Наукові публікації доцента М. І. Коваль

  • Maruchak М. І., Maksymiv Х., Krynytska І. Я., Koval М. І. The role of insertion-deletion polymorphism of the ACE gene in development of arterial hypertension in patients with chronic obstructive pulmonary disease // Bangladesh Journal of Medical Science. – 2020. – Vol. 19 (3). - P. 543-551.

  • Гецько Н. В., Марущак М. І., Коваль М. І., Криницька І. Я. Зміни співвідношення протеїнових фракцій сироватки крові у щурів за умови пасивного тютюнокуріння на тлі тривалого введення натрій глутамату у віковому аспекті // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 4. –Т. 2 (154). - С. 78 – 82.

  • Вплив риб’ячого жиру на використання пальмітинової кислоти в синтезі ліпідів у тканинах морських свинок з гіперхолестеринемією in vitro / О. С. Покотило, О. О. Покотило. Т. Я. Ярошенко, М. І. Коваль // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 1. – С. 66 – 69.

  • Lipogenesis in adipose tissue of laboratory animals after loading cholesterol / О. О. Покотило, М. Д. Кухтин, О. О. Покотило, М. І. Коваль та ін. // Медична хімія. – 2015. – Т. 17, № 1. – С. 31 – 35.

  • Коваль М. І. Вікові особливості змін вмісту ω-3 і ω-6 ПНЖК у плазмі крові щурів при інтоксикації парацетамолом / М. І. Коваль // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Т. 1 (124), № 4. – С. 95 – 99.

  • Коваль М. І. Контрміра евтаназії – паліативне лікування / М. І. Коваль // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. –2015. – № 3 (65). – С. 54 – 58.

  • Коваль М. І. Вікові особливості активності ферментів цитолізу за умов токсичного ураження парацетамолом і його корекція в експерименті / М. І. Коваль // Медична та клінічна хімія. – 2015. – V. 17. – № 3. – С. 114 – 118.

  • Lipogenesis in adipose tissue of laboratory animals after loading cholesterol / О. С. Покотило, М. Д. Кухтин, О. О. Покотило, Т. Я. Ярошенко, М. І. Коваль // Медична хімія. – 2015. – Т. 17 – № 1. – С. 31 – 35.

  • Ліпогенез і холестерологенез у головному мозку лабораторних тварин після навантаження холестеролом / О. С. Покотило, М. Д. Кухтин, М. І. Коваль, Т. Я. Ярошенко // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія. – 2014. - № 4 (61). – С. 147 – 153.

  • Роль системи оксиду азоту в механізмах ураження печінки та нирок при експериментальному панкреатиті / К. А. Посохова, О. З. Яремчук, М. І. Коваль та ін. // Медична хімія. – 2011. – Т. 13. – № 4. – С. 222 - 224.