ФОТОАЛЬБОМ

Студентка фармацевтичного факультету 5 гр. Атаманюк Ольга на занятті з неорганічної хімії проводить дослід "Відновлення воднем оксиду купруму (ІІ)" (2016 рік)

Студентка фармацевтичного факультету

5 гр. Гулька Іванна виконує завдання теоретичної частини заняття з неорганічної хімії (2016рік)

Студентки фармацевтичного факультету 1 гр. Снігур Олександра та Нищота Антоніна на занятті з неорганічної хімії проводять дослід "Отримання борноетилового ефіру" (2016 рік)

"Забарвлення полум'я леткими сполуками Бору". Дослід проводять студенти фармацевтичного факультету на занятті з неорганічної хімії. (2016 рік)

Студенти фармацевтичного факультету 3 гр. Люшин Лілія та Юрчик Віталій на занятті з неорганічної хімії проводять дослід "Отримання оксиду та діоксиду Нітрогену та дослідження їх властивостей" (2016 рік)

Кафедра загальної хімії. День Вишиванки (2016 рік)

Студент фармацевтичного факультету 1 гр. Лимар Артем на занятті з неорганічної хімії проводить дослід "Отримання водню та дослідження його властивостей" (2017 рік)

Студентка фармацевтичного факультету 1 гр. Третяк Катерина на занятті з неорганічної хімії проводить дослід "Відновлення воднем CuO" (2017 рік)

Студент фармацевтичного факультету 1 гр. Невеличук Костянтин на занятті з неорганічної хімії проводить дослід "Відновні властивості молекулярного водню" (2017 рік)

Студенти фармацевтичного факультету 5 гр. Павловська Анна, Бондар Інна, Панасюк Тетяна на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводять дослід "Визначення окиснюваності води" (2017 рік)

Студентка фармацевтичного факультету 5 гр. Левицька Лідія на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводить дослід "Характеристика хімічного складу природних вод" (2017 р.)

Студенти фармацевтичного факультету 5 гр. Когут Мар'яна та Леськів Олена на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводять дослід "Визначення окиснюваності води" (2017 р.)

Студенти фармацевтичного факультету 2 гр. Боса Оксана та Гвоздик Наталія на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводять дослід "Визначення тимчасової твердості води" (2017 рік)

Студентка фармацевтичного факультету 3 гр. Басенко Оксана на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводить дослід "Визначення фосфатів у природних водах" (2017 рік)

Студенти фармацевтичного факультету 4 гр. Блажко Іванна та Гусейнова Юлія на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводять дослід "Визначення тимчасової твердості води". Робота до т.е. (2017 рік)

Студенти фармацевтичного факультету 4 гр. Блажко Іванна та Гусейнова Юлія на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводять дослід "Визначення тимчасової твердості води". Робота після т.е. (2017 рік)

Студенти фармацевтичного факультету Партола Дарія (3 гр.) та Гадуп' як Мирослав (4 гр.) на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводять дослід "Визначення загальної твердості води". Робота до т.е. (2017 рік)

Студенти фармацевтичного факультету Партола Дарія (3 гр.) та Гадуп' як Мирослав (4 гр.) на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводять дослід "Визначення загальної твердості води". Робота після т.е. (2017 рік)

Студент фармацевтичного факультету 2 гр. Кузьма Мирослав на занятті з неорганічної хімії проводить дослід "Забарвлення полум'я солями лужних та лужно-земельних металів" (2017 рік)

Студенти фармацевтичного факультету Павловська Анна та Панасюк Тетяна (5 гр.) на занятті з курсу "Біогенні елементи" проводять дослід "Колориметричне визначення іонів феруму (ІІІ) у воді" (2017 рік)

Студенти медичного факультету 35 групи I курсу на занятті з медичної хімії проводять дослід "Визначення кислотності шлункового соку" (2017 рік)

Студент фармацевтичного факультету Богданець Максим (1 гр.) на занятті з курсу "Біогенні елементи" доповідає на тему "Біоелементи - органогени" (2018 рік)

Студенти фармацевтичного факультету Регалова Іванна та Мединська Діана (5 гр.) на занятті з неорганічної хімії проводять дослід "Добування комплексних сполук та дослідження їх властивостей" (2018 рік)

Студентка фармацевтичного факультету Михайловська Катерина (2 гр.) на занятті з неорганічної хімії проводить дослід "Добування водню при взаємодії алюмінію та лугу" (2018 рік)

Студент фармацевтичного факультету Богданець Максим (1 гр.) на занятті з курсу "Біогенні елементи" доповідає на тему "Біоелементи - органогени" (2018 рік)

6-ті наукові пікніки (Тернопіль 2018 рік)

6-ті наукові пікніки (Тернопіль 2018 рік)

6-ті наукові пікніки (Тернопіль 2018 рік)

6-ті наукові пікніки (Тернопіль 2018 рік)

6-ті наукові пікніки (Тернопіль 2018 рік)

6-ті наукові пікніки (Тернопіль 2018 рік)

6-ті наукові пікніки (Тернопіль 2018 рік)

6-ті наукові пікніки (Тернопіль 2018 рік)