Польовий Дмитро Олександрович

У 2004 році закінчив Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія".

Кандидат хімічних наук з 2009 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Синтез і оптичні властивості спряжених поліаренів у тонкому шарі» за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • електронні процеси в органічних напівпровідниках;

  • електрохімічний синтез плівок спряжених полімерів;

  • створення гетероструртур органічний напівпровідник – неорганічний напівпровідник з функціональними властивостями (електрохромність, фотовольтаїчний ефект тощо).

Є автором і співавтором понад 40 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 4 патенти на корисну модель, 1 колективна монографія.