Бекус Ірина Романівна

У 2001 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Хімія і біологія».

Кандидат біологічних наук з 2011 року.

Кандидатська дисертація на тему: „ Порушення обміну ліпідів і його корекція за умов гострої інтоксикації етанолом у щурів на тлі тривалої дії солей кадмію та свинцю” за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2013 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Дослідження патогенезу хімічного ураження печінки, розробка нових способів корекції порушень, викликаних хімічними чинниками, в основі яких лежить застосування металокомплексів та ентеросорбентів;

Є автором і співавтором понад 53 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 1 патент на корисну модель.

Є автором і співавтором понад 53 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 1 патент на корисну модель.