Наукові публікації доцента Н. І. Гарліцької (Бурмас)

  • Burmas N. І. Changes of cytolysis's indexes in the blood of rats with simultaneous poisoning by tobacco smoke and sodium nitrite after application of mildronate // Georgian medical news. – 2019. – № 11 (296). - P. 96–102

  • Бурмас Н. І. Система дистанційної форми навчання на кафедрі загальної хімії / Н. І. Бурмас, Л. А. Бойко // Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 25–28.

  • Бойко Л. А. Вплив мексидолу на показники ендогенної інтоксикації та проникність клітинних мембран за одночасного ураження щурів карбофосом та тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, Н. І. Бурмас // Фітотерапія. Часопис. – 2019. – № 2. – С. 20 – 23.

  • Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Бойко Л. А., Куртяк Б. М., Віщур О. І. Ендогенна інтоксикація у щурів, уражених сполуками шестивалентного хрому та туберкулостатиками після застосування тіотриазоліну // Світ медицини та біології. – 2018. – № 4 (66). – С. 141–145.

  • Бойко Л. А., Фіра Л. С., Бурмас Н. І. Активність біоенергетичних процесів в організмі щурів, одночасно уражених карбофосом і тетрахлорметаном, після корекції мексидолом // Медична та клінічна хімія. – 2018. – Т. 20, № 3(76). – С. 101–109.

  • Бойко Л. А., Фіра Л. С., Бурмас Н. І., Бекус І. Р. Особливості перебігу окиснювальних процесів у щурів, уражених тетрахлорметаном на тлі інтоксикації карбофосом // Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – № 2 (49). – С.9–13.

  • Burmas N. I., Fira L. S., Lyhackyy P. G. Enzyme markers activity and bile formation function of liver in cases of tuberculostatics and hexavalent chromium compounds affection in rats // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – Volume 2, Issue 1. – P. 32–38.

  • Бурмас Н. І. Стан антиоксидантної системи та жовчоутворювальної функції в організмі щурів, уражених сполуками шестивалентного хрому // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 1. – С. 89–93.

  • Бурмас Н. І., Бойко Л. А., Бекус І. Р., Кирилів М. В. Дослідження навчальної мотивації у студентів першого курсу Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського // Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 31–33.

  • Бурмас Н. И., Фира Л. С., Лихацкий П. Г., Герасимец И. И. Исследование антиоксидантных свойств тиотриазолина в условиях одновременного поражения животных изониазидом, рифампицином и соединениями шестивалентного хрома // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2014. – № 5. – С. 44–50.

  • Бурмас Н. І., Фіра Л. С. Структура та функції печінки в умовах хромово-ізоніазидо-рифампіцинового ураження щурів після застосування сорбексу // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. – 2014. – № 5 (2). – С. 94–98.

  • Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г. Активність окиснювальних процесів за умов одночасного отруєння щурів сполук шестивалентного хрому, ізоніазиду та рифампіцину // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : біологія. – 2013. – Т.15, № 1 (54). – С.91–95.

  • Бурмас Н. І., Фіра Л. С. Застосування сорбексу за умов одночасного ураження тварин ізоніазидом, рифампіцином та сполуками шестивалентного хрому // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 2 (25). – С. 54–60.

  • Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г. Дослідження метаболічних порушень у печінці щурів в умовах ураження туберкулостатиками та сполуками шестивалентного хрому //Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 5 (28). – С. 4–8.

  • Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Руснак Н. І. Ендогенна інтоксикація в організмі тварин за умов поєднаного впливу ізоніазиду, рифампіцину та сполук шестивалентного хрому // Актуальні проблеми транспортної медицини : навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2013. – № 4 (34). – С. 132–136.

  • Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А. Окиснювальні процеси в організмі тварин за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та туберкулостатиків // Вісник Вінницького національного медичного університету – 2011. – Т.15, № 1. – С.1–3.

  • Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Медвідь І. І. Розвиток вільнорадикальних процесів в організмі тварин уражених сполуками шестивалентного хрому // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2011. – Т.15, № 1. – С. 27–29.

  • Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Медвідь І. І. Порівняльна характеристика показників ендогенної інтоксикації у щурів різних вікових груп за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та туберкулостатиків // Медична хімія. – 2011. – Т.13 , №4 (49) . – С.57–60 .

  • Медвідь І. І., Фіра Л. С., Бурмас Н. І. Показники антиоксидантної системи щурів, уражених тетрахлоретаном, після застосування екстрату з листя шовковиці // Медична хімія. – Тернопіль, 2011. – Т.13, № 4 (49) . – С.54­–56.

 • Бурмас Н. І., Фіра Л. С.Ендогенна інтоксикація в організмі тварин за умов поєднаного впливу ізоніазиду, рифампіцину та сполук шестивалентного хрому // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – № 2. – С. 23–26.