Наукова робота

У період 2015-2016 рр. Галина Фальфушиська проходила стажування на базі біологічного факультету Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США) як Фулбрайтівський стипендіат за програмою Fulbright Scholar. Є членом редколегії журналу «International Journal of Medicine and Biomedical Science» та рецензентом низки фахових видань, у т.ч. Aquatic Toxicology, Marine Environmental Research, Chemosphere, Journal ofComparative Physiology – B, Ecotoxicology and Environmental Safety, Comparative Biochemistry and Physiology Part C, Polish Journal of Fishery Science.

Наукова робота кафедри є складовою частиною міжкафедральної наукової теми. Наразі к.х.н., доц. Демид А.Є. працює у рамках теми «Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів», керівник д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А. Період виконання 2015-2019 рр. Результатом цієї роботи є дослідження вмісту біологічно активних речовин у вітчизняних зразках ЛРС, розробка методик її стандартизації, розробка технології екстрактів на основі вибраних видів ЛРС, внаслідок чого опубліковано 8 статей у фахових виданнях України, взято участь у ряді міжнародних конференцій (4th International conference and workshop ‘Plant – the source of research material’ – Lublin, 2015; International Scientific Congress ‘Modern directions in chemistry, biology, pharmacy, and biotechnology’– Lviv, 2015; Міжнародна науково-практична internet-конференція “Аналітична хімія у фармації” – Харків, 2015; ІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція “Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин” – Харків, 2016; IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Хімія природних сполук» :– Тернопіль, 2016, 5th International conference and workshop ‘Plant – the source of research material’ – Lublin, 2017;).

На кафедрі запланована і виконується 1 докторська дисертація доц. Дмухальською Є.Б.

Активно працює студентський науковий гурток. Під керівництвом викладачів студенти проводять дослідження за науковими напрямками кафедри, результати яких постійно доповідають на студентських наукових конференціях. Зокрема, в 2015 р. Міщанчук В. А. здобув перше місце (диплом І ст.) на Всеукраїнському конкурсі студентських наук. робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. у секції «Теоретична медицина. Патологічна фізіологія» (наук. керівник д.б.н. Фальфушинська Г.І.)

У квітні 2011 р. кафедра активно долучилася до проведення на базі нашого університету XV ювілейної Всеукраїнської олімпіади з міжнародною участю за фахом «Фармація». Наші студенти стали переможцями або призерами практично з усіх навчальних дисциплін.

Серед досягнень кафедри загальної хімії є публікація 22 статей у журналах, що входять до науковометричної бази даних Scopus з імпакт-фактором (Г. Фальфушинська, Л. Гнатишина), видавництво двох монографій (Г. Фальфушинська, Л. Гнатишина), отримання понад 15 патентів (викладачі кафедри), 4 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (А. Демид, Г. Загричук).