Наукові публікації доцента Г. Я. Загричука

 • Шульгай А.Г., Загричук Г.Я., Михалків М.М., Івануса І.Б. Якісна медична (фармацевтична) освіта: їхати навчатись за кордон чи змінювати систему підготовки в Україні? Частина 1. Якість освіти через зміни у процедурі вступної кампанії авторів // Медична освіта. – 2020.– № 3. – С. 20-32.

 • Г. А. Крицька, І. О. Крицький, Г. Я. Загричук, Т. І. Крицький. Перспективи та труднощі ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні клінічних дисциплін // Медична освіта. – 2017.– № 2. – С. 33-36.

 • Загричук Г.Я. Формування здатності до абстрактного мислення та аналізу і синтезу при вивченні органічної хімії студентами фармацевтичного факультету // Матеріали VII Української конференції «Домбровські хімічні читання-2017». – Д-30.

 • Г.Я.Загричук, А.Є.Демид. Організація практичної підготовки студентів-провізорів при вивченні органічної хімії // Медична освіта. – 2016.– № 3. – С. 56-61.

 • М.М.Корда, Г.Я.Загричук, Н.Е.Лисничук, А.Г.Шульгай Особенности организации учебного процесса в условиях европейской кредитно-трансферной накопительной системы // Проблемы биологии и медицины. Материалы научно-практической конференции с международным участием «Модернизация высшего медицинского образования: модульная система обучения», 26-27 мая 2016 г. – 2016. – № 2,1 (88). – С. 71-74.

 • А Шульгай, Г Загричук, А Машталір. Організація освітньої діяльності для студентів-іноземців у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ України» // Матеріали ІІІ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 5 травня 2016 року. – 2016. – С. 97-102.

 • Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.С., Логін Т.І., Демид А.Є., Загричук Г.Я. Комп’ютерна програма «Спостереження осмосу» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №65580. – 25.05.2016.

 • Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.С., Логін Т.І., Демид А.Є., Загричук Г.Я. Комп’ютерна програма «Створення гальванічного елементу» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №65581. – 25.05.2016.

 • Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.С., Логін Т.І., Демид А.Є., Загричук Г.Я. Комп’ютерна програма «Отримання оксиду й діоксину Нітрогену та дослідження їх властивостей» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №65587. – 25.05.2016.

 • Г.І. Фальфушинська, Л.М. Іванець, Г.Я. Загричук. Порівняльна характеристика навчальних планів блоку базових хімічних дисциплін підготовки фахівців за спеціальністю “Фармація” та “Лікувальна справа” у медичних ВНЗ країн-асоційованих партнерів Еразмус // Медична освіта. –2015. – № 4. – С. 60-63.

 • Корда М.М., Шульгай А.Г., Кічаєва Т.М., Загричук Г.Я. Анкетування випускників університету як один із засобів вивчення ефективності діяльності вищого навчального закладу // Х міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», 19-21 листопада 2015 року. – 2015. – С. 78-82.

 • Аркадій Шульгай, Григорій Загричук Реалізація окремих положень закону України «Про вищу освіту» щодо освітніх програм та стандартів освітньої діяльності у вищих медичних навчальних закладів як шлях до підвищення якості медичної освіти // І Міжнародна конференція "Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій", 28-29 травня 2015, м. Київ.