Монографії, видані викладачами кафедри:

 • Букетов А.В., Сметанкін С.О., Чернявська Т.В., Браїло М.В., Сапронов О.О., Соценко В.В., Юренін, К.Ю., Кулініч В.Г., Якущенко С.В., Яцюк В.М. Метод підвищення ресурсу роботи устаткування річкового та морського транспорту за рахунок використання модифікованих захисних антикорозійних покриттів: монографія. - Херсон : ХДМА, 2021. - 126 с.

 • Столяр О.Б., Фальфушинська Г.І., Гнатишина Л.Л., Мітіна Н.Є., Заіченко О.С., Стойка Р.С.Екотоксичність промислових наноматеріалів. Аналіз проблеми та методологічні засади оцінювання // Глава 5.4. монографії Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез ізастосування» / Редкол. Р.С. Стойка (гол. ред.); НАН України – К.: Наукова думка, 2017. – 363, 24 с. іл. − С. 210-236.

 • Electrooptic Phenomena in Conjugated Polymeric Systems Based on Polyaniline and Its Derivatives / О. І. Aksimentyeva, О. І. Konopelnyk, and D. О. Poliovyi. – In : Computational and Experimental Analysis of Functional Materials. – Apple Academic Press, 2017. – P. 91-150

 • Молекулярні реакції водних тварин на вплив пошкоджувальних чинників середовища : монографія / Столяр О. Б., Фальфушинська Г.І., Гнатишина Л.Л., Юкало В.Г. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. - 352 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 • Патент 149750 Україна. Спосіб експрес аналізу токсичності ксенобіотиків у водних екосистемах / Л.Л. Гнатишина, Г.Я. Загричук, А.Є. Мудра - Бюл. №48, 01.12.2021.

 • Патент 145972 Україна. Спосіб лікування метаболічних порушень в організмі тварин за умов отруєння протитуберкульозними препаратами та сполуками шестивалентного хрому, який включає застосування препарату Сорбекс / Н. І. Гарліцька, Л. С. Фіра, О. І. Качур – Бюл. № 2, 13.01.21.

 • Патент 135251 Україна. Спосіб раннього прогнозу здоров'я водної екосистеми / Л.Л. Гнатишина, О.Б. Столяр, Г. Х. Сприньге, В.В. Хома. – Бюл. № 12, 25.06.2019.

 • Патент 134191 Україна. Спосіб індукції гіперглікемії у коропових риб / Г.І. Фальфушинська, О.Б. Столяр, О.І. Горин, В.В. Хома, Л.Л. Гнатишина, Г.Б. Буяк. – Бюл. № 9, 10.05.2019.

 • Патент 132801 Україна, Спосіб корекції порушень про- і антиоксидантної системи за свинцево-мідно-гліфосатної інтоксикації у щурів / Корда М.М. Дмухальська Є.Б. - Бюл. № 5, 11.03.19 .

 • Патент 130960 Україна. Спосіб одержання сухого екстракту стулок квасолі звичайної з гіпоглікемічною дією / Вронська Л. В., Дуб А. І., Грошовий Т. А., Кліщ І. М., Демид А. Є. – Бюл. № 1, 10.01.2019.

 • Патент 126649 Україна. Спосіб корекції порушень антиоксидантної системи за хромо-ізоніазидо-рифампіцинової інтоксикації у щурів / Н. І. Бурмас, Л. С. Фіра, Л. А. Бойко. - Бюл. № 12, 25.06.2018.

 • Патент 115231 Україна. Спосіб експрес-оцінки вмісту нітритів у воді спектрофотометричним методом (Україна). / Г.І. Фальфушинська, О.Б. Столяр, О.І. Горин, Л.Л. Гнатишина, Н.І. Руснак. - Бюл. № 7, 10.04.2017.

 • Патент 116626 Україна. Спосіб корекції метаболічних порушень в організмі тварин за умов комбінованого впливу тетрахлорметану та карбофосу / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький, Н. І. Бурмас. - Бюл. № 10, 25.05.2017.

 • Патент 107965 Україна. Спосіб одержання фармакологічно активної субстанції із трави вероніки лікарської / Марчишин С. М., Мілян І. І., Козир Г. Р., Рудник А. М., Ковальова Є. О., Штриголь А. Ю. - Бюл. № 12, 24.06.2016.

 • Патент 104078 Україна. Спосіб раннього виявлення та прогнозу патологій щитоподібної залози та яєчників людини на підставі мікроелементного складу / Фальфушинська Г. І., Столяр О. Б., Шульгай А. Г., Осадчук О.Й., Гнатишина Л. Л., Шульгай А.-М. А., - Бюл. № 1, 12.01.2016. // Declaration patent 104078 (UA), IPC (2016.01), G01N 33/00, G09B 23/28, G01N 33/48. The method of early detection and prognosis of human thyroid and ovarian pathology on the basis of trace element composition. Falfushynska H.I., Stoliar O.B., Shulgai A.H., Osadchuk O.Y., Gnatyshyna L.L., Shulgai A.-M. (Ukraine). 10.07.2015.Publ.12.01.2016, Bul. № 1. http://uapatents.com/8-104078-sposib-rannogo-viyavlennya-ta-prognozu-patologijj-shhitopodibno-zalozi-ta-yaehchnikiv-lyudini-na-pidstavi-mikroelementnogo-skladu.html

 • Патент 101200 Україна. Спосіб оцінки безпеки промислових металовмісних наноматеріалів із застосуванням біомаркерів / Фальфушинська Г. І., Столяр О. Б., Гнатишина Л. Л., - Бюл. № 16, 25.08.2015. http://uapatents.com/7-101200-sposib-ocinki-bezpeki-promislovikh-metalovmisnikh-nanomaterialiv-iz-zastosuvannyam-biomarkeriv.html

 • Патент 100776 Україна. Спосіб раннього виявлення дисфункції щитоподібної залози йододефіцитної етіології / Фальфушинська Г.І., Столяр О.Б., Гнатишина Л.Л., Осадчук О.Й., - Бюл. № 15, 10.08.2015. // Deсlaration patent # 100776 (UA), IPC(2006.01), G01N 33/48, G09В 23/28. The method of early detection of thyroid dysfunction of iodine deficiency etiology. Falfushynska H.I., Stoliar O.B., Gnatyshyna L.L., Osadchuk O.Y.(Ukraine). 20.02.2015. Publ. 10.08.2015, Bul. # 15. http://uapatents.com/8-100776-sposib-rannogo-viyavlennya-disfunkci-shhitopodibno-zalozi-jjododeficitno-etiologi.html

 • Патент 90337 Україна. Спосіб отримання полімерного електрохромноо матеріалу. / Аксіментьєва О.І., Польовий Д.О., Конопельник О.І., Горбенко Ю.Ю., Бюл. № 15, 26.05.2014.

 • Патент 74083 Україна. Спосіб оцінки цитодеструкції нейтрофілів при патологічному процесі / Марущак М. І., Криницька І. Я., Бекус І. Р., - Бюл. № 19, 10.10.2012.