Гнатишина Леся Любомирівна

У 2008 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ) з відзнакою за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія”.

Кандидат біологічних наук з 2013 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Стрес-лімітуючі молекулярні системи прісноводних молюсків в умовах забруднення водного середовища» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Особисті винагороди: Грант Західно-Українського БіоМедичного товариства WUBMRC XVII-ХХ (з 2013 по 2016 рр.); лауреат премії Президента України для молодих вчених, 2012 р. (Указ президента України № 642/2012) та премії НАНУ для молодих вчених (2014 р.).

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

    • Вивчення молекулярних та біохімічних маркерів забруднення у безхребетних прісноводних організмах на прикладі двостулкових молюсків та хребетних (риб, жаб) за впливу забруднення навколишнього середовища та за дії додаткових пошкождуючих чинників;

    • Дослідження функціонування металозв’язуючих білків металотіонеїнів та умов їх експресії у водних організмах;

    • Екотоксикологічна оцінка гідротехнічних споруд на основі інтегрального аналізу молекулярних біомаркерів двостулкових молюсків та коропових риб, складу водного середовища та гідрологічного режиму, оцінки резистентності організмів у тесті «стрес на стрес»;

    • Раннє виявлення і кількісна оцінки ендокринних розладів у водних тварин на тлі комплексного забруднення природних водойм та впливу глобальних екологічних чинників;

    • Дослідження молекулярних та біохімічних маркерів тканини щитовидної залози та яєчників людини з ознаками канцерогенезу.

Брала участь у виконанні 7 міжнародних науково-дослідних проектів. Проходила стажування у науковій лабораторії у відділі регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України (Україна, 2010 р.), а також на базі наукової лабораторії Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США, 2014 р.), Університету Латвії (Латвія, 2018 р.).

Є автором і співавтором понад 150 навчально-методичних і наукових публікацій, у серед яких 34 статті у реферованих журналах, 8 патентів України на корисну модель, 1 монографія та 1 розділ у монографії. Загальний індекс цитування як автора складає понад 254, а індекс цитування наукових праць становить h=10 згідно наукометричної бази Scopus.