Дмухальська Євгенія Богданівна

У 1997 році закінчила Львівський державний університету ім. Івана Франка за спеціальністю "Хімія".

Кандидат біологічних наук з 2003 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Детоксикаційна функція печінки у щурів різного віку за ураження кадмію хлоридом і солянокислим гідразином та способи її корекції» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2006 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Вивчення вікових особливостей стану антиоксидантної та імунної систем за ураження печінки ксенобіотиками; ;

  • розробка нових способів корекції порушень, викликаних хімічними чинниками, в основі яких лежить застосування металокомплексів та пептидів.

Є автором і співавтором понад 40 навчально-методичних і наукових публікацій.