Накуова робота кафедри загальної хімії передбачає виконання наукової кафедральної теми "Компетентісно- та антропоцентричноорієнтована внутрішня система забезпечення якості вищої освіти у закладі вищої освіти як модель забезпечення підготовки висококваліфікованих випускників у сучасних умовах"

29-31 травня у Львові на базі хімічного факультету Львівського національного  університету імені Івана Франка відбулася наукова конференція "Львівські хімічні читання — 2023", де науковці нашої України представляли свої напрацювання в рамках роботи п'яти секцій: «Неорганічна хімія», «Фізична хімія», «Аналітична хімія», «Хімічна технологія та хімія довкілля» та «Органічна та медична хімія».  

Доц. Григорій Загричук зі студентами  - учасники наукової конференції "Львівські хімічні читання — 2023" (2023 рік) 

Згідно з програмою виконання спільного україно-литовського проєкту МОН України № держреєстрації 0121U113511 «Розробка набору біопроб-біомаркерів для оцінки впливу фармацевтичних препаратів на водні екосистеми» (керівник проекту з української сторони  проф. О.Б. Столяр),  20 жовтня 2021 р. відбувся науковий семінар «Біомаркери забруднення водойм новітніми чинниками. Досвід Литовсько-Українського проєкту, 2020-2021» за участю групи науковців з Центру природних досліджень Вільнюського університету (м. Вільнюс, Литва) Др. Лявонаса Манусаджяна (керівник проєкту), Др. Сігіти Юрконене та Др. Брігіте Гіліте. Загалом, впродовж десятиденного візиту делегації з Литви було виконано насичену програму спільних експериментів, наукових дискусій, а також підготовки нових спільних публікацій, адже завдяки співпраці вже опубліковано дві статті у журналах рівня Q1-Q2 та інші матеріали спільних досліджень.

Доц. Гнатишина Л.Л. та Мацьків Т.Р., які є учасниками виконання проекту, презентують результати науково-дослідної роботи на науковому семінару  «Біомаркери забруднення водойм новітніми чинниками. Досвід Литовсько-Українського проєкту, 2020-2021» (2021 рік) 

З 24 по 28 вересня 2021 року в Університеті сільського господарства та технологій у місті Бубанешвар, штат Одіша, Індія (це другий найстаріший сільськогосподарський університет в країні) відбувався міжнародний вебінар на тему "Останні тенденції в освітніх технологіях/Recent Trends in Educational Technology», організований Відділом внутрішнього забезпечення якості (IQAC), Коледжем фундаментальних та гуманітарних наук.

У роботі вебінару взяла участь доцент кафедри загальної хімії Тернопільського національного медичного університету  імені І.Я. Горбачевського доц. Леся Гнатишина, яка презентувала доповідь «Modern techniques of teaching and learning in biomedical education». У своїй доповіді ознайомила учасників вебінару з особливостями навчання вітчизняних та іноземних студентів в університеті, про адаптування до карантинних умов і отримала схвальні відгуки та прояви зацікавленості у подальшій співпраці.

Доц. Гнатишина Л.Л.  під час роботи міжнародного вебінару  "Останні тенденції в освітніх технологіях

/Resent Trends in Educational Technology" (2021 рік) 

23-27 червня 2021 року у м. Ополє (Польща) відбувся міжнародний симпозіум QUO VADIS Life Sciences. Співорганізаторами симпозіуму були відділення аналітичної хімії Польської Академії наук і Європейське хімічне товариство.

Цей симпозіум був продовженням багаторічної традиції, спрямованої на презентацію останніх досягнень у галузі наук про розділення, хроматографію і пов'язані з ними методи, зокрема, масспектрометрію, іонний обмін. Ключовими проблемами, яким присвячувалися доповіді, були: підготовка зразків, застосування і можливості різних видів аналізу, аналіз біологічно активних сполук, валідація методів; екологічні науки, вода, стічні води, осади, ґрунт, повітря, екологія/технологія; визначення іонів, неорганічних та органічних забруднювачів, ксенобіотиків, токсичності харчових продуктів тощо.

Симпозіум відбувався в умовах пандемії, частина учасників була безпосередньо присутня, тоді як інші мали змогу брати активну участь в он-лайн форматі на платформі Microsoft Teams. У поточній конференції, яка стосувалася основних досягнень за останні три роки, взяли участь з пленарними доповідями 25 запрошених доповідачів, було презентовано 43 усні секційні доповіді та 7 презентацій спонсорів. Окрім того, на конференції відбулися дві сесії стендових доповідей, загальною кількістю 60 презентацій, де учасники мали змогу представити результати своїх останніх досліджень.

Доцент кафедри фармації Л. В. Вронська із співавторами (А. Демид, М. Михалків, І. Івануса, І. Кернична) представили результати своїх досліджень у формі стендової доповіді «HPLC-determination of the flavonoids and hydroxycinnamic acids in the composition for the diabetes mild forms treatment».

Доц. Вронська Л.В. під час роботи міжнародного симпозіуму QUO VADIS Life Sciences, Ополє (2021 рік) 

Впродовж 24-26 вересня 2020 року делегація Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського у складі завідувача кафедри загальної хімії Григорія Загричука, директора науково-навчального інституту медсестринства Світлани Ястремської, доцента кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Оксани Сидоренко та директора центру симуляційного навчання Галини Цимбалюк взяла участь у проєктному семінарі «Лабораторії клінічних навичок і курікула в медичній освіті», який проходив у Києві в рамках україно-швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти».

Перший день семінару був присвячений створенню Лабораторії клінічних навичок у пілотних ЗВО.

Після вітального слова Мартіна Рааба, спеціаліста з громадського здоров’я Швейцарського інституту громадського здоров’я та тропічної медицини (Swiss TPH), лідера україно-швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти», учасники прослухали доповідь Андрія Ткаченка (НМАПО) – консультанта проекту, в якій було висвітлено результати аналізу наявних потужностей і досвіду пілотних ЗВО в симуляційному навчанні та обговорення напрямків подальшої співпраці.

Доповідач зазначив, що серед ЗВО – учасників проекту – було проведене анкетування щодо загальної характеристики симуляційного центру (СЦ) (листопад – 2019 / cічень – 2020 р.р.) з таких питань:

Аналіз проведеного анкетування дозволив організаторам проекту розглянути можливість надання допомоги пілотним вишам щодо методичного забезпечення СЦ, зокрема розробки взірців документів, що регламентують роботу/дають змогу здійснювати контроль якості діяльності СЦ та навчального процесу із залученням симуляційних технологій, як для викладачів так і для слухачів, сценаріїв/чек-листів для навчання, зразків алгоритмів відпрацювання, тестових та інших видів комп’ютерного контролю знань до та після відпрацювання практичних навичок/компетенцій, а також можливість створення в пілотних СЦ відділення/навчальних приміщень «Амбулаторія сімейного лікаря» (з відповідним її оснащенням), розробки відповідної документації на основі освітніх програм за фахом загальна практика – сімейна медицина та медсестринство з доведеною ефективністю, придбання відповідного симуляційного та медичного обладнання для приведення освітнього процесу у відповідність з існуючими на сьогодні найкращими практиками.

У другій половині заходу за участі Гліба Бітюкова, координатора проєкту з медсестринства, була проведена дискусія з майстер-класом на тему «Що варто зробити для підготовки Лабораторії клінічних навичок (сімейного лікаря) після повернення додому?» 

Завідувач кафедри доц. Загричук Г.Я.  з делегацією на проєктному семінарі «Лабораторії клінічних навичок і курікула в медичній освіті», який проходив у Києві в рамках україно-швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти»  (2020 рік)

Викладачі кафедри проходять онлайн стажування. Зокрема доцент Н.І. Гарліцька пройшла стажування «Інновації в науці. Новизна, основні принципи» на базі Словенської компанії International scientific project, м. Любляни (04-12 лютого 2020 року). 

доц. Гарліцька Н.І. на стажуванні у Люблінському медичному університеті (2020 рік)

У період 16-19 листопада 2019 року доц. Загричук Г.Я. разом з викладачами кафедри фармацевтичної хімії доц. Михалків М.М., та доц Іванусою І.Б. взяли участь у стажуванні на фармацевтичному факультеті Люблінського медичного університету. Викладачі вивчали досвід в рамках проекту «New and innovative teaching methods in pharmacy» - міжнародне науково-педагогічне стажування.

доц. Михалків М.М, доц. Загричук Г.Я., доц. Івануса І.Б. на стажуванні у Люблінському медичному університеті (2019 рік)

Викладачі кафедри доц. Бекус І.Р. та Кирилів М.В.на науково-дослідній конференції (2019 рік)

4–7 Червня 2018 року  доц. Польовий Д.О. брав участь у VIIІ Український з’їзді з електрохімії та VI Науково-практичному семінарі студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу» (Львів). Усна доповідь: "Фізико-хімія електрооптичних явищ у спряжених полімерних системах"

  23-24 березня 2018 року доц. Загричук Г.Я. брав участь у VI Міжнародній виставці  „Вища освіта - 2018“ 

Доц. Г. Я. Загричук - учасник міжнародноїй виставки "Вища освіта - 2018" (2018 рік)

29 березня 2017 року доц. Загрочук взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції  „Упраівління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи“ 

10 листопада 2016 року відбулась VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», ТДМУ (доц. Демид А.Є., доц. Польовий Д.О.) 

Доц. А. Є. Демид  - учасник науково-практичної конференції з міжнародною участю (2016 рік)

Наукова робота кафедри є складовою частиною міжкафедральної наукової теми. Наразі к.х.н., доц. Демид А.Є. працює у рамках теми  «Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів», керівник д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А. Період виконання 2015-2019 рр. Результатом цієї роботи є дослідження вмісту біологічно активних речовин у вітчизняних зразках ЛРС, розробка методик її стандартизації, розробка технології екстрактів на основі вибраних видів ЛРС, внаслідок чого опубліковано 8 статей у фахових виданнях України, взято участь у ряді міжнародних конференцій (4th International conference and workshop ‘Plant – the source of research material’ – Lublin, 2015; International Scientific Congress ‘Modern directions in chemistry, biology, pharmacy, and biotechnology’– Lviv, 2015; Міжнародна науково-практична internet-конференція “Аналітична хімія у фармації” – Харків, 2015; ІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція “Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин” – Харків, 2016; IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Хімія природних сполук» :– Тернопіль, 2016, 5th International conference and workshop ‘Plant – the source of research material’ – Lublin, 2017;).

У період 2015-2016 рр. Галина Фальфушиська проходила стажування на базі біологічного факультету Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США) як Фулбрайтівський стипендіат за програмою Fulbright Scholar. Є членом редколегії журналу «International Journal of Medicine and Biomedical Science» та рецензентом низки фахових видань, у т.ч. Aquatic Toxicology, Marine Environmental Research, Chemosphere, Journal of Comparative Physiology – B, Ecotoxicology and Environmental Safety, Comparative Biochemistry and Physiology Part C, Polish Journal of Fishery Science. З 1 жовтня 2015 року по 1 липня 2016 року завідувач кафедри загальної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, стипендіат програми Fulbright Scholar Галина Фальфушинська проводила експериментальні дослідження у лабораторії фізіології морських безхребетних біологічного факультету Університету Північної Кароліни в Шарлоті (штат Північна Кароліна). На початку стажування науковець ТДМУ працювала над проектом «Інтегральна оцінка впливу гіпоксії та нанозабруднення на морських молюсків з використанням фізіологічних та молекулярних маркерів», ідея якого зародилася під час її перебування у 2014 році у зазначеній лабораторії приймаючого університету (керівник – др. І.Соколова) в межах проекту, фінансованого Фондом цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global, USA). Під час підготовки до відрядження з куратором було узгоджено таку програму виконання експериментальних досліджень:

1) освоєння методики виконання ПЛР в реальному часі, Western Blot та Southern Blot аналізів;

2) визначення експресії білків теплового шоку (HSP70, HSP60) та гіпоксійно-індукованого фактору (HIF-1α);

3) визначення фізіологічних показників в устриць за умов гіпоксичного стресу та впливу нано-ZnO.

Також працівники кафедри беруть участь у виконанні міжвузівських науково-дослідних робіт. Зокрема, к.б.н. Л.Л. Гнатишина є співвиконавцем  ряду науково-дослідних тем. 

Активно працює студентський науковий гурток. Під керівництвом викладачів студенти проводять дослідження за науковими напрямками кафедри, результати яких постійно доповідають на студентських наукових конференціях. Зокрема, в 2015 р. Міщанчук В. А. здобув перше місце (диплом І ст.) на Всеукраїнському конкурсі студентських наук. робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. у секції «Теоретична медицина. Патологічна фізіологія» (наук. керівник д.б.н. Фальфушинська Г.І.)

У квітні 2011 р. кафедра активно долучилася до проведення на базі нашого університету XV ювілейної Всеукраїнської олімпіади з міжнародною участю за фахом «Фармація». Наші студенти стали переможцями або призерами практично з усіх навчальних дисциплін.