослід "Отримання оксиду та діоксиду Нітрогену та дослідження їх властивостей" (2016 рік)

Кафедра загальної хімії. День Вишиванки (2016 рік)

Студентки фармацевтичного факультету 1 гр. Снігур Олександра та Нищота Антоніна на занятті з неорганічної хімії проводять дослід "Отримання борноетилового ефіру" (2016 рік)

"Забарвлення полум'я леткими сполуками Бору". Дослід проводять студенти фармацевтичного факультету на занятті з неорганічної хімії. (2016 рік)

Студентка фармацевтичного факультету 5 гр. Атаманюк Ольга на занятті з неорганічної хімії проводить дослід "Відновлення воднем оксиду купруму (ІІ)" (2016 рік)

Студентка фармацевтичного факультету 5 гр. Гулька Іванна виконує завдання теоретичної частини заняття з неорганічної хімії (2016 рік)


Студенти 1 курсу фармацевтичного факультету Шевців Марко-Тарас і Синіцький Юрій на занятті студентського наукового гуртка. Виконання роботи "Очистка рідин методом перегонки при атмосферному тиску" (2021 рік)

Студенти 1 курсу фармацевтичного факультету Москалюк Надія, Гураль Софія і Семчишин Софія на занятті з загальної та неорганічної хімії. Виконання роботи "Експериментальне визначення розчинності калій біхромату" (2021 рік)