Наукові публікації доцента Л. О. Кравчук

  • Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б, Кравчук Л.О. Трансформація на Тернопільщині в 1939-1941 рр. як фактор формування у студентів – медиків почуття патріотизму, компетенстності під час вивчення історії краю// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2018.-№3.- С. 36-43.

  • Кадобний Т.Б., Кравчук Л.О., Мельникова К.М. Передумови , завдання і форми ра- радянізації освіти на Тернопільщині:вереснь 1939 - червень 1941 року. Медична освіта. – 2016. - №3.- С.114-117.

  • Кравчук Л.В.,Кравчук Л.О., Лабівка О.В. Здоров’язберігаючі аспекти розбудови медицини на Тернопільщині в період 1939-1941 років. Медична освіта. – 2015.- №3.- С.145-147.

  • Маврутенков В.В., Жукова Н.В., Кравчук Л.О. Рівень протеїну s100b в сироватці крові хворих з ко-інфекцією віл/туберкульоз, як нейроспецифічний біомаркер ятрогенної нейротоксичності. Медична та клінічна хімія.-2015.-Т.17, №2. -С.24-28.

  • П’ятницький Ю.С., Підручна С.Р., Кравчук Л.О. Вплив кріоксенодерми на показники перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи за умов алергічного дерматиту. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’ я України. Київ-2014, Тернопіль-2014.- №2(60).-С.117-120.