Наукові публікації доцента Л. М. Іванець

  • Іванець Л.М. Вивчення кінетики реакції хлор-заміщених гідразидів О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом в органічних розчинниках // Перший незалежний науковий вісник. – 2016. – № 9. – С. 190-194.

  • Г. І. Фальфушинська, Л. М. Іванець, Г. Я. Загричук. Порівняльна характеристика навчальних планів блоку базових хімічних дисциплін підготовки фахівців за спеціальністю “Фармація” та “Лікувальна справа” у медичних ВНЗ країн-асоційованих партнерів ЕРАЗМУС // Медична освіта. – 2015. - № 4. – С. 60-63.

  • Г. І. Фальфушинська, Л. М. Іванець, Г. Я. Загричук. Віртуальні навчальні програми з хімічних дисциплін в організації навчального процесу в медичних закладах // Медична освіта. – 2014. - № 4. – С. 115-117.

  • Іванець Л.М., Поляк О.Б., Загричук Г.Я. Дослідження механізму реакції гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Биология, химия". – Т. 27 (66). – 2014. - № 1. – С. 277-282.

  • Л.М. Іванець, О.Б. Поляк. Роль розрахункових задач з модулів "Колоїдна хімія" та "Фармацевтична хімія" у підготовці спеціалістів фармації // Медична освіта. – 2013. - № 3. – С. 133-135.