Мілян Іванна Іванівна


У 2012 р. закінчила фармацевтичний факультет ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України” та здобула кваліфікацію провізора.

В 2012-2013 рр. навчалась в інтернатурі та магістратурі, отримала диплом з відзнакою.

Кандидат фармацевтичних наук з 2017 року.

Кандидатська дисертація на тему: “Фармакогностичне дослідження рослин роду Вероніка (Veronica L.)” за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

Дослідження лікарських рослин та створення на основі їх біологічно-активних речовин нових фітозасобів.

Є автором і співавтором понад 20 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент на корисну модель, 1 монографія, 1 методичні рекомендації.