Накуова робота кафедри загальної хімії передбачає виконання наукової кафедральної теми "Компетентісно- та антропоцентричноорієнтована внутрішня система забезпечення якості вищої освіти у закладі вищої освіти як модель забезпечення підготовки висококваліфікованих випускників у сучасних умовах"

Впродовж 24-26 вересня 2020 року делегація Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського у складі завідувача кафедри загальної хімії Григорія Загричука, директора науково-навчального інституту медсестринства Світлани Ястремської, доцента кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Оксани Сидоренко та директора центру симуляційного навчання Галини Цимбалюк взяла участь у проєктному семінарі «Лабораторії клінічних навичок і курікула в медичній освіті», який проходив у Києві в рамках україно-швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти».

Перший день семінару був присвячений створенню Лабораторії клінічних навичок у пілотних ЗВО.

Після вітального слова Мартіна Рааба, спеціаліста з громадського здоров’я Швейцарського інституту громадського здоров’я та тропічної медицини (Swiss TPH), лідера україно-швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти», учасники прослухали доповідь Андрія Ткаченка (НМАПО) – консультанта проекту, в якій було висвітлено результати аналізу наявних потужностей і досвіду пілотних ЗВО в симуляційному навчанні та обговорення напрямків подальшої співпраці.

Доповідач зазначив, що серед ЗВО – учасників проекту – було проведене анкетування щодо загальної характеристики симуляційного центру (СЦ) (листопад – 2019 / cічень – 2020 р.р.) з таких питань:

  1. Загальні дані про СЦ.

  2. Технічні характеристики СЦ.

  3. Матеріальне забезпечення СЦ.

  4. Кадрове забезпечення СЦ.

  5. Методичне забезпечення СЦ.

  6. Організація навчального процесу в СЦ.

  7. Додаткові аспекти та пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в СЦ.

Аналіз проведеного анкетування дозволив організаторам проекту розглянути можливість надання допомоги пілотним вишам щодо методичного забезпечення СЦ, зокрема розробки взірців документів, що регламентують роботу/дають змогу здійснювати контроль якості діяльності СЦ та навчального процесу із залученням симуляційних технологій, як для викладачів так і для слухачів, сценаріїв/чек-листів для навчання, зразків алгоритмів відпрацювання, тестових та інших видів комп’ютерного контролю знань до та після відпрацювання практичних навичок/компетенцій, а також можливість створення в пілотних СЦ відділення/навчальних приміщень «Амбулаторія сімейного лікаря» (з відповідним її оснащенням), розробки відповідної документації на основі освітніх програм за фахом загальна практика – сімейна медицина та медсестринство з доведеною ефективністю, придбання відповідного симуляційного та медичного обладнання для приведення освітнього процесу у відповідність з існуючими на сьогодні найкращими практиками.

У другій половині заходу за участі Гліба Бітюкова, координатора проєкту з медсестринства, була проведена дискусія з майстер-класом на тему «Що варто зробити для підготовки Лабораторії клінічних навичок (сімейного лікаря) після повернення додому?»

Завідувач кафедри доц. Загричук Г.Я. з делегацією на проєктному семінарі «Лабораторії клінічних навичок і курікула в медичній освіті», який проходив у Києві в рамках україно-швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти» (2020 рік)

Викладачі кафедри проходять онлайн стажування. Зокрема доцент Н.І. Гарліцька пройшла стажування «Інновації в науці. Новизна, основні принципи» на базі Словенської компанії International scientific project, м. Любляни (04-12 лютого 2020 року).

доц. Гарліцька Н.І. на стажуванні у Люблінському медичному університеті (2020 рік)

У період 16-19 листопада 2019 року доц. Загричук Г.Я. разом з викладачами кафедри фармацевтичної хімії доц. Михалків М.М., та доц Іванусою І.Б. взяли участь у стажуванні на фармацевтичному факультеті Люблінського медичного університету. Викладачі вивчали досвід в рамках проекту «New and innovative teaching methods in pharmacy» - міжнародне науково-педагогічне стажування.

доц. Михалків М.М, доц. Загричук Г.Я., доц. Івануса І.Б. на стажуванні у Люблінському медичному університеті (2019 рік)

Викладачі кафедри доц. Бекус І.Р. та Кирилів М.В.на науково-дослідній конференції (2019 рік)

4–7 Червня 2018 року доц. Польовий Д.О. брав участь у VIIІ Український з’їзді з електрохімії та VI Науково-практичному семінарі студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу» (Львів). Усна доповідь: "Фізико-хімія електрооптичних явищ у спряжених полімерних системах"

23-24 березня 2018 року доц. Загричук Г.Я. брав участь у VI Міжнародній виставці „Вища освіта - 2018“

Доц. Г. Я. Загричук - учасник міжнародноїй виставки "Вища освіта - 2018" (2018 рік)

29 березня 2017 року доц. Загрочук взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції „Упраівління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи“

10 листопада 2016 року відбулась VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», ТДМУ (доц. Демид А.Є., доц. Польовий Д.О.)

Доц. А. Є. Демид - учасник науково-практичної конференції з міжнародною участю (2016 рік)

Наукова робота кафедри є складовою частиною міжкафедральної наукової теми. Наразі к.х.н., доц. Демид А.Є. працює у рамках теми «Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів», керівник д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А. Період виконання 2015-2019 рр. Результатом цієї роботи є дослідження вмісту біологічно активних речовин у вітчизняних зразках ЛРС, розробка методик її стандартизації, розробка технології екстрактів на основі вибраних видів ЛРС, внаслідок чого опубліковано 8 статей у фахових виданнях України, взято участь у ряді міжнародних конференцій (4th International conference and workshop ‘Plant – the source of research material’ – Lublin, 2015; International Scientific Congress ‘Modern directions in chemistry, biology, pharmacy, and biotechnology’– Lviv, 2015; Міжнародна науково-практична internet-конференція “Аналітична хімія у фармації” – Харків, 2015; ІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція “Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин” – Харків, 2016; IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Хімія природних сполук» :– Тернопіль, 2016, 5th International conference and workshop ‘Plant – the source of research material’ – Lublin, 2017;).

У період 2015-2016 рр. Галина Фальфушиська проходила стажування на базі біологічного факультету Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США) як Фулбрайтівський стипендіат за програмою Fulbright Scholar. Є членом редколегії журналу «International Journal of Medicine and Biomedical Science» та рецензентом низки фахових видань, у т.ч. Aquatic Toxicology, Marine Environmental Research, Chemosphere, Journal of Comparative Physiology – B, Ecotoxicology and Environmental Safety, Comparative Biochemistry and Physiology Part C, Polish Journal of Fishery Science. З 1 жовтня 2015 року по 1 липня 2016 року завідувач кафедри загальної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, стипендіат програми Fulbright Scholar Галина Фальфушинська проводила експериментальні дослідження у лабораторії фізіології морських безхребетних біологічного факультету Університету Північної Кароліни в Шарлоті (штат Північна Кароліна). На початку стажування науковець ТДМУ працювала над проектом «Інтегральна оцінка впливу гіпоксії та нанозабруднення на морських молюсків з використанням фізіологічних та молекулярних маркерів», ідея якого зародилася під час її перебування у 2014 році у зазначеній лабораторії приймаючого університету (керівник – др. І.Соколова) в межах проекту, фінансованого Фондом цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global, USA). Під час підготовки до відрядження з куратором було узгоджено таку програму виконання експериментальних досліджень:

1) освоєння методики виконання ПЛР в реальному часі, Western Blot та Southern Blot аналізів;

2) визначення експресії білків теплового шоку (HSP70, HSP60) та гіпоксійно-індукованого фактору (HIF-1α);

3) визначення фізіологічних показників в устриць за умов гіпоксичного стресу та впливу нано-ZnO.

Також працівники кафедри беруть участь у виконанні міжвузівських науково-дослідних робіт. Зокрема, к.б.н. Л.Л. Гнатишина є співвиконавцем ряду науково-дослідних тем.

Україно-індійська співдружність фулбрайтерів. Семінар фулбрайтерів у Сіетлі, Університет Вашингтона (2016 рік)

На кафедрі запланована і виконується 1 докторська дисертація доц. Дмухальською Є.Б.

Активно працює студентський науковий гурток. Під керівництвом викладачів студенти проводять дослідження за науковими напрямками кафедри, результати яких постійно доповідають на студентських наукових конференціях. Зокрема, в 2015 р. Міщанчук В. А. здобув перше місце (диплом І ст.) на Всеукраїнському конкурсі студентських наук. робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. у секції «Теоретична медицина. Патологічна фізіологія» (наук. керівник д.б.н. Фальфушинська Г.І.)

У квітні 2011 р. кафедра активно долучилася до проведення на базі нашого університету XV ювілейної Всеукраїнської олімпіади з міжнародною участю за фахом «Фармація». Наші студенти стали переможцями або призерами практично з усіх навчальних дисциплін.