Наукові публікації асистента Л. А. Бойко

 • Бурмас Н. І. Система дистанційної форми навчання на кафедрі загальної хімії / Н. І. Бурмас, Л. А. Бойко // Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 25–28.

 • Бойко Л. А. Вплив мексидолу на показники ендогенної інтоксикації та проникність клітинних мембран за одночасного ураження щурів карбофосом та тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, Н. І. Бурмас // Фітотерапія. Часопис. – 2019. – № 2. – С. 20 – 23.

 • Бойко Л.А., Фіра Л.С., Бурмас Н.. Активність біоенергетичних процесів в організмі щурів, одночасно уражених карбофосом і тетрахлоретаном, після корекції мексидолом. // Медична та клінічна хімія – 2018. – №3(76). – С.101-109.

 • Бурмас Н.І., Фіра Л.С., Бойко Л.А., Куртяк Б.М., Віщур О.І. Ендогенна інтоксикація у щурів, уражених сполуками шестивалентного хрому та туберкулостатиками після застосування тіотриазоліну. // Світ медицини та біології – 2018. – №4(66). – С.140-145.

 • Линда О.С., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Бойко Л.А. Дослідження антиоксидантних властивостей екстрату з хости ланцетолистої на моделі тетрахлорметанового ураження печінки щурів // Фітотерапія – 2018. – №1. – С.45-47.

 • Лихацький П.Г,. Фіра Л.С., Бойко Л.А., Федорович У.М. Розвиток цитолітичного синдрому в організмі щурів різного віку, уражених тютюновим димом // Український журнал клінічної та лабораторної медицини – 2017, том 12, – №2 (49). – С.12-17.

 • Бекус І.Р.Кирилів М.В., Демид А.Є., Криницька І.Я., Бойко Л.А. Самостійна робота студентів – важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі / Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017, – Т.17, №2 (58), С. 287 – 289. Бойко Л.А., Фіра Л.С., Бурмас Н.І., Бекус І.Р. Особливості перебігу окиснювальних процесів у щурів, уражених тетрахлорметаном на тлі інтоксикації карбофосом // Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – №2 (49). – С.9-13.

 • Бурмас Н.І., Бойко Л.А. Бекус І.Р., Кирилів М.В. Дослідження навчальної мотивації у студентів першого курсу Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського // Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 31-33.

 • Бойко Л.А., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Использование мексидола в условиях токсического поражения крыс тетрахлорметаном и карбофосом // Проблемы биологии и медицины . — 2015. — №3 (84). — С. 82—87.

 • Бойко Л.А., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Ефективність застосування ентеросгелю в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. — 2014. — №5 (2). — С.125—130.

 • Бойко Л. А., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Динаміка активності антиоксидантної системи після застосування мексидолу в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном // Наукові записки. Біологія. — 2014. — №4 (61). — С. 128 — 32.

 • Бойко Л. А., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Активність біоенергетичних процесів в органах щурів після ураження їх тетрахлорметаном і карбофосом // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2014. — №2(21). —С. 29—31.

 • Бойко Л. А., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Василишин Н.А. Проникність плазматичних мембран гепатоцитів та еритроцитів в динаміці ураження щурів карбофосом// Вісник проблем біології і медицини. — 2014. — Вип. 2, том 3 (109). — С. 285—287.

 • Бойко Л. А., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Розвиток ендогенної інтоксикації в організмі щурів, уражених карбофосом // Український біофармацевтичний журнал. — 2014. — №1 (30). — С. 9—14.