Наукові публікації доцента Є. Б. Дмухальської

 • Дмухальська Є.Б. Динаміка змін показників цитокінового профілю у тварин уражених важкими металами і фосфорорганічними пестицидами // Медична та клінічна хімія. – 2020. – № 2. C. 54-60.

 • Дмухальська Є. Б., Ярошенко Т.Я., Кузьмак І.П. Вплив цистеїл-гістидил-тирозил-гістидил-ізолейцину на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активних форм Оксигену в щурів різного віку за дії важких металів і гліфосату // Медична та клінічна хімія. – 2018. – № 2 (75), Т 20. – С. 77-83.

 • Корда М.М., Дмухальська Є.Б., Ярошенко Т.Я. Вплив пептидів на стан імунної системи організму та вміст білкових фракцій крові щурів, уражених солями важких металів і раундапом // Медична та клінічна хімія. – 2018. – № 3 (76), Т 20. – С. 70-75.

 • Корда М.М., Дмухальська Є.Б., Ярошенко Т.Я. Вплив солей важких металів і гліфосату на ліпідний обмін // Медична та клінічна хімія. – 2018. – № 4 (77), Т 20. – С. 94-98.

 • Дмухальська Є. Б. Морфологічні зміни в органах щурів за комбінованої дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів // Медична та клінічна хімія. – 2019. – № 1 (78), Т 21. – С. 68-79.

 • Дмухальська Є. Б., Ярошенко Т. Я. Окиснювальні процеси в щурів різного віку за комбінованої дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів // Медична та клінічна хімія. – 2019. – № 2 (79), Т 21. – С. 97-102.

 • Кузьмак І.П., Дмухальська Є.Б., Підручна С.Р., Ярошенко Т.Я., Криницька І.Я., Ккуліцька М.І. Окиснювальна модифікація білків у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки // Медична та клінічна хімія. – 2017. – № 1 (70), Т 19. – С. 114-118.

 • Дмухальська Є.Б., Гонськаий Я.І. Вплив важких металів, фосфорорганічних пестицидів і пептиду на активність ферментів глутатіонової системи // Медична та клінічна хімія. – 2016. – № 1 (66), Т 18. – С. 71-74.

 • Dmukhalska Ye.B., Honskyi Ya.I. Effect of peptides on antioxidant system enzymes in rats with heavy metals, phosphoorganic pesticides intoxication // Медична та клінічна хімія. – 2016. – № 2 (67), Т 18. – С. 22-27.

 • Дмухальська Є.Б. Вплив пептиду цистеіл-гістидил-тирозил-гістидил-ізолейцин на структурні зміни печінки в щурів уражених солями важких металів та фосфорорганічними пестицидами // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – 2016. – 7 (11), V.3. – P. 66-71.

 • Дмухальська Є. Б. Структурні зміни внутрішніх органів у молодих щурів, уражених солями важких металів та фосфорорганічними пестицидами // Медична та клінічна хімія. – 2015. – № 2 (63), Т. 17. – С. – 47-51.

 • Dmukhalska Ye.B., Honskyi Ya.I. Antioxidant system of rats with heavy metals and phospoorganic pesticides intoxication and peptides applying // Медична та клінічна хімія. – 2015. – № 3 (64), Т. 17. – С. 47-51.

 • Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б., Ярошенко Т.Я. Біохімічні показники функціонального стану печінки за умов поєднаної дії важких металів і раундапу // Медична хімія. – 2014. – № 3 (60), Т. 16. – С. 73-78.

 • Дмухальська Є.Б., Гонський Я.І., Куліцька М.І. Морфологічні зміни печінки за умов поєднаної дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – № 4 (97), Т. 2. – С. 182-185.

 • Дмухальська Є.Б., Гонський Я.І., Куліцька М.І. Вплив солей важких металів та фосфорорганічних пестициів на обмін білків в уражених білих щурів // Медична хімія. – 2011. – № 4 (49), Т. 13. – С. 100-103.