Загричук Григорій Ярославович

У 1995 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут з відзнакою за спеціальністю " Хімія з додатковою спеціальністю біологія".

Кандидат хімічних наук з 2000 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Реакції тетрафтороборатів арилдіазонію з алільними сполуками та солями неорганічних і органічних кислот» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2003 році.

У 2006 році закінчив Національний фармацевтичний університет (м.Харків) за спеціальністю «Фармація».

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Взаємодія солей діазонію з солями неорганічних та органічних кислот в присутності та і у відсутності ненасичених сполук;

  • Побудова системи якості освіти на основі компетентнісного підходу та студентоцентрованого навчання.

Є автором і співавтором понад 80 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент, 1 посібник.