Наукові публікації доцента І. Р. Бекус

  • Shcherba V., Kyryliv M., Bekus I., Krynytska I., Marushchak M., Korda M. A comparative study of connective tissue metabolism indices in experimental comorbidity-free periodontitis and in periodontitis combined with thyroid dysfunction // Journal of Medicine and life. – 2020. – № 2. - P. 55-67.

  • Huzio N.M., Grytsyk A.R., Budniak L.I., Bekus I.R. Determination of flavonoids and hydroxycinnamic acids in the herb of common agrimony by HPLC method // The Pharma Innovation Journal. – 2020. Vol. 9(1). - P. 43-46 .

  • Hetsko N., Kyryliv M., Bekus I., Krynytska I. Features of the antiprotease inhibitory potential of blood serum in rats under the secondhand tobacco smokе exposure combined with prolonged administration of monosodium glutamate // Sciences of Europe. - 2020. - Т. 2 (47). - P. 10-14.

  • Е. А. Паращук Вміст кислот гідроксикоричних у траві та кореневищах і коренях бедринцю ломикаменевого (pimpinella saxifraga l.)/ Е. А. Паращук, С. М. Марчишин, М. В. Кирилів, І. Р. Бекус. - “Медична та клінічна хімія”. – 2018. №3.

  • Yu. Basaraba, S. M. Marchyshyn, M. V. Kyryliv, I. R. Bekus. Analysis of lipophilic fraction of the common pussytoes herb// Медична та клінічна хімія. - 2019. - Т. 21. № 1. - C. 32-37.

  • Бесараба Р. Ю. Визначення органічних кислот у траві котячих лапок дводомних методом ВЕРХ /Р. Ю. Бесараба, М. В. Кирилів, І. Р. Бекус // “Хімія природних сполук”: матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (30-31 травня 2019 р.) – Тернопіль: ТДМУ, 2019. – С.10-11.

  • Марущак М.І., Криницька І.Я., Бекус І.Р., Мазур Л.П., Петренко Н. В. Цінність науково-дослідної роботи в університетській підготовці медичних кадрів// Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2018, № 1. – С. 164-168.

  • Паращук Е. А., Марчишин С. М., Кирилів М. В., Бекус І. Р. Вміст кислот гідроксикоричних у траві та кореневищах і коренях бедринцю ломикаменевого (pimpinella saxifraga l.) // Медична та клінічна хімія. – 2018. –№3. – С. 86-89.

  • Бекус І.Р., Кирилів М.В., Демид А.Є., Криницька І. Я., Бойко Л.А. Самостійна робота студентів – важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. - Т.17, №2 (58). С. 287 – 289.

  • Бойко Л.А., Фіра Л.С., Бурмас Н.І., Бекус І.Р. Особливості перебігу окислювальних процесів у щурів, уражених тетрахлоретаном на тлі інтоксикації карбофосом // Український біофармацевтичний журнал. – 2017. - №2 (49). – С. 9-13.

  • Shcherba V., Miz A., Kyryliv M., Bekus I., Korda M. Correlative link ages between indices of bone metabolism and thyroid hormones in rats with periodontitis // Journal of Educations, Health and Sport. – 2017. – №7 (12). P. 184-196.

  • Бурмас Н. І., Бойко Л. А., Бекус І. Р., Кирилів М. В. Дослідження навчальної мотивації у студентів першого курсу Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського // Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 112-115.

  • Bekus I.R., Kyryliv M.V., Ivanusa I.B., Furka O.B., Krynytska I.Y., Marushchak M.I. Biochemical parameters of lipid metabolism in animals affected by heavy metal salts and treated with carnitine chloride and sodium alginate // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – №2. Р. 42-46.

  • Криницька І. Я. , Габор Г. Г. , Кирилів М. В. , Бекус І. Р. , Ярошенко Т. Я. Показники клітинного імунітету у щурів за умови токсичного ураження солями кадмію та свинцю // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т.18, №2. – С.71-75.

  • Криницька І.Я., Марущак М.І., Стахурська І.О., Бекус І.Р., Кирилів М.В. Ліпідний профіль крові у щурів різної статі за умови токсичної кардіоміопатії, зумовленої введенням натрію нітриту // Медична та клінічна хімія. – 2016. - Т. 18, № 4. – С. 91-94.

  • Кирилів М.В., Бекус І.Р. , Демид А.Є., Організація навчальної діяльності у формі малих груп при вивченні хімічних дисциплін у вищій школі // Медична освіта. — 2013. — №4. — C.40-42.