Бурмас Наталія Іванівна

У 2008 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка й отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія”.

Кандидат біологічних наук з 2015 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Вікові особливості окиснювальних процесів у щурів за умов поєднаного впливу туберкулостатиків і шестивалентного хрому» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Особливості метаболічних порушень у організмі тварин уражених важкими металами та медикаментозними засобами;

  • Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного генезу.

Є автором і співавтором близько 30 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 2 патенти на корисну модель.