Наукові публікації доцента М. В. Кирилів

  • Shcherba V., Kyryliv M., Bekus I., Krynytska I., Marushchak M., Korda M. A comparative study of connective tissue metabolism indices in experimental comorbidity-free periodontitis and in periodontitis combined with thyroid dysfunction // Journal of Medicine and life. – 2020. – № 2. - P. 55-67.

  • Hetsko N., Kyryliv M., Bekus I., Krynytska I. Features of the antiprotease inhibitory potential of blood serum in rats under the secondhand tobacco smokе exposure combined with prolonged administration of monosodium glutamate // Sciences of Europe. - 2020. - Т. 2 (47). - P. 10-14.

  • Yu. Basaraba, S. M. Marchyshyn, M. V. Kyryliv, I. R. Bekus. Analysis of lipophilic fraction of the common pussytoes herb// Медична та клінічна хімія. - 2019. - Т. 21. № 1. - C. 32-37.

  • Бесараба Р. Ю. Визначення органічних кислот у траві котячих лапок дводомних методом ВЕРХ /Р. Ю. Бесараба, М. В. Кирилів, І. Р. Бекус // “Хімія природних сполук”: матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (30-31 травня 2019 р.) – Тернопіль: ТДМУ, 2019. – С.10-11.

  • Паращук Е. А. Вміст кислот гідроксикоричних у траві та кореневищах і коренях бедринцю ломикаменевого (Pimpinella saxifraga L.) / Е. А. Паращук, С. М. Марчишин, М. В. Кирилів, І. Р. Бекус // Медична та клінічна хімія. - 2018. - Т. 20, № 3. – C. 90-95.

  • Shcherba Vitaliy, Miz Andriy, Kyryliv Mariia, Bekus Iryna, Krynytska Inna, Korda Mykhaylo. Correlative linkages between indices of bone metabolism and thyroid hormones in rats with periodontitis. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(12):184-196.

  • Husak L, Dakhym I, Marchyshyn S, Demydyak O, Kyryliv M. Determination of phenolic compounds from Stachys sieboldii MIQ. herb and tubers. The Pharm Innov J. 2017; 6(9): 450-453

  • Бекус І. Р. Самостійна робота студентів – важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі/ І. Р. Бекус, М. В. Кирилів, А.Є. Демид, І. Я. Криницька, Л. А. Бойко// Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – Т.17, №2(58) – С. 287-289.

  • Bekus I. R., Kyryliv M. V., Ivanusa I. B., Furka O. B., Krynytska I. Ya., Marushchak M. I. Biochemical parameters of lipid metabolism in animals affected by heavy metal salts and treated with carnitine chloride and sodium alginate. International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016.- Volume 2, Issue 2, - p. 42-46.

  • Криницька І.Я. Ліпідний профіль крові у щурів різної статі за умови токсичної кардіоміопатії, зумовленої введенням натрію нітриту/ І. Я. Криницька, М. І. Марущак, І. О. Стахурська, І. Р. Бекус, М. В. Кирилів// Медична та клінічна хімія. - 2016. - Т. 18. № 4. – С.91-94

  • Бурмас Н. І. Дослідження навчальної мотивації у студентів першого курсу Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського / Н. І. Бурмас, Л. А. Бойко, І. Р. Бекус, М. В. Кирилів// Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 31-33.

  • Криницька І. Я. Показники клітинного імунітету у щурів за умови токсичного ураження солями кадмію та свинцю/ І. Я. Криницька, Г. Г. Габор, М. В. Кирилів, І. Р. Бекус, Т. Я. Ярошенко// Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т.18, №2. – С.71-75.

  • Бекус І. Р. Вплив алкогольної інтоксикації на ліпідний профіль печінки та крові білих щурів/ І. Р. Бекус, М. В. Кирилів, І. Я. Криницька, І. Б. Івануса// Український біофармацевтичний журнал. — 2014. — №1 (30). — С. 4-8.

  • Кирилів М. В. Спосіб корекції активності фосфоліпази А2 та процесів ліпопероксидації у білих щурів за умов комбінованого ураження солями кадмію та кобальту/ М. В. Кирилів// Вісник проблем біології та медицини. — 2014. — №1 (106). — С. 129-133.

  • Кирилів М. В. Організація навчальної діяльності у формі малих груп при вивченні хімічних дисциплін у вищій школі / М. В.Кирилів, І. Р. Бекус., А. Є. Демид //Медична освіта. — 2013. — №4. — C.40-42.

  • Кирилів М. В. Оксидативний стрес у білих щурів за умов токсичного впливу іонів кадмію/ М. В. Кирилів// Медична хімія. — 2013. — №4. — С. 74-78.