Демид Анна Євгенівана

У 2000 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка за спеціальністю "Хімія та біологія".

Кандидат хімічних наук з 2009 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Використання властивостей діетилдитіокарбамінату натрію в амперметричному аналізі катіонних сумішей» за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2013 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Дослідження властивостей діетилдитіокарбамінату натрію;

  • Пошук, створення, стандартизація, фармакоекономіка лікарських препаратів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп;

  • Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів.

Є автором і співавтором понад 60 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент на корисну модель, 1 посібник, 4 авторських свідоцтва.